Create Invoice

Alfa Finance - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Alfa Finance
PIN 36031119
TIN 2021389282
VAT number SK2021389282
Date create 12 May 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Alfa Finance
Ferienčíkova 2
81108
Bratislava
Financial information
Capital 264 330 €
Own capital 106 410 €
Contact Information
Phone(s) 0243291156, 0243425184
Mobile phone(s) 0911734891
Fax(es) 0243291156
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36031119 TIN: 2021389282 VAT number: SK2021389282
 • Registered seat: Alfa Finance, Ferienčíkova 2, 81108, Bratislava
 • Date create: 12 May 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Blaha Bratislavská 431/6 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 31.01.2014
   05.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Karol Blaha Bratislavská 431/6 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 31.01.2014
   28.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Križan - predseda Hviezdoslavova 4238/42 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 07.12.2012
   17.01.2013Nové obchodné meno:
   Alfa Finance a. s.
   Nové sidlo:
   Ferienčíkova 2 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Križan - predseda Hviezdoslavova 4238/42 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 07.12.2012
   16.01.2013Zrušené obchodné meno:
   ADIEMUS a.s.
   Zrušené sidlo:
   Včelárska 27 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bystriansky - predseda Ferienčíkova 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 29.10.2004
   Patrik Prokopius - člen 1. mája 64/64 Prašice 956 22 Vznik funkcie: 31.07.2007
   JUDr. Jozef Vaculík - člen Včelárska 29 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 31.07.2007
   03.08.2007Nové sidlo:
   Včelárska 27 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Patrik Prokopius - člen 1. mája 64/64 Prašice 956 22 Vznik funkcie: 31.07.2007
   JUDr. Jozef Vaculík - člen Včelárska 29 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 31.07.2007
   02.08.2007Zrušené sidlo:
   Račianska 30/a Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Bezák - člen Bridlicová 15 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 29.10.2004
   Ing. Andrej Schmidt - člen Mlynarovičova 24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 29.10.2004
   11.08.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent
   výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Bezák - člen Bridlicová 15 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 29.10.2004
   Ing. Peter Bystriansky - predseda Ferienčíkova 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 29.10.2004
   Ing. Andrej Schmidt - člen Mlynarovičova 24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 29.10.2004
   10.08.2006Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v prospech poisťovní oprávnených podnikať na území SR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Bezák - člen Bridlicová 15 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 29.10.2004
   Peter Bystriansky - predseda Zadunajská cesta 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.10.2004
   Andrej Schmidt - člen Mlynarovičova 24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 29.10.2004
   16.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Bezák - člen Bridlicová 15 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 29.10.2004
   Peter Bystriansky - predseda Zadunajská cesta 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.10.2004
   Andrej Schmidt - člen Mlynarovičova 24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 29.10.2004
   15.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Monika Kelemenová - predseda Bridlicová 15 Bratislava Vznik funkcie: 06.09.1999
   Peter Malíček - podpredseda Pilgnerova 7 Bratislava Vznik funkcie: 06.09.1999
   Ing. Gustáv Pernecký - člen Tematínska 2 Bratislava Vznik funkcie: 12.05.1998
   12.05.2003Nové obchodné meno:
   ADIEMUS a.s.
   Nové sidlo:
   Račianska 30/a Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Monika Kelemenová - predseda Bridlicová 15 Bratislava Vznik funkcie: 06.09.1999
   Peter Malíček - podpredseda Pilgnerova 7 Bratislava Vznik funkcie: 06.09.1999
   Ing. Gustáv Pernecký - člen Tematínska 2 Bratislava Vznik funkcie: 12.05.1998
   11.05.2003Zrušené obchodné meno:
   ADIEMUS o.c.p., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Tehelná 189 Zvolen 960 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. v platnom znení
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Monika Kelemenová - predseda Osuského 1862/46 Bratislava
   Peter Malíček - podpredseda Pilgnerova 7 Bratislava
   Ing. Gustáv Pernecký - člen Tematínska 2 Bratislava
   17.01.2000Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Monika Kelemenová - predseda Osuského 1862/46 Bratislava
   Peter Malíček - podpredseda Pilgnerova 7 Bratislava
   16.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Natália Bezáková - podpredseda 29. augusta 32 Bratislava
   Ing. Zora Urbanovská - predseda Levárska 1 Bratislava
   24.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zora Urbanovská - predseda Levárska 1 Bratislava
   23.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Bagin - predseda 113 Miloslavov
   12.10.1998Nové obchodné meno:
   ADIEMUS o.c.p., a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   11.10.1998Zrušené obchodné meno:
   RB o.c.p., a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.05.1998Nové obchodné meno:
   RB o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Tehelná 189 Zvolen 960 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v prospech poisťovní oprávnených podnikať na území SR
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. v platnom znení
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Richard Bagin - predseda 113 Miloslavov
   Ing. Natália Bezáková - podpredseda 29. augusta 32 Bratislava
   Ing. Gustáv Pernecký - člen Tematínska 2 Bratislava