Create Invoice

PTD Investment Trust - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PTD Investment Trust
PIN 36199524
TIN 2021533745
VAT number SK2021533745
Date create 06 July 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PTD Investment Trust
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 523 411 €
Profit -1 453 589 €
Contact Information
Mobile phone(s) +421903549112, +421903762911, +421903759112, +421903738911, +421903734911, +421903761911, +421903769114, +421903759116, +421903757911, +421903759113, +421903753
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 14,408,144
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,137,009
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,137,009
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,091,856
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 11,451
6. Other loans (067A) - /096A/ 33,702
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,271,108
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 12,930,204
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 9,543,967
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,543,967
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 143,280
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 57,450
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,185,507
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 340,904
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 305,502
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 35,402
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 27
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 27
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 14,408,144
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,210,406
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 18,669,240
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 18,669,240
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 334,415
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 334,415
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -2,594,181
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -2,594,181
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -745,479
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -745,479
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,453,589
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 197,738
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,477
9. Liabilities from social fund (472) 1,477
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 78,901
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 14,124
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,124
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,432
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 9,181
7. Liabilities from social insurance (336) 5,881
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,332
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 951
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 8,062
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 8,062
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 109,298
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,523,411
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,523,411
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,803,943
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 10,835
D. Services (účtová group of 51) 91,611
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 178,235
E.1. Wages and salaries (521, 522) 123,451
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 7,967
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 44,278
4. Social expenses (527, 528) 2,539
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 298
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -782
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,523,746
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -280,532
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -102,446
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 240,160
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 29,870
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 93,001
3. Other income from securities and shares (665A) 93,001
X. Proceeds from short-term financial assets total (r. 36 to r. 38) 341
3. Other income from short-term financial assets (666A) 341
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 116,939
2. Other interest income (662A) 116,939
XII. Foreign exchange gains (663) 9
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,410,337
K. Sold securities and shares (561) 29,870
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 1,352,592
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 24,000
2. Other expense (562A) 24,000
O. Exchange rate losses (563) 3,001
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 874
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,170,177
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,450,709
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,453,589
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36199524 TIN: 2021533745 VAT number: SK2021533745
 • Registered seat: PTD Investment Trust, Hattalova 12/A, 83103, Bratislava
 • Date create: 06 July 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Tomáš Bajtoš člen Pri kádubku 1333 Šaštín - Stráže, Šaštín 24.07.2002
  Miroslav Krajčoviech predseda Čiernovodská 4 Bratislava 821 07 05.11.2002
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Lieskovsky - podpredseda L. Zúbka 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.07.2002
   26.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Krajčoviech - predseda Čiernovodská 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.11.2002
   25.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Joseph Antoline - predseda Trnavská 90 Košice Vznik funkcie: 24.07.2002 Skončenie funkcie: 05.11.2002
   07.08.2002Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Tomáš Bajtoš - člen Pri kádubku 1333 Šaštín - Stráže, Šaštín Vznik funkcie: 24.07.2002
   Joseph Antoline - predseda Trnavská 90 Košice Vznik funkcie: 24.07.2002 Skončenie funkcie: 05.11.2002
   Ing. Martin Lieskovsky - podpredseda L. Zúbka 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.07.2002
   06.08.2002Zrušené sidlo:
   Alžbetina 41 Košice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Čečetka - člen Matuškova 6 Košice Skončenie funkcie: 24.07.2002
   Ing. Milan Fedorčík - predseda Ďumbierska 5 Prešov Skončenie funkcie: 24.07.2002
   Ing. Zdena Gacíková - člen Kováčska 29 Košice Skončenie funkcie: 24.07.2002
   28.11.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Fedorčík - predseda Ďumbierska 5 Prešov Skončenie funkcie: 24.07.2002
   Ing. Zdena Gacíková - člen Kováčska 29 Košice Skončenie funkcie: 24.07.2002
   27.11.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Hakulinová - člen Trieda SNP 46 Košice
   Mgr. Milan Ház - predseda Horný Šianec 13 Trenčín
   06.07.2000Nové obchodné meno:
   PTD Investment Trust, a.s.
   Nové sidlo:
   Alžbetina 41 Košice
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
   faktoring a forfaiting
   prieskum trhu a verejnej mienky
   finančný leasing
   prenájom hnuteľného majetku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Čečetka - člen Matuškova 6 Košice Skončenie funkcie: 24.07.2002
   Ing. Mária Hakulinová - člen Trieda SNP 46 Košice
   Mgr. Milan Ház - predseda Horný Šianec 13 Trenčín