Create Invoice

Palatium - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Palatium
PIN 36020451
TIN 2020998562
Date create 29 April 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Palatium
Lermontovova 914/9
81105
Bratislava
Financial information
Capital 473 182 €
Own capital 168 316 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36020451 TIN: 2020998562
 • Registered seat: Palatium, Lermontovova 914/9, 81105, Bratislava
 • Date create: 29 April 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ferenc Schleszinger predseda Selmeci út 33 Budapešť 1034 Maďarsko 19.01.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.01.2012Nové sidlo:
   Lermontovova 914/9 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ferenc Schleszinger - predseda Selmeci út 33 Budapešť 1034 Maďarsko Vznik funkcie: 19.01.2012
   27.01.2012Zrušené sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kušpál - predseda Šintavská 22 Bratislava
   Kamil Katrenič - člen Bebravská 9 Bratislava
   Lucia Katreničová - člen Bebravská 9 Bratislava
   07.07.2006Nové obchodné meno:
   Palatium, a.s.
   06.07.2006Zrušené obchodné meno:
   Palatium, o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovnie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákonač. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veci týkajúcich sa cenných papierov
   02.11.2000Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod /
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
   výskum trhu a verejnej mienky
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovnie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákonač. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veci týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   Lucia Katreničová - člen Bebravská 9 Bratislava
   01.11.2000Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
   výskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činnosí na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľomživnosti /veľkoobcho/
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
   vedenie účtovníctva
   výskum trhu a verejnej mienky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lucia Vicianová - člen Skuteckého 10 Malacky
   29.04.1997Nové obchodné meno:
   Palatium, o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
   výskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činnosí na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľomživnosti /veľkoobcho/
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
   vedenie účtovníctva
   výskum trhu a verejnej mienky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Lucia Vicianová - člen Skuteckého 10 Malacky
   Ing. Stanislav Kušpál - predseda Šintavská 22 Bratislava
   Kamil Katrenič - člen Bebravská 9 Bratislava