Create Invoice

Benatech - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Benatech
Status Destroyed
PIN 36016381
Date create 20 December 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Benatech
Továrenská 12
81109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36016381
 • Registered seat: Benatech, Továrenská 12, 81109, Bratislava
 • Date create: 20 December 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.09.2004Zrušené obchodné meno:
   Benatech, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru
   prenájom nehnuteľností vrátane služieb súvisiacich s ich užívaním
   poradenská činnosť v oblasti skladovania a prepravy ropných výrobkov
   konštruktérske práce
   skladovacia činnosť
   neduštruktívne skúšanie materiálu
   montáž alternatívnych pohonov kvapalným plynom
   sprostredkovanie obchodu
   poskytovanie prechodného ubytovania
   opravy a montáž meradiel :
   objemové meradlá na kvapaliny prietokové /staničné/ do 200 l/min
   objemové meradlá na kvapaliny prietokové /skladové/ do 2 500 l/min.
   prepravné tanky a stacionárne nádrže
   kalibrácia nádrží /v zmysle par. 3 odst. 12 vyhl. 69/91 Z.z./
   servisné služby, údržba a oprava motorových vozidiel, montáž doplnkov do vozidiel
   výroba a oprava cestných a cisternových prepravníkov
   výroba strojno-technologických zariadení pre skladovanie a výdaj ropných produktov
   servis a udržiavanie mechanických zariadení pre skladovanie a výdaj ropných výrobkov
   montáž, údržba a oprava elektrických zariadení čerpacích staníc a obchodných stredísk dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch triedy B
   revízia elektrických zariadení do 1000 V a revízie bleskozvodov v objektoch triedy B
   práca mechanizmov
   projektovanie stavieb-technologické zariadenia stavieb-zariadenia chemického priemyslu /sklady a čerpacie stanice PHM/
   realizácia priemyselných stavieb a čerpacích staníc ropných výrobkov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   cestná nákladná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Ďatel - predseda predstavenstva Lachova 1612/39 Bratislava
   Ing. Igor Jasenský Stropkovská 103/3 Bratislava
   Zoltán Móri Petz Ferenc ú 2/C Budapešť Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 6165/92 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
   31.01.2002Nové sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ďatel - predseda predstavenstva Lachova 1612/39 Bratislava
   Zoltán Móri Petz Ferenc ú 2/C Budapešť Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Drotárska cesta 6165/92 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
   30.01.2002Zrušené sidlo:
   Kragujevská 12 Žilina 011 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ďatel Lachova 1612/39 Bratislava
   Ing. Peter Chmurčiak Slatinská 5024/30 Bratislava
   26.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ďatel Lachova 1612/39 Bratislava
   Ing. Peter Chmurčiak Slatinská 5024/30 Bratislava
   Ing. Igor Jasenský Stropkovská 103/3 Bratislava
   25.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Baďura - člen Vansovej 1600/1 Žilina
   Ing. Juraj Chochúľ - predseda Popradská 2946/4 Žilina
   Ing. Zlatica Skákalová - člen Tatranská 2 Žilina
   02.06.1997Nové predmety činnosti:
   opravy a montáž meradiel :
   objemové meradlá na kvapaliny prietokové /staničné/ do 200 l/min
   objemové meradlá na kvapaliny prietokové /skladové/ do 2 500 l/min.
   prepravné tanky a stacionárne nádrže
   kalibrácia nádrží /v zmysle par. 3 odst. 12 vyhl. 69/91 Z.z./
   servisné služby, údržba a oprava motorových vozidiel, montáž doplnkov do vozidiel
   výroba a oprava cestných a cisternových prepravníkov
   výroba strojno-technologických zariadení pre skladovanie a výdaj ropných produktov
   servis a udržiavanie mechanických zariadení pre skladovanie a výdaj ropných výrobkov
   montáž, údržba a oprava elektrických zariadení čerpacích staníc a obchodných stredísk dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch triedy B
   revízia elektrických zariadení do 1000 V a revízie bleskozvodov v objektoch triedy B
   práca mechanizmov
   projektovanie stavieb-technologické zariadenia stavieb-zariadenia chemického priemyslu /sklady a čerpacie stanice PHM/
   realizácia priemyselných stavieb a čerpacích staníc ropných výrobkov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   cestná nákladná doprava
   25.04.1997Nové sidlo:
   Kragujevská 12 Žilina 011 61
   24.04.1997Zrušené sidlo:
   Kragujevská 10 Žilina 011 61
   20.12.1996Nové obchodné meno:
   Benatech, a.s.
   Nové sidlo:
   Kragujevská 10 Žilina 011 61
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru
   prenájom nehnuteľností vrátane služieb súvisiacich s ich užívaním
   poradenská činnosť v oblasti skladovania a prepravy ropných výrobkov
   konštruktérske práce
   skladovacia činnosť
   neduštruktívne skúšanie materiálu
   montáž alternatívnych pohonov kvapalným plynom
   sprostredkovanie obchodu
   poskytovanie prechodného ubytovania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Baďura - člen Vansovej 1600/1 Žilina
   Ing. Juraj Chochúľ - predseda Popradská 2946/4 Žilina
   Ing. Zlatica Skákalová - člen Tatranská 2 Žilina