Create Invoice

Recyklačný fond - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Recyklačný fond
PIN 36062090
TIN 2021602583
Date create 05 November 2001
Company category neštátny účelový fond zriadený zo zákona
Registered seat Recyklačný fond
Nobelova 18
83102
Bratislava
Contact Information
Email info@recfond.sk
Website http://www.recfond.sk
Phone(s) +421249207611
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36062090 TIN: 2021602583
 • Registered seat: Recyklačný fond, Nobelova 18, 83102, Bratislava
 • Date create: 05 November 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ján Líška Fatranská 2210/10 Ružomberok 034 00 01.02.2006
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.02.2006Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie a poskytovanie peňažných prostriedkov na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania: a) opotrebovaných batérií a akumulátorov b) odpadových olejov c) opotrebovaných pneumatík d) odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov e) odpadov z elektrozariadení f) odpadov z plastov g) odpadov z papiera h) odpadov zo skla i) starých vozidiel j) odpadov z kovových obalov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Líška Fatranská 2210/10 Ružomberok 034 00 Vznik funkcie: 01.02.2006
   06.02.2006Zrušeny predmety činnosti:
   úhrada investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel
   úhrada nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska
   úhrada vyplatených finančných príspevkov spracovateľom starých vozidiel
   propagácia zhodnocovania odpadov
   podpora separovaného zberu odpadov
   zabezpečovanie informačných systémov na podporu zhodnocovania odpadov
   podpora vyhľadávania a aplikácie nových technológií zhodnocovania odpadov
   sústreďovanie peňažných prostriedkov na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania: a) opotrebovaných batérií a akumulátorov b) odpadových olejov c) opotrebovaných pneumatík d) viacvrstvových kombinovaných materiálov e) elektronického šrotu f) plastov g) žiariviek s obsahom ortuti h) papiera i) skla j) vozidiel odpadov z kovových obalov
   úhrada nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä v prípadoch, ak ich držite nie je známy alebo neexistuje
   úhrada nákladov na odber odpadov z obalov a ich zhodnotenie alebo recykláciu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   RNDr. Ivan Zuzula , Csc. Jašíkova 3151/1 792/36 Bratislava 821 03
   04.10.2004Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie peňažných prostriedkov na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania: a) opotrebovaných batérií a akumulátorov b) odpadových olejov c) opotrebovaných pneumatík d) viacvrstvových kombinovaných materiálov e) elektronického šrotu f) plastov g) žiariviek s obsahom ortuti h) papiera i) skla j) vozidiel odpadov z kovových obalov
   úhrada nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä v prípadoch, ak ich držite nie je známy alebo neexistuje
   úhrada nákladov na odber odpadov z obalov a ich zhodnotenie alebo recykláciu
   03.10.2004Zrušeny predmety činnosti:
   sústreďovanie peňažných prostriedkov na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania a) opotrebovaných batérií a akumulátorov b) odpadových olejov c) opotrebovaných pneumatík d) viacvrstvových kombinovaných materiálov e) elektronického šrotu f) plastov g) žiariviek s obsahom ortuti h) papiera i) skla j) vozidiel
   úhrada nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä v prípadoch, ak ich držiteľ neexistuje alebo nie je známy
   05.11.2001Nové obchodné meno:
   Recyklačný fond
   Nové sidlo:
   Nobelova 18 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   neštátny účelový fond zriadený zo zákona
   Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie peňažných prostriedkov na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania a) opotrebovaných batérií a akumulátorov b) odpadových olejov c) opotrebovaných pneumatík d) viacvrstvových kombinovaných materiálov e) elektronického šrotu f) plastov g) žiariviek s obsahom ortuti h) papiera i) skla j) vozidiel
   úhrada investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel
   úhrada nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä v prípadoch, ak ich držiteľ neexistuje alebo nie je známy
   úhrada nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska
   úhrada vyplatených finančných príspevkov spracovateľom starých vozidiel
   propagácia zhodnocovania odpadov
   podpora separovaného zberu odpadov
   zabezpečovanie informačných systémov na podporu zhodnocovania odpadov
   podpora vyhľadávania a aplikácie nových technológií zhodnocovania odpadov
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   RNDr. Ivan Zuzula , Csc. Jašíkova 3151/1 792/36 Bratislava 821 03