Create Invoice

ROYAL promotion - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ROYAL promotion
PIN 36045667
TIN 2020094494
Date create 27 December 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ROYAL promotion
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Own capital 425 748 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36045667 TIN: 2020094494
 • Registered seat: ROYAL promotion, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Date create: 27 December 2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   23.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Lajos Péter Vida - predseda predstavenstva Oroszlán utca 21 Budapest 1163 Maďarsko Vznik funkcie: 10.02.2012
   22.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   František Molnár - predseda predstavenstva Bešeňovská cesta 201/22 Dvory nad Žitavou 941 31 Vznik funkcie: 18.02.2010
   Aneta Spargelová - člen predstavenstva Osada Žofia 1242/3 Palárikovo 941 11 Vznik funkcie: 18.02.2010
   11.03.2010Nový štatutárny orgán:
   František Molnár - predseda predstavenstva Bešeňovská cesta 201/22 Dvory nad Žitavou 941 31 Vznik funkcie: 18.02.2010
   Aneta Spargelová - člen predstavenstva Osada Žofia 1242/3 Palárikovo 941 11 Vznik funkcie: 18.02.2010
   10.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jaroslav Bekr - člen Záhradnícka 74 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.02.2009
   Ivo Ladižinský - Predseda Kovácsova 689/2B Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.04.2007
   Jana Škreková - člen Solivarská 126/23 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 12.04.2007
   21.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jaroslav Bekr - člen Záhradnícka 74 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.02.2009
   20.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Černý - člen Adamiho 447/17 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.04.2007
   29.05.2007Nové obchodné meno:
   ROYAL promotion, a. s.
   Nové predmety činnosti:
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
   producentská činnosť v oblasti videotvorby
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti kultúry v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Černý - člen Adamiho 447/17 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.04.2007
   Ivo Ladižinský - Predseda Kovácsova 689/2B Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.04.2007
   Jana Škreková - člen Solivarská 126/23 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 12.04.2007
   28.05.2007Zrušené obchodné meno:
   Slovakia Capital Invest, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Naništa - člen Trenčianska 27 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 23.06.2006
   Božena Plachá - člen Strmý Vŕšok 52 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 23.06.2006
   David Dočekal - Predseda Okružní 373 Vestec-Praha západ 252 42 Česká republika Vznik funkcie: 23.06.2006
   08.07.2006Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Naništa - člen Trenčianska 27 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 23.06.2006
   Božena Plachá - člen Strmý Vŕšok 52 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 23.06.2006
   David Dočekal - Predseda Okružní 373 Vestec-Praha západ 252 42 Česká republika Vznik funkcie: 23.06.2006
   07.07.2006Zrušené sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 813 16
   Zrušeny štatutárny orgán:
   David Dočekal - člen predstavenstva Okružní 373 Vestec - Praha západ 252 42 Česká republika Vznik funkcie: 07.10.2004
   Mária Pytlová - predseda predstavenstva Gercenova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.10.2004
   Katarína Tóthová - člen predstavenstva Drobného 2 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 07.10.2004
   07.05.2005Nové sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 813 16
   06.05.2005Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   12.10.2004Nový štatutárny orgán:
   David Dočekal - člen predstavenstva Okružní 373 Vestec - Praha západ 252 42 Česká republika Vznik funkcie: 07.10.2004
   Mária Pytlová - predseda predstavenstva Gercenova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.10.2004
   Katarína Tóthová - člen predstavenstva Drobného 2 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 07.10.2004
   11.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Hacajová - člen Ipeľská 15 Bratislava Vznik funkcie: 29.09.2003
   Mária Pytlová - člen Gencenova 5 Bratislava Vznik funkcie: 25.04.2001
   David Dočekal - predseda predstavenstva Okružní 373 Vestec - Praha západ Česká republika Vznik funkcie: 16.01.2003
   15.01.2004Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ivana Hacajová - člen Ipeľská 15 Bratislava Vznik funkcie: 29.09.2003
   Mária Pytlová - člen Gencenova 5 Bratislava Vznik funkcie: 25.04.2001
   14.01.2004Zrušené sidlo:
   Skuteckého 23 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lucia Macková - člen Smolenická 14 Bratislava Vznik funkcie: 16.01.2003 Skončenie funkcie: 29.09.2003
   Mária Pytlová - člen Gencenova 5 Bratislava
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Lucia Macková - člen Smolenická 14 Bratislava Vznik funkcie: 16.01.2003 Skončenie funkcie: 29.09.2003
   David Dočekal - predseda predstavenstva Okružní 373 Vestec - Praha západ Česká republika Vznik funkcie: 16.01.2003
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Havlík - predseda Furmanská 11 Dvory nad Žitavou Skončenie funkcie: 15.01.2003
   Ing. Stanislav Hromkovič - člen Veternicova 24 Bratislava Skončenie funkcie: 15.01.2003
   01.07.2002Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   faktoring a forfaiting
   administratívne práce
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   29.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Dušan Havlík - predseda Furmanská 11 Dvory nad Žitavou Skončenie funkcie: 15.01.2003
   Ing. Stanislav Hromkovič - člen Veternicova 24 Bratislava Skončenie funkcie: 15.01.2003
   Mária Pytlová - člen Gencenova 5 Bratislava
   28.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Braun - člen Tichá 1184/9 Žilina
   Milan Havala - predseda 433 Obyce
   Branislav Škriep - člen Jedlíkova 3428/6 Žilina
   27.12.2000Nové obchodné meno:
   Slovakia Capital Invest, a.s.
   Nové sidlo:
   Skuteckého 23 Banská Bystrica 974 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   leasing priemyselného tovaru
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav
   predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových nosičov
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Braun - člen Tichá 1184/9 Žilina
   Milan Havala - predseda 433 Obyce
   Branislav Škriep - člen Jedlíkova 3428/6 Žilina