Create Invoice

CI HOLDING, akciová - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CI HOLDING, akciová
PIN 36020095
TIN 2020091205
Date create 22 April 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CI HOLDING, akciová
Starobystrická 267/67
90028
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36020095 TIN: 2020091205
 • Registered seat: CI HOLDING, akciová, Starobystrická 267/67, 90028, Bratislava
 • Date create: 22 April 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Libor Červenka predseda Starobystrická 267 Zálesie 900 28 13.05.2010
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.05.2011Nové sidlo:
   Starobystrická 267/67 Zálesie 900 28
   24.05.2011Zrušené sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   17.06.2010Nové sidlo:
   Kopčianska 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libor Červenka - predseda Starobystrická 267 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 13.05.2010
   16.06.2010Zrušené sidlo:
   Poľná 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Červenka - člen Starobystrická 267 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 30.06.2008
   Renáta Hudáková Terchovská 252 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 30.06.2008
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - predseda Ševčenkova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.06.2008
   15.07.2008Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vydavateľská činnosť
   finančný leasing
   poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   sprostredkovanie poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb
   administratívne služby
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   vedenie účtovníctva
   prevádzkovanie športových zariadení
   reklamné a marketingové služby
   fotografické služby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libor Červenka - člen Starobystrická 267 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 30.06.2008
   Renáta Hudáková Terchovská 252 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 30.06.2008
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - predseda Ševčenkova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.06.2008
   14.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Červenka - člen Starobystrická 267 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 03.11.1999
   Renáta Hudáková - člen Terchovská 252 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 18.06.2007
   Ing. Zdeněk Jurica, , CSc. - predseda Ševčenkova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.01.1998
   26.06.2007Nový štatutárny orgán:
   Renáta Hudáková - člen Terchovská 252 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 18.06.2007
   25.06.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Hudák - člen Terchovská 252 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 30.05.2005
   18.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libor Červenka - člen Starobystrická 267 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 03.11.1999
   Ing. Marek Hudák - člen Terchovská 252 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 30.05.2005
   Ing. Zdeněk Jurica, , CSc. - predseda Ševčenkova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.01.1998
   17.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Jurica, , CSc. - predseda Ševčenkova 7 Bratislava Vznik funkcie: 30.01.1998
   Ing. Daniel Mako Rázusova 6 Nitra Vznik funkcie: 27.08.2002
   Ing. Libor Červenka - člen Tř. Osvobození 1374/61 Karviná - Nové Město Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starobystrická 267/67 Zálesie Vznik funkcie: 03.11.1999
   03.07.2003Nové obchodné meno:
   CI HOLDING, akciová spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Jurica, , CSc. - predseda Ševčenkova 7 Bratislava Vznik funkcie: 30.01.1998
   Ing. Libor Červenka - člen Tř. Osvobození 1374/61 Karviná - Nové Město Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starobystrická 267/67 Zálesie Vznik funkcie: 03.11.1999
   02.07.2003Zrušené obchodné meno:
   CI HOLDING, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Jurica, , CSc. - predseda Ševčenkova 7 Bratislava
   Ing. Libor Červenka - člen Tř. Osvobození 1374/61 Karviná - Nové Město Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starobystrická 267/67 Zálesie Vznik funkcie: 03.11.1999
   30.01.2003Nové obchodné meno:
   CI HOLDING, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Mako Rázusova 6 Nitra Vznik funkcie: 27.08.2002
   Ing. Libor Červenka - člen Tř. Osvobození 1374/61 Karviná - Nové Město Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starobystrická 267/67 Zálesie Vznik funkcie: 03.11.1999
   29.01.2003Zrušené obchodné meno:
   CI HOLDING, o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Nosáľ - člen Za Hradbami 13 Pezinok
   Ing. Libor Červenka - člen Tř. Osvobození 1374/61 Karviná - Nové Město Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 4 Bratislava
   26.04.2002Nové obchodné meno:
   CI HOLDING, o.c.p., a.s.
   Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting
   25.04.2002Zrušené obchodné meno:
   CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s.
   17.10.2001Nové sidlo:
   Poľná 1 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   služby verejných nosičov a poslov
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Nosáľ - člen Za Hradbami 13 Pezinok
   16.10.2001Zrušené sidlo:
   Vajnorská 8 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Fábry - člen Bohrova 9 Bratislava
   21.12.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Fábry - člen Bohrova 9 Bratislava
   Ing. Libor Červenka - člen Tř. Osvobození 1374/61 Karviná - Nové Město Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 4 Bratislava
   20.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Darovec - člen Štefana Králika 12 Bratislava
   Ing. Peter Nosáľ - člen Za hradbami 13 Pezinok
   26.05.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výkonu služieb
   26.04.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   25.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.02.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Nosáľ - člen Za hradbami 13 Pezinok
   22.02.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Libor Červenka - člen dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 4 Bratislava
   15.05.1998Nové sidlo:
   Vajnorská 8 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zdeněk Jurica, , CSc. - predseda Ševčenkova 7 Bratislava
   Ing. Libor Červenka - člen dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 4 Bratislava
   14.05.1998Zrušené sidlo:
   Pri Starej prachárni 14 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Janka Šebeňová - člen Hany Meličkovej 10 Bratislava
   Ing. Libor Červenka - predseda predstavenstva dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 4 Bratislava
   20.02.1998Nové sidlo:
   Pri Starej prachárni 14 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Libor Červenka - predseda predstavenstva dlhodobý pobyt na území SR : Ševčenkova 4 Bratislava
   19.02.1998Zrušené sidlo:
   Pražská 27 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zuzana Blaškovičová - predseda T.G. Masaryka 16 Nové Zámky
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Pražská 27 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zuzana Blaškovičová - predseda T.G. Masaryka 16 Nové Zámky
   Ing. Milan Darovec - člen Štefana Králika 12 Bratislava
   Ing. Janka Šebeňová - člen Hany Meličkovej 10 Bratislava