Create Invoice

ROWEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ROWEX
PIN 36026450
TIN 2020067533
VAT number SK2020067533
Date create 30 December 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ROWEX
Hlaváčiková 39
84105
Bratislava
Financial information
Sales and income 838 280 €
Profit 18 293 €
Capital 633 917 €
Own capital 531 268 €
Contact Information
Email rowex@rowex.sk
Website http://www.rowex.sk
Phone(s) +421264461470, +421264462400, +421264463528
Fax(es) 0264462400
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 586,008
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 238,970
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 238,970
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 188,648
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 50,322
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 345,180
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 20,821
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 418
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,403
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 170,850
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 158,498
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 158,498
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,686
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 605
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 153,509
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 9,229
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 144,280
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,858
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,858
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 586,008
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 499,561
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 13,278
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 13,278
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,659
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,659
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 466,331
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 466,331
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,293
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,384
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 781
9. Liabilities from social fund (472) 781
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 29,221
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 46,603
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 36,278
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,278
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,206
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 2,156
7. Liabilities from social insurance (336) 3,501
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,462
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 9,779
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 9,779
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 63
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 63
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 838,325
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 838,280
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 19,200
III. Revenues from sale of services (602, 606) 818,485
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 595
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 811,929
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 10,351
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 74,596
D. Services (účtová group of 51) 534,951
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 149,675
E.1. Wages and salaries (521, 522) 110,691
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 36,481
4. Social expenses (527, 528) 2,503
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,838
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 26,869
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 26,869
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 1,903
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,746
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,351
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 217,787
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 45
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 20
2. Other interest income (662A) 20
XII. Foreign exchange gains (663) 25
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,647
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,007
2. Other expense (562A) 2,007
O. Exchange rate losses (563) 53
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,587
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,602
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,749
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,456
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,456
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,293
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36026450 TIN: 2020067533 VAT number: SK2020067533
 • Registered seat: ROWEX, Hlaváčiková 39, 84105, Bratislava
 • Date create: 30 December 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Zdenka Káčerová 7164 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08 05.11.2014
  MUDr. Igor Vico Hlaváčiková 3119/4 Bratislava - Karlova Ves 841 05 05.11.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  RNDr. Zdenka Káčerová 6 639 € (50%) 7164 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08
  MUDr. Igor Vico 6 639 € (50%) Hlaváčiková 3119/4 Bratislava - Karlova Ves 841 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.11.2014Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Zdenka Káčerová 7164 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08
   MUDr. Igor Vico Hlaváčiková 3119/4 Bratislava - Karlova Ves 841 05
   04.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Zdenka Káčerová 7146 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08
   MUDr. Igor Vico Hlaváčiková 4 Bratislava 841 05
   01.02.2013Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   01.10.2009Nové sidlo:
   Hlaváčiková 39 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Igor Vico Hlaváčiková 4 Bratislava 841 05
   30.09.2009Zrušené sidlo:
   Hlaváčikova 39 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Igor Vico Pri kríži 32 Bratislava
   01.08.2009Nové sidlo:
   Hlaváčikova 39 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov
   montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
   31.07.2009Zrušené sidlo:
   Saratovská 26/a Bratislava 841 02
   26.02.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   poradenská činnosť v oblasti marketingu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovávanie dát
   podnikateľské poradenstvo v odvetví zdravotníctva v rozsahu voľnej živnosti
   organizácia školení v oblasti personalistiky, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, vzdelávania a výchovy, dopravy, kultúry a zdravotníctva
   vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače
   organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí
   výroba čaju a kávy
   výroba homogenizovaných potravinárskych prípravkov a diétnych potravín
   výroba potravinárskych koncentrátov a iných upravených potravín
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Zdenka Káčerová 7164 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08
   MUDr. Igor Vico Hlaváčiková 3119/4 Bratislava - Karlova Ves 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Igor Vico Pri kríži 32 Bratislava
   25.02.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti marketingu
   automatizované spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovného poradcu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo v odvetví zdravotníctva v rozsahu voľnej živnosti
   organizácia školení v oblasti personalistiky, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, vzdelávania a výchovy, dopravy, kultúry a zdravotníctva
   vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače
   organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zdenka Káčerová P. Horova 17 Bratislava
   MUDr. Igor Vico Eisnerova 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Igor Vico Eisnerova 19 Bratislava
   28.11.1997Nové obchodné meno:
   ROWEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26/a Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti marketingu
   automatizované spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovného poradcu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo v odvetví zdravotníctva v rozsahu voľnej živnosti
   organizácia školení v oblasti personalistiky, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, vzdelávania a výchovy, dopravy, kultúry a zdravotníctva
   vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače
   organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   RNDr. Zdenka Káčerová P. Horova 17 Bratislava
   MUDr. Igor Vico Eisnerova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Igor Vico Eisnerova 19 Bratislava
   RNDr. Zdenka Káčerová 7146 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08