Create Invoice

ProLogis Slovak Republic II - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 09.03.2016
Basic information
Business name ProLogis Slovak Republic II
PIN 35897830
TIN 2021974262
VAT number SK2021974262
Date create 24 August 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ProLogis Slovak Republic II
Diaľničná cesta 24
90301
Senec
Financial information
Sales and income 5 309 505 €
Profit -1 467 173 €
Capital 55 023 828 €
Own capital 40 349 481 €
Contact Information
Phone(s) 0232170000
Date of updating data: 09.03.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 53,008,665
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 49,823,122
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 49,823,122
A.II.1. Land (031) - /092A/ 4,042,926
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 45,780,062
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 134
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,624,817
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 618,533
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 491,509
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 116,883
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 374,626
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 97,448
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,576
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,006,284
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,006,284
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 560,726
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 471,229
3. Accrued income long-term (385A) 7,795
4. Accrued income short-term (385A) 81,702
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 53,008,665
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,882,308
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 48,266,547
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 48,266,547
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 57,352
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 57,352
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -7,974,418
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -7,974,418
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,467,173
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,039,450
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 13,699,590
3. Other liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 13,699,590
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 339,860
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 306,634
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 210,301
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,333
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,226
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 86,907
4. Deferred income short-term (384A) 86,907
Date of updating data: 09.03.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 5,309,505
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 5,309,505
III. Revenues from sale of services (602, 606) 5,309,505
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,013,671
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 869,544
D. Services (účtová group of 51) 997,157
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 296,317
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 3,788,236
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 3,788,236
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,417
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -704,166
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,442,804
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XII. Foreign exchange gains (663) 112
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 592,058
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 592,058
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 592,058
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -591,946
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,296,112
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 171,061
R.1. Income tax expense current (591, 595) 171,061
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,467,173
Date of updating data: 09.03.2016
Date of updating data: 09.03.2016
 • PIN :35897830 TIN: 2021974262 VAT number: SK2021974262
 • Registered seat: ProLogis Slovak Republic II, Diaľničná cesta 24, 90301, Senec
 • Date create: 24 August 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Martin Polák Strážna 12808/9I Bratislava 831 01 08.08.2011
  Martin Baláž Topoľčianska 3213/23 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05 19.02.2016
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  ProLogis Holding II B.V. 48 266 548 € (100%) Amsterdam 1082 MS Holandské kráľovstvo
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.03.2016Nový štatutárny orgán:
   Martin Baláž Topoľčianska 3213/23 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05 Vznik funkcie: 19.02.2016
   09.01.2013Nové sidlo:
   Diaľničná cesta 24 Senec 903 01
   24.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Polák Strážna 12808/9I Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 08.08.2011
   13.12.2007Noví spoločníci:
   ProLogis Holding II B.V. Gustav Mahlerplein 17 Amsterdam 1082 MS Holandské kráľovstvo
   26.09.2006Nové obchodné meno:
   ProLogis Slovak Republic II s.r.o.
   24.08.2004Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pri ktorom sa popri prenájme neposkytujú iné než základné služby spojené s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia