Create Invoice

Slovenská kancelária poisťovateľov - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenská kancelária poisťovateľov
PIN 36062235
TIN 2021634087
VAT number SK2021634087
Date create 04 December 2001
Company category Slovenská kancelária poisťovateľov bola zriadená zákonom NR SR č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektor
Registered seat Slovenská kancelária poisťovateľov
Trnavská cesta 82
82658
Bratislava
Financial information
Capital 130 354 000 €
Contact Information
Email skp@skp.sk
Phone(s) 0244441630, 0244441631, 0244441632, 0244441633, 0244455452, 0244455453, 0244455454, 0244455455
Fax(es) 0244441632
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36062235 TIN: 2021634087 VAT number: SK2021634087
 • Registered seat: Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 82658, Bratislava
 • Date create: 04 December 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.06.2004Nové predmety činnosti:
   správa poistného garančného fondu
   vykonávanie hraničného poistenia
   zastupovanie poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
   uzavieranie dohôd s kanceláriámi poišťovateľov cudzích štátov, subjektami zodpovednými za náhradu škody v členských štátov a zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z týchto dohôd
   spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti
   podieľanie sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
   vykonávanie činnosti informačného strediska a na tento účel vedenie registra poistenia zodpovednosti
   na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytovanie informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody
   07.06.2004Zrušeny predmety činnosti:
   správa poistného garančného fondu
   vykonávanie hraničného poistenia
   zastupovanie poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
   uzavieranie dohôd s kanceláriámi poišťovateľov cudzích štátov a zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z týchto dohôd
   spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti
   podieľanie sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
   vedenie registra poistenia zodpovednosti
   vykonávanie ďalšej činnosti v rozsahu stanovenom zákonom
   30.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Kontrolný orgán: kontrolná komisia
   správna rada
   Manuel Bauer - predseda Búdková 4161/33 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Pavol Butkovský - člen Nová ulica 4410/15 Banská Bystrica 974 01
   JUDr. Jozef Csáky - podpredseda Michalská 23 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.2002 Skončenie funkcie: 08.09.2003
   Mgr. Dana Kollárová - člen Lachova 22 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.08.2002
   Ing. Daša Kučerová - člen Čsl. tankistov 1 Bratislava 841 06
   Mgr. Patrícia Lajová - člen Budišínska 18 Bratislava 831 01
   Ing. Miroslav Pacher - člen Potočná 463/79 Marianka Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Jozef Paška - člen Klemensova 13 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Ondrej Zaťko - predseda Istebné 144 Dolný Kubín 027 53
   Ing. Antonín Nekvinda - člen Merhautova 111 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   12.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Manuel Bauer - predseda Búdková 4161/33 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Miroslav Pacher - člen Potočná 463/79 Marianka Vznik funkcie: 01.01.2003
   Ing. Jozef Paška - člen Klemensova 13 Bratislava Vznik funkcie: 01.01.2003
   11.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Manuel Bauer - člen Búdková 4161/33 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.2002
   Ing. Dušan Cvopa - člen Vajnorská 10 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 03.04.2002 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   JUDr. Imrich Fekete , CSc. - predseda Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   27.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Manuel Bauer - člen Búdková 4161/33 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.2002
   JUDr. Jozef Csáky - podpredseda Michalská 23 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.2002 Skončenie funkcie: 08.09.2003
   Mgr. Dana Kollárová - člen Lachova 22 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.08.2002
   26.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Manuel Bauer - podpredseda Búdková 4161/33 Bratislava Skončenie funkcie: 03.09.2002
   JUDr. Jozef Csáky - člen Michalská 23 Bratislava Skončenie funkcie: 03.09.2002
   Ing. Janka Pohlová - člen Modranská 93 Vinosady 901 02 Skončenie funkcie: 31.07.2002
   09.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Butkovský - člen Nová ulica 4410/15 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Dušan Cvopa - člen Vajnorská 10 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 03.04.2002 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   Ing. Ondrej Zaťko - predseda Istebné 144 Dolný Kubín 027 53
   08.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vendelín Jankulík - člen Za štadiónom 24 Dubová 976 97
   Ing. Ján Mikláš - predseda Kanálová 14 Nitra - Drážovce
   Ing. Jozef Paška - člen Klemensova 13 Bratislava
   04.12.2001Nové obchodné meno:
   Slovenská kancelária poisťovateľov
   Nové sidlo:
   Trnavská cesta 82 Bratislava 29 826 58
   Nová právna forma:
   Slovenská kancelária poisťovateľov bola zriadená zákonom NR SR č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   Nové predmety činnosti:
   správa poistného garančného fondu
   vykonávanie hraničného poistenia
   zastupovanie poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
   uzavieranie dohôd s kanceláriámi poišťovateľov cudzích štátov a zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z týchto dohôd
   spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti
   podieľanie sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
   vedenie registra poistenia zodpovednosti
   vykonávanie ďalšej činnosti v rozsahu stanovenom zákonom
   Nový štatutárny orgán:
   Kontrolný orgán: kontrolná komisia
   správna rada
   Manuel Bauer - podpredseda Búdková 4161/33 Bratislava Skončenie funkcie: 03.09.2002
   JUDr. Jozef Csáky - člen Michalská 23 Bratislava Skončenie funkcie: 03.09.2002
   JUDr. Imrich Fekete , CSc. - predseda Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   JUDr. Vendelín Jankulík - člen Za štadiónom 24 Dubová 976 97
   Ing. Daša Kučerová - člen Čsl. tankistov 1 Bratislava 841 06
   Mgr. Patrícia Lajová - člen Budišínska 18 Bratislava 831 01
   Ing. Ján Mikláš - predseda Kanálová 14 Nitra - Drážovce
   Ing. Jozef Paška - člen Klemensova 13 Bratislava
   Ing. Janka Pohlová - člen Modranská 93 Vinosady 901 02 Skončenie funkcie: 31.07.2002
   Ing. Antonín Nekvinda - člen Merhautova 111 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava