Create Invoice

PEAT GROUP Inc. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PEAT GROUP Inc.
PIN 36030431
TIN 2021385476
Date create 20 March 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PEAT GROUP Inc.
Lotyšská 6
82106
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36030431 TIN: 2021385476
 • Registered seat: PEAT GROUP Inc., Lotyšská 6, 82106, Bratislava
 • Date create: 20 March 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Tobiáš Loyka predseda Lotyšská 6 Bratislava 821 06 15.06.2008
  Marta Veselá člen Lotyšská 6 Bratislava 821 06 15.06.2008
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Findra - člen 449 Málinec 985 26 Vznik funkcie: 15.06.2008
   25.09.2012Nové obchodné meno:
   PEAT GROUP Inc., a.s.
   24.09.2012Zrušené obchodné meno:
   PEAT GROUP Inc., a.s. v konkurze
   09.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Tobiáš Loyka - predseda Lotyšská 6 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 15.06.2008
   Marta Veselá - člen Lotyšská 6 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 15.06.2008
   Ing. Ján Findra - člen 449 Málinec 985 26 Vznik funkcie: 15.06.2008
   08.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Bičaníková - člen Vážska 15 Bratislava
   Ing. Jana Repíková - člen Ladislava Sáru 8 Bratislava
   Marta Veselá - predseda Lotyšská 6 Bratislava
   18.06.2008Nové obchodné meno:
   PEAT GROUP Inc., a.s. v konkurze
   17.06.2008Zrušené obchodné meno:
   PEAT GROUP Inc., a.s.
   23.10.2001Nové obchodné meno:
   PEAT GROUP Inc., a.s.
   Nové sidlo:
   Lotyšská 6 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Bičaníková - člen Vážska 15 Bratislava
   Ing. Jana Repíková - člen Ladislava Sáru 8 Bratislava
   22.10.2001Zrušené obchodné meno:
   RAŠELINA QUIDO, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Lazovná 18 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tobiáš Loyka - člen Lotyšská 6 Bratislava
   JUDr. Dagmar Vavreková - člen Javornícka 17 Banská Bystrica
   20.03.1998Nové obchodné meno:
   RAŠELINA QUIDO, a.s.
   Nové sidlo:
   Lazovná 18 Banská Bystrica 974 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná, odbytová, sprostredkovateľská činnosť v oblasti rašelinových produktov spojená s ťažbou a spracovaním rašeliny nebanským spôsobom - dopravnými mechanizmami
   prieskum trhu
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Tobiáš Loyka - člen Lotyšská 6 Bratislava
   JUDr. Dagmar Vavreková - člen Javornícka 17 Banská Bystrica
   Marta Veselá - predseda Lotyšská 6 Bratislava