Create Invoice

Nefab Packaging Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Nefab Packaging Slovakia
PIN 35896817
TIN 2021868464
VAT number SK2021868464
Date create 13 August 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Nefab Packaging Slovakia
Industrial Park Geňa, Geňa 5361/59
93401
Bratislava
Financial information
Sales and income 15 118 671 €
Profit 114 377 €
Capital 6 675 250 €
Own capital 1 510 899 €
Contact Information
Phone(s) 0366356500, 0366356513
Fax(es) 0366356517
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 6,298,918
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,031,044
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,936,658
A.II.1. Land (031) - /092A/ 167,297
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 2,588,442
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 970,607
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 43,112
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 167,200
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 94,386
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 94,386
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,261,065
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 702,241
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 357,682
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 91,578
3. Products (123) - /194/ 140,086
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 112,895
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,417,424
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,315,232
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 512,298
1.b. Trade receivables in the framework of the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 351
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 802,583
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 102,101
8. Receivables from derivative operations (373A, 376A) 91
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 141,400
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,609
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 137,791
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 6,809
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 6,353
4. Accrued income short-term (385A) 456
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 6,298,918
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,625,276
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,659,696
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,659,696
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 117,907
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 117,907
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -266,704
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -266,704
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 114,377
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,597,642
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 191,884
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 48,380
12. Deferred tax liability (481A) 143,504
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 709,113
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,985,894
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 966,880
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 182,823
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 784,057
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,833,689
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 74,712
7. Liabilities from social insurance (336) 55,490
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,930
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,193
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 143,136
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 66,606
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 76,530
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 567,615
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 76,000
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 76,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 12,111,895
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 15,118,671
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 3,112,496
II. Revenues from sales of own products (601) 8,661,471
III. Revenues from sale of services (602, 606) 337,928
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -19,022
V. Activation (účtová a group of 62) 1,930,878
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 907,991
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 186,929
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,892,671
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,313,956
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 7,538,717
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) -5,675
D. Services (účtová group of 51) 1,949,331
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,800,723
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,262,308
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 443,280
4. Social expenses (527, 528) 95,135
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 26,515
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 486,076
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 475,076
2. Impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (+/-) (553) 11,000
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 745,891
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,522
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,615
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 226,000
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,227,422
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,797
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 11
2. Other interest income (662A) 11
XII. Foreign exchange gains (663) 5,786
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80,543
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 73,512
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 34,138
2. Other expense (562A) 39,374
O. Exchange rate losses (563) 1,091
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 5,940
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -74,746
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 151,254
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 36,877
R.1. Income tax expense current (591, 595) 38,490
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -1,613
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 114,377
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35896817 TIN: 2021868464 VAT number: SK2021868464
 • Registered seat: Nefab Packaging Slovakia, Industrial Park Geňa, Geňa 5361/59, 93401, Bratislava
 • Date create: 13 August 2004
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.04.2005Nové sidlo:
   Industrial Park Geňa, Geňa 5361/59 Levice 934 01
   07.04.2005Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   22.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Sven Lars Ake Rydh Ostra Storg 110 Jönköping 553 21 Švédsko Vznik funkcie: 22.09.2004
   13.08.2004Nové obchodné meno:
   Nefab Packaging Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj obalových produktov v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Nefab Aktiebolag Ovanaker, P. O. BOX 2184 Jönköping 550 02 Švédsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Per Olof Riese Hellindsvägen 28 Tidaholm 522 30 Švédsko Vznik funkcie: 13.08.2004
   David Karl Gustav Mörk Nedre Bergsgatan 10 Jönköping 553 38 Švédsko Vznik funkcie: 13.08.2004