Create Invoice

DOBRÝ ŽIVOT - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DOBRÝ ŽIVOT
PIN 36032476
TIN 2020068182
VAT number SK2020068182
Date create 30 December 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat DOBRÝ ŽIVOT
Šustekova 18
85104
Bratislava
Financial information
Sales and income 104 877 €
Profit -1 565 €
Capital 52 769 €
Own capital 37 846 €
Contact Information
Email kuzmova@bonavita.sk
Phone(s) 0267209511
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 58,451
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,451
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 25,032
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 16,395
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,395
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,535
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 102
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 33,419
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 64
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 33,355
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 58,451
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,281
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 2,161
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 2,161
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,485
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,485
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,565
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,170
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 59
9. Liabilities from social fund (472) 59
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 21,826
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 20,799
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,799
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 35
7. Liabilities from social insurance (336) 24
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 968
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 285
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 285
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 104,877
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 98,472
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,373
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 3,050
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 982
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 105,316
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 93,165
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 92
D. Services (účtová group of 51) 4,151
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 3,626
E.1. Wages and salaries (521, 522) 2,651
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 912
4. Social expenses (527, 528) 63
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 626
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 34
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 34
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 3,168
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 454
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -439
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,437
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 167
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 167
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -166
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -605
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,565
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36032476 TIN: 2020068182 VAT number: SK2020068182
 • Registered seat: DOBRÝ ŽIVOT, Šustekova 18, 85104, Bratislava
 • Date create: 30 December 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Juraj Janech člen Budatínska 34/A Bratislava 16.09.1998
  Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín 251 68 Česká republika 04.08.2004
  Martin Jandora 140 Biskupice 763 41 04.08.2004
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Janech - člen Budatínska 34/A Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1998
   23.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Janech - člen Budatínska 34/A Bratislava
   04.02.2006Nové sidlo:
   Šustekova 18 Bratislava 851 04
   03.02.2006Zrušené sidlo:
   Šustekova 17 Bratislava 851 04
   14.01.2006Nové sidlo:
   Šustekova 17 Bratislava 851 04
   13.01.2006Zrušené sidlo:
   Ovocná 17 Bratislava 851 10
   12.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Vladan Kršňák Kamenice 92 Štiřín 251 68 Česká republika Vznik funkcie: 04.08.2004
   Martin Jandora 140 Biskupice 763 41 Vznik funkcie: 04.08.2004
   11.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Fekiač - člen A. Hlinku 14 Detva
   Silvia Kubátová - člen predstavenstva Madáchova 54 Nána
   20.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Silvia Kubátová - člen predstavenstva Madáchova 54 Nána
   19.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Drubitsová - člen predstavenstva Madáchova 54 Nána
   24.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Silvia Drubitsová - člen predstavenstva Madáchova 54 Nána
   23.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Graizely Belinského 9 Bratislava
   28.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Jana Graizely Belinského 9 Bratislava
   27.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Mutňanský - člen Vlárska 8 Nemšová
   16.09.1998Nové obchodné meno:
   DOBRÝ ŽIVOT a.s.
   Nové sidlo:
   Ovocná 17 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   reklamná činnosť
   organizovanie veľtrhov, výstav, propagačných a kontraktačných akcií
   prenájom strojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Fekiač - člen A. Hlinku 14 Detva
   Ing. Juraj Janech - člen Budatínska 34/A Bratislava
   Ing. Michal Mutňanský - člen Vlárska 8 Nemšová