Create Invoice

EX BROKERS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EX BROKERS
PIN 36174220
TIN 2021299478
Date create 09 June 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat EX BROKERS
Jazerná 1
04012
Bratislava
Contact Information
Email erika@exorior.sk
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36174220 TIN: 2021299478
 • Registered seat: EX BROKERS, Jazerná 1, 04012, Bratislava
 • Date create: 09 June 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.08.2005Nové sidlo:
   Jazerná 1 Košice 040 12
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Bavoľár , CSc. - podpredseda 240 Budimír 982 01 Vznik funkcie: 11.09.2003
   Pavol Bišto - člen Vodárenská 2 Šamorín Vznik funkcie: 11.09.2003
   Ing. Ján Bišto - predseda Zvonárska 15 Košice Vznik funkcie: 11.09.2003
   26.08.2005Zrušené sidlo:
   Bellova 63 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Ambruž - člen 79 Cakov 982 42 Vznik funkcie: 12.01.2004
   Tibor Farkaš - predseda 1. Mája 1143/4 Tornaľa 982 01 Vznik funkcie: 12.01.2004
   Ján Ruszó - člen Školská 1246/3 Tornaľa 982 01 Vznik funkcie: 12.01.2004
   23.04.2004Nové sidlo:
   Bellova 63 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Ambruž - člen 79 Cakov 982 42 Vznik funkcie: 12.01.2004
   Tibor Farkaš - predseda 1. Mája 1143/4 Tornaľa 982 01 Vznik funkcie: 12.01.2004
   Ján Ruszó - člen Školská 1246/3 Tornaľa 982 01 Vznik funkcie: 12.01.2004
   22.04.2004Zrušené sidlo:
   Jazerná 1 Košice 040 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Bavoľár , CSc. - podpredseda 240 Budimír Vznik funkcie: 11.09.2003
   Pavol Bišto - člen Vodárenská 2 Šamorín Vznik funkcie: 11.09.2003
   Ing. Ján Bišto - predseda Zvonárska 15 Košice Vznik funkcie: 11.09.2003
   29.03.2004Nové obchodné meno:
   EX BROKERS, a.s.
   28.03.2004Zrušené obchodné meno:
   EX BROKERS, o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiace služby
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. 600/92 Zb.
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   12.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Bavoľár , CSc. - podpredseda 240 Budimír Vznik funkcie: 11.09.2003
   Pavol Bišto - člen Vodárenská 2 Šamorín Vznik funkcie: 11.09.2003
   Ing. Ján Bišto - predseda Zvonárska 15 Košice Vznik funkcie: 11.09.2003
   11.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Bavoľár, CSc. - predseda 240 Budimír Vznik funkcie: 02.12.2002 Skončenie funkcie: 11.09.2003
   Ing. Jana Drobňáková - člen Prostějovská 6970/105 Prešov Vznik funkcie: 30.10.2001 Skončenie funkcie: 11.09.2003
   Ing. Jozef Gibas - člen 94 Oravský Biely potok Vznik funkcie: 02.12.2002 Skončenie funkcie: 11.09.2003
   25.09.2003Nové sidlo:
   Jazerná 1 Košice 040 12
   24.09.2003Zrušené sidlo:
   Zvonárska 15 Košice 040 01
   28.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Bavoľár, CSc. - predseda 240 Budimír Vznik funkcie: 02.12.2002 Skončenie funkcie: 11.09.2003
   Ing. Jana Drobňáková - člen Prostějovská 6970/105 Prešov Vznik funkcie: 30.10.2001 Skončenie funkcie: 11.09.2003
   Ing. Jozef Gibas - člen 94 Oravský Biely potok Vznik funkcie: 02.12.2002 Skončenie funkcie: 11.09.2003
   27.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bišto - predseda Varšavská 18 Košice Skončenie funkcie: 02.12.2002
   Darina Bištová - podpredseda Varšavská 18 Košice Skončenie funkcie: 02.12.2002
   Ing. Jana Drobňáková - člen Prostějovská 6970/105 Prešov
   Jozef Gibas - člen 94 Oravský Biely Potok
   Ing. Vladislav Vovčko - člen Humenská 20 Košice Skončenie funkcie: 02.12.2002
   28.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   20.12.2001Nové sidlo:
   Zvonárska 15 Košice 040 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Drobňáková - člen Prostějovská 6970/105 Prešov
   Jozef Gibas - člen 94 Oravský Biely Potok
   19.12.2001Zrušené sidlo:
   Hlavná 58 Košice 040 01
   20.01.2000Nové obchodné meno:
   EX BROKERS, o.c.p., a.s.
   19.01.2000Zrušené obchodné meno:
   EX-ORIOR SK Brokers o.c.p., a.s.
   06.08.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bišto - predseda Varšavská 18 Košice Skončenie funkcie: 02.12.2002
   Darina Bištová - podpredseda Varšavská 18 Košice Skončenie funkcie: 02.12.2002
   Ing. Vladislav Vovčko - člen Humenská 20 Košice Skončenie funkcie: 02.12.2002
   05.08.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bišto - podpredseda Varšavská 18 Košice
   David Kalivoda - člen Nemastova 1910 Náchod Česká republika
   Milan Kožíšek - predseda B. Němcovej 721 Hronov Česká republika
   09.06.1997Nové obchodné meno:
   EX-ORIOR SK Brokers o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Hlavná 58 Košice 040 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiace služby
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. 600/92 Zb.
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bišto - podpredseda Varšavská 18 Košice
   David Kalivoda - člen Nemastova 1910 Náchod Česká republika
   Milan Kožíšek - predseda B. Němcovej 721 Hronov Česká republika