Create Invoice

ELBAT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Business name ELBAT
PIN 36026263
TIN 2020064156
VAT number SK2020064156
Date create 27 November 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ELBAT
Rybničná 40
83554
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 440 €
Profit -5 099 €
Capital 639 787 €
Own capital -18 008 €
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 357,261
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 357,261
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 19,567
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 19,567
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 219,566
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 219,566
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 219,566
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 50,285
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 38,635
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,635
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,348
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,302
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 67,843
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 54,834
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 13,009
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 357,261
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -175,249
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 206,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 206,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -377,454
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 354,020
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -731,474
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,099
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 532,510
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 254,053
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 250,000
9. Liabilities from social fund (472) 4,053
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 52,678
2. Other provisions (459A, 45X) 52,678
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 224,029
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 219,333
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 219,333
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,726
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 970
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,750
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,750
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,456
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,440
III. Revenues from sale of services (602, 606) 4,440
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,288
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 177
D. Services (účtová group of 51) 1,297
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 6,777
E.1. Wages and salaries (521, 522) 4,860
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,711
4. Social expenses (527, 528) 206
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,848
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,966
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 16
2. Other interest income (662A) 16
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 298
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 298
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -282
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,130
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 969
R.1. Income tax expense current (591, 595) 969
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,099
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016
 • PIN :36026263 TIN: 2020064156 VAT number: SK2020064156
 • Registered seat: ELBAT, Rybničná 40, 83554, Bratislava
 • Date create: 27 November 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Giovanni Gigliotti Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05 22.01.2016
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Giovanni Gigliotti 206 640 € (100%) Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.04.2016Noví spoločníci:
   Giovanni Gigliotti Mierová 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Giovanni Gigliotti Mierová 40 * 821 05 * Vznik funkcie: 22.01.2016
   14.02.2014Nové obchodné meno:
   ELBAT, s. r. o.
   27.03.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.12.2006Nové predmety činnosti:
   projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických
   11.01.2002Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
   27.11.1997Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti