Create Invoice

DEICHMANN-OBUV SK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DEICHMANN-OBUV SK
PIN 35898933
TIN 2021876461
VAT number SK2021876461
Date create 03 September 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DEICHMANN-OBUV SK
ulica Logistického parku 1
92901
Bratislava
Financial information
Sales and income 48 900 046 €
Profit 7 864 359 €
Capital 21 662 792 €
Own capital 17 315 149 €
Contact Information
Email deichmann-obuv@deichmann.com
Phone(s) 0417630408
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 25,175,161
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,962,231
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 38,661
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 7,365
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 31,296
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,923,570
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 2,051,670
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,867,823
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 4,077
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,942,326
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 4,884,313
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,806
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,871,507
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 1,134,848
8. Deferred tax asset (481A) 1,134,848
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 785,238
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 783,668
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 783,668
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,570
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 14,137,927
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 364,987
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 13,772,940
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 270,604
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 4,355
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 249,365
4. Accrued income short-term (385A) 16,884
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 25,175,161
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,179,509
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,327,757
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,327,757
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 132,776
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 132,776
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 11,854,617
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 11,854,617
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,864,359
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,995,589
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 61,075
9. Liabilities from social fund (472) 61,075
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 115,158
2. Other provisions (459A, 45X) 115,158
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,866,266
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 870,828
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 870,828
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 205,758
7. Liabilities from social insurance (336) 138,628
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 651,052
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,953,090
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 943,704
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,009,386
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 63
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 63
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 48,900,446
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 48,900,046
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 48,790,328
III. Revenues from sale of services (602, 606) 37,380
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 10,750
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 61,588
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,544,278
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 23,525,768
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,101,529
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 366,086
D. Services (účtová group of 51) 8,081,616
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 3,933,476
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,756,048
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,021,466
4. Social expenses (527, 528) 155,962
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 7,615
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,378,453
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,378,453
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 12,331
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 137,404
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,355,768
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,752,709
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 858
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 400
2. Other interest income (662A) 400
XII. Foreign exchange gains (663) 458
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 246,934
O. Exchange rate losses (563) 5,989
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 240,945
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -246,076
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,109,692
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,245,333
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,312,571
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -67,238
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,864,359
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35898933 TIN: 2021876461 VAT number: SK2021876461
 • Registered seat: DEICHMANN-OBUV SK, ulica Logistického parku 1, 92901, Bratislava
 • Date create: 03 September 2004
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.09.2009Nové sidlo:
   ulica Logistického parku 1 Dunajská Streda 929 01
   Noví spoločníci:
   Deichmann-Schuhe Service-GmbH Deichmannweg 9 Essen 453 59 Spolková republika Nemecko
   25.09.2009Zrušené sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Deichmann-Schuhe Service-GmbH Boehnertweg 9 Essen 453 59 SRN
   27.01.2009Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   počítačové služby
   14.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Mag. Walter Klein Linzerstrasse 456/3/1 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 29.10.2008
   21.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hartmann Hagedornweg 2, Rh.2 Viedeň 1220 Rakúska republika Vznik funkcie: 03.09.2004
   15.08.2007Noví spoločníci:
   Deichmann-Schuhe Service-GmbH Boehnertweg 9 Essen 453 59 SRN
   14.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG Boehnertweg 9 Essen 453 59 SRN
   20.10.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karel Madzia Tupesy 457 Tupesy 687 07 Česká republika Vznik funkcie: 02.09.2005
   12.10.2004Nové sidlo:
   Leškova 16 Bratislava 811 04
   11.10.2004Zrušené sidlo:
   Panenská 21 Bratislava 811 03
   05.10.2004Noví spoločníci:
   Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG Boehnertweg 9 Essen 453 59 SRN
   04.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH Boehnertweg 9 Essen 453 59 SRN
   03.09.2004Nové obchodné meno:
   DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 21 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj obuvi formou maloobchodu a veľkoobchodu
   kúpa a predaj priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH Boehnertweg 9 Essen 453 59 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Walter Neuroth Im Weidenbusch 4 Steinefrenz 564 14 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 03.09.2004
   Georg Müller Theodor Storm Strasse 15 Graz 8042 Rakúska republika Vznik funkcie: 03.09.2004
   ThorstenWalter Wenck An der Luisenburg 11 Leverkusen 513 79 SRN Vznik funkcie: 03.09.2004
   Peter Hartmann Hagedornweg 2, Rh.2 Viedeň 1220 Rakúska republika Vznik funkcie: 03.09.2004