Create Invoice

E.R.W. Trading - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name E.R.W. Trading
PIN 35896523
TIN 2021863437
VAT number SK2021863437
Date create 12 August 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat E.R.W. Trading
Konventná 9
81103
Bratislava
Financial information
Profit -31 052 €
Capital 296 103 €
Own capital -70 551 €
Contact Information
Email erwaeon@gmail.com
Phone(s) 0908185506
Mobile phone(s) 0908185506
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 164,629
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 7,446
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 7,446
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 7,446
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 102,345
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 102,300
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,217
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,217
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,083
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100,000
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 45
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 44
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 54,838
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 220
4. Accrued income short-term (385A) 54,618
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 164,629
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -101,602
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 13,278
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 13,278
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -85,156
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -85,156
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,052
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 266,231
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 151,909
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 142,373
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,373
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,379
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 114,322
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,384
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,781
D. Services (účtová group of 51) 17,645
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 300
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,434
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,434
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 126
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 98
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,384
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -20,426
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,709
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 785
2. Other expense (562A) 785
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,924
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,708
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -30,092
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,052
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35896523 TIN: 2021863437 VAT number: SK2021863437
 • Registered seat: E.R.W. Trading, Konventná 9, 81103, Bratislava
 • Date create: 12 August 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Peter Lipovský Švermova 5 Pezinok 902 01 21.10.2010
  Ing. Andrej Devečka Topoľová 2 Šamorín 931 01 12.11.2013
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Peter Lipovský 6 639 € (50%) Švermova 5 Pezinok 902 01
  Ing. Andrej Devečka 6 639 € (50%) Topoľová 2 Šamorín 931 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.02.2015Nové sidlo:
   Konventná 9 Bratislava 811 03
   27.02.2015Zrušené sidlo:
   Panenská 29 Bratislava 811 03
   21.11.2013Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Devečka Topoľová 2 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Devečka Topoľová 2 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 12.11.2013
   27.03.2013Nové predmety činnosti:
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   výroba organických chemikálií
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   prípravné práce k realizácii stavby
   26.03.2013Zrušeny predmety činnosti:
   prípravné práce pre stavbu - zemné, kopacie, búracie, bez použitia výbušnín
   16.10.2012Nové sidlo:
   Panenská 29 Bratislava 811 03
   15.10.2012Zrušené sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava 811 01
   14.03.2012Nové obchodné meno:
   E.R.W. Trading s. r. o.
   13.03.2012Zrušené obchodné meno:
   P.S.I., s.r.o.
   23.11.2010Nové sidlo:
   Laurinská 2 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Peter Lipovský Švermova 5 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lipovský Švermova 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.10.2010
   22.11.2010Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo námestie 7 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Pokorný Vránskeho 52 Brezno 977 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Pokorný Vránskeho 52 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 20.08.2008
   27.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Pokorný Vránskeho 52 Brezno 977 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Pokorný Vránskeho 52 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 20.08.2008
   26.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Peter Lipovský Švermova 5 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lipovský Švermova 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 12.08.2004
   14.06.2008Noví spoločníci:
   Peter Lipovský Švermova 5 Pezinok 902 01
   13.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Kapcová Švermova 5 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Máčaj Babuškova 4 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 07.09.2007
   Radúz Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.09.2007
   20.09.2007Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kapcová Švermova 5 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Lipovský Švermova 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 12.08.2004
   Ing. Peter Máčaj Babuškova 4 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 07.09.2007
   Radúz Šturdík Šaštínska 23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.09.2007
   19.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Kapcová Bystrická 2488/34 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Lipovský Bystrická 2488/34 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 12.08.2004
   21.07.2007Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo námestie 7 Bratislava 811 02
   20.07.2007Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo námestie 20 Bratislava 811 02
   21.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kapcová Bystrická 2488/34 Pezinok 902 01
   20.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Peter Lipovský Bystrická 2488/34 Pezinok 902 01
   25.01.2006Nové obchodné meno:
   P.S.I., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo námestie 20 Bratislava 811 02
   24.01.2006Zrušené obchodné meno:
   Pezinská stavebná, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Muškátova 22 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   PaedDr. Eduard Filo Planckova 1 Bratislava 851 01
   12.08.2004Nové obchodné meno:
   Pezinská stavebná, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Muškátova 22 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   správa nehnuteľností - obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   faktoring a forfaiting
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
   reklamná, propagačná činnosť a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť
   prípravné práce pre stavbu - zemné, kopacie, búracie, bez použitia výbušnín
   Noví spoločníci:
   PaedDr. Eduard Filo Planckova 1 Bratislava 851 01
   Peter Lipovský Bystrická 2488/34 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Lipovský Bystrická 2488/34 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 12.08.2004