Create Invoice

SNZ, Košice - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name SNZ, Košice
PIN 36172243
TIN 2020056313
VAT number SK2020056313
Date create 10 April 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SNZ, Košice
Smetanova 3
81103
Bratislava
Financial information
Sales and income 199 064 €
Profit 178 €
Capital 2 415 677 €
Own capital 467 788 €
Contact Information
Email generix@generix.sk
Phone(s) 0250106011
Fax(es) 0250106099
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 2,572,145
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 258,592
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 49,499
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 49,499
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 209,093
5. Borrowings under the proportionate participation in addition to affiliated entities (066A) - /096A/ 57,800
6. Other loans (067A) - /096A/ 151,293
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,278,946
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,207,768
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,198,394
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,198,394
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,642
8. Receivables from derivative operations (373A, 376A) 1,685
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,047
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 71,178
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 26,568
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 44,610
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 34,607
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 16
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 33,452
4. Accrued income short-term (385A) 1,139
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 2,572,145
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 444,946
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 332,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 332,000
A.II. Share premium (412) 102,531
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 9,539
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 9,539
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -38,200
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -38,200
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 38,898
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 38,898
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 178
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,106,572
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,477,429
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 1,121,808
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 349,165
9. Liabilities from social fund (472) 2,222
12. Deferred tax liability (481A) 4,234
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 626,738
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 581,169
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 581,169
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,079
7. Liabilities from social insurance (336) 623
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 304
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,563
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,405
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,405
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 20,627
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 729
4. Deferred income short-term (384A) 19,898
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 156,048
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 199,064
III. Revenues from sale of services (602, 606) 47,951
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151,113
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 246,234
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 20,760
D. Services (účtová group of 51) 128,765
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 28,847
E.1. Wages and salaries (521, 522) 20,992
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 6,576
4. Social expenses (527, 528) 1,279
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 7,092
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 28,163
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 28,163
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,607
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -47,170
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -101,574
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 75,655
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 75,122
2. Other interest income (662A) 75,122
XII. Foreign exchange gains (663) 533
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,213
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 11,884
2. Other expense (562A) 11,884
O. Exchange rate losses (563) 13,649
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 680
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 49,442
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,272
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,094
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,817
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 277
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 178
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :36172243 TIN: 2020056313 VAT number: SK2020056313
 • Registered seat: SNZ, Košice, Smetanova 3, 81103, Bratislava
 • Date create: 10 April 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   08.07.2014Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 8/A Bratislava 811 02
   07.07.2014Zrušené sidlo:
   Karadžičova 10 Bratislava 821 08
   12.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Venglovič - predseda Radlinského 34 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 04.06.2010
   Mgr. Martina Neupauerová - člen predstavenstva Šustekova 3697/49 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 04.06.2010
   11.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martina Neupauerová - člen predstavenstva Budatínska 3230/16 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 17.10.2006
   Ing. Pavel Venglovič - predseda Radlinského 34 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 17.10.2006
   27.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martina Neupauerová - člen predstavenstva Budatínska 3230/16 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 17.10.2006
   26.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martina Vanková - člen predstavenstva Belehradská 9 Košice 040 01 Vznik funkcie: 17.10.2006
   02.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Adam - podpredseda Františkánska 7 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 17.10.2006
   20.03.2007Nové sidlo:
   Karadžičova 10 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti podpory presadzovania ekonomických záujmov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Adam - podpredseda Františkánska 7 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 17.10.2006
   Mgr. Martina Vanková - člen predstavenstva Belehradská 9 Košice 040 01 Vznik funkcie: 17.10.2006
   Ing. Pavel Venglovič - predseda Radlinského 34 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 17.10.2006
   19.03.2007Zrušené sidlo:
   Nám. Martina Benku 6 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Norbert Adam - podpredseda Hospodárska 3617/75 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 12.07.2001
   Mgr. Martina Vanková - člen predstavenstva Belehradská 9 Košice Vznik funkcie: 28.01.2003
   Ing. Pavel Venglovič - predseda Radlinského 34 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.04.1997
   19.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Norbert Adam - podpredseda Hospodárska 3617/75 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 12.07.2001
   Ing. Pavel Venglovič - predseda Radlinského 34 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.04.1997
   18.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Norbert Adam Hospodárska 3617/75 Trnava Vznik funkcie: 12.07.2001
   Ing. Pavel Venglovič - predseda Bardejovská 358/11 Svidník Vznik funkcie: 10.04.1997
   27.04.2004Nové obchodné meno:
   GENERIX, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   verejné obstarávanie
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   26.04.2004Zrušené obchodné meno:
   ANGELUS, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   06.10.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Norbert Adam Hospodárska 3617/75 Trnava Vznik funkcie: 12.07.2001
   Mgr. Martina Vanková - člen predstavenstva Belehradská 9 Košice Vznik funkcie: 28.01.2003
   Ing. Pavel Venglovič - predseda Bardejovská 358/11 Svidník Vznik funkcie: 10.04.1997
   05.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Norbert Adam L. Svobodu 2357/4 Poprad
   Ing. Pavel Venglovič - predseda Bardejovská 358/11 Svidník
   Ing. Jaroslav Žáčik , CSc. - podpredseda Floriánska 8 Košice Skončenie funkcie: 28.01.2003
   12.08.2002Nové obchodné meno:
   ANGELUS, a.s.
   Nové sidlo:
   Nám. Martina Benku 6 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   11.08.2002Zrušené obchodné meno:
   SNZ, a.s. Košice
   Zrušené sidlo:
   Smetanova 3 Bratislava 811 03
   17.09.2001Nové sidlo:
   Smetanova 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Norbert Adam L. Svobodu 2357/4 Poprad
   16.09.2001Zrušené sidlo:
   Tyršovo nábrežie 1 Košice 040 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rozália Búryová Rooseveltova 792/2 Košice
   19.08.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Rozália Búryová Rooseveltova 792/2 Košice
   18.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Jozef Marčišin - člen Ľ. Štúra 489/9 Svidník
   10.04.1997Nové obchodné meno:
   SNZ, a.s. Košice
   Nové sidlo:
   Tyršovo nábrežie 1 Košice 040 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   leasingová činnosť
   faktoring a forfaiting
   prenájom motorových vozidiel, dopravných prostriedkov, strojov, zariadení a prístrojov
   nákup a predaj jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prieskum trhu a verejnej mienky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Jozef Marčišin - člen Ľ. Štúra 489/9 Svidník
   Ing. Pavel Venglovič - predseda Bardejovská 358/11 Svidník
   Ing. Jaroslav Žáčik , CSc. - podpredseda Floriánska 8 Košice Skončenie funkcie: 28.01.2003