Create Invoice

BioScience Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BioScience Slovakia
PIN 35898241
TIN 2021885888
VAT number SK2021885888
Date create 26 August 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BioScience Slovakia
Dúbravská cesta 9
84104
Bratislava
Financial information
Sales and income 467 632 €
Profit -198 277 €
Capital 397 924 €
Own capital -270 671 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 291,362
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 168,160
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 168,160
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 168,160
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 74,491
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 26,612
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 26,612
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 42,971
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 4,381
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,381
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38,590
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 4,908
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 132
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,776
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 48,711
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,740
4. Accrued income short-term (385A) 45,971
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 291,362
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -468,948
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 19,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 465
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 465
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -296,975
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -296,975
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -198,277
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 686,812
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 952
9. Liabilities from social fund (472) 952
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 440,204
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 113,551
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,551
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 6,627
7. Liabilities from social insurance (336) 4,350
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,048
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 313,628
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,321
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,321
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 238,258
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 5,077
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 73,498
4. Deferred income short-term (384A) 73,498
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 467,634
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 467,632
III. Revenues from sale of services (602, 606) 112,451
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 355,181
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 624,200
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 99,195
D. Services (účtová group of 51) 236,417
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 149,577
E.1. Wages and salaries (521, 522) 109,104
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 38,335
4. Social expenses (527, 528) 2,138
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 70
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 136,613
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 136,613
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,328
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -156,568
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -223,161
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,751
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 37,411
2. Other expense (562A) 37,411
O. Exchange rate losses (563) 176
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,164
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -40,749
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -197,317
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -198,277
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35898241 TIN: 2021885888 VAT number: SK2021885888
 • Registered seat: BioScience Slovakia, Dúbravská cesta 9, 84104, Bratislava
 • Date create: 26 August 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Peter Kilián Matičná 593/33 Bratislava 831 03 09.07.2010
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mgr. Peter Kilián, PhD. 6 639 € (100%) Bratislava 831 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.08.2011Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Kilián , PhD. Matičná 593/33 Bratislava 831 03
   04.08.2011Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 845 05
   Zrušeny spoločníci:
   Róbert Ukropec Kostlivého 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Ukropec Kostlivého 10 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 21.01.2008
   03.09.2010Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   20.07.2010Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 845 05
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kilián Matičná 593/33 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 09.07.2010
   19.07.2010Zrušené sidlo:
   Kostlivého 10 Bratislava 821 03
   25.01.2008Noví spoločníci:
   Róbert Ukropec Kostlivého 10 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Ukropec Kostlivého 10 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 21.01.2008
   24.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Dana Ukropcová Kostlivého 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dana Ukropcová Kostlivého 10 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 26.08.2004
   26.08.2004Nové obchodné meno:
   BioScience Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kostlivého 10 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo a konzultácie v oblasti prírodných vied, vedy a výskumu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (malooobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Dana Ukropcová Kostlivého 10 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dana Ukropcová Kostlivého 10 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 26.08.2004