Create Invoice

B.O.S. Projekta - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name B.O.S. Projekta
PIN 35905239
TIN 2021933848
Date create 04 October 2004
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat B.O.S. Projekta
Agátová 5/C
84101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35905239 TIN: 2021933848
 • Registered seat: B.O.S. Projekta, Agátová 5/C, 84101, Bratislava
 • Date create: 04 October 2004
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Patrik Dvořák Orchideová 25 Bratislava 821 07 07.01.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Správcovský realitný fond, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava 841 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.09.2012Noví spoločníci:
   Správcovský realitný fond, a.s. Agátová 7/C Bratislava 841 01
   06.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Patrik Dvořák Orchideová 13695/25 Bratislava 821 07
   20.11.2010Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   19.11.2010Zrušeny predmety činnosti:
   navrhovanie architektonického riešenia pozemných stavieb, vrátane interiéru, zmien pozemných stavieb, stavebných úprav, obnovy pamiatok a udržiavacích prác, ktorými sa mení vzhľad alebo koncepčné riešenie pozemných stavieb
   projektová činnosť, najmä vypracovanie stavebných zámerov verejných prác
   vyhotovenie dokumentácie pozemných stavieb pre územné rozhodnutie a pre stavebné konanie a koordinácia čiastkových projektov
   zastupovanie stavebníka vo veciach architektonického riešenia pozemných stavieb
   návrh stvárnenia inžinierskych stavieb a ich exteriéru, ako aj ich začlenenie do krajiny
   stavebný dozor
   návrh architektonického stvárnenia interiérov stavieb
   vyhotovenie projektov funkčného využitia interiérov pozemných stavieb
   odborné poradenstvo vo veciach architektúry a projektovania, najmä osborné posudky, odhady a dobrozdania
   odborný autorský dozor
   26.01.2010Nové sidlo:
   Agátová 5/C Bratislava 841 01
   25.01.2010Zrušené sidlo:
   Orchideová 25 Bratislava 821 07
   30.10.2007Nové sidlo:
   Orchideová 25 Bratislava 821 07
   29.10.2007Zrušené sidlo:
   Plynárenská 7/B Bratislava 821 09
   17.11.2006Nové obchodné meno:
   B.O.S. Projekta, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 7/B Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Patrik Dvořák Orchideová 13695/25 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Patrik Dvořák Orchideová 25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.01.2004
   16.11.2006Zrušené obchodné meno:
   Projekta Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Orchideová 25 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Patrik Dvořák Štúrova 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Dvořák Štúrova 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 07.01.2004
   04.10.2004Nové obchodné meno:
   Projekta Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Orchideová 25 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   navrhovanie architektonického riešenia pozemných stavieb, vrátane interiéru, zmien pozemných stavieb, stavebných úprav, obnovy pamiatok a udržiavacích prác, ktorými sa mení vzhľad alebo koncepčné riešenie pozemných stavieb
   projektová činnosť, najmä vypracovanie stavebných zámerov verejných prác
   vyhotovenie dokumentácie pozemných stavieb pre územné rozhodnutie a pre stavebné konanie a koordinácia čiastkových projektov
   zastupovanie stavebníka vo veciach architektonického riešenia pozemných stavieb
   návrh stvárnenia inžinierskych stavieb a ich exteriéru, ako aj ich začlenenie do krajiny
   stavebný dozor
   návrh architektonického stvárnenia interiérov stavieb
   vyhotovenie projektov funkčného využitia interiérov pozemných stavieb
   odborné poradenstvo vo veciach architektúry a projektovania, najmä osborné posudky, odhady a dobrozdania
   odborný autorský dozor
   Noví spoločníci:
   Patrik Dvořák Štúrova 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Patrik Dvořák Štúrova 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 07.01.2004