Create Invoice

Garančný fond investícií - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 29.07.2016
Basic information
Business name Garančný fond investícií
PIN 36065641
Date create 14 October 2003
Company category Právnická osoba zriadená zákonom NR SR č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Registered seat Garančný fond investícií
Čajakova 18
81105
Bratislava
Contact Information
Phone(s) +421252490510
Mobile phone(s) +421911258831, +421903201639, +421911258829
Date of updating data: 29.07.2016