Create Invoice

Tetra Pak - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 08.09.2016
Basic information
Business name Tetra Pak
PIN 36219274
TIN 2020184628
VAT number SK2020184628
Date create 21 March 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Tetra Pak
Karadžičova 8/A
82108
Bratislava
Financial information
Sales and income 26 836 213 €
Profit 285 432 €
Capital 5 540 727 €
Own capital 1 087 099 €
Contact Information
Phone(s) 0244454436, 0249102110, 0249102111, 0259396148, 042026100718
Fax(es) 0249102110, +420261007166
Date of updating data: 08.09.2016
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,319,258
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,080,996
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,076,348
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,076,348
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 4,648
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 4,648
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,238,262
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,049,389
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 922,196
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 127,193
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 77,297
8. Deferred tax asset (481A) 77,297
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,774,977
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,602,006
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,732
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,599,274
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,157,641
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,330
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 336,599
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 336,599
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,319,258
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,141,992
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 713,800
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 713,800
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 142,760
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 142,760
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 285,432
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,115,399
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 14,109
9. Liabilities from social fund (472) 14,109
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 31,119
2. Other provisions (459A, 45X) 31,119
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,985,918
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,067,295
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,668,174
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 399,121
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 632,998
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 66,994
7. Liabilities from social insurance (336) 17,212
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 180,512
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,907
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 1,084,253
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 20,406
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,063,847
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 61,867
4. Deferred income short-term (384A) 61,867
Date of updating data: 08.09.2016
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 26,106,798
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 26,836,213
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 22,083,361
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,491,296
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 568,446
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,532,140
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 160,970
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,588,088
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 20,320,559
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 818,800
C Impairment losses on inventories (+/-) (505) 1,264
D. Services (účtová group of 51) 3,327,164
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 571,509
E.1. Wages and salaries (521, 522) 400,720
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 136,690
4. Social expenses (527, 528) 34,099
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 371
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 217,529
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 217,529
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,123,383
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 22,778
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 184,731
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 248,125
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 675,316
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32,099
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,075
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 1,075
XII. Foreign exchange gains (663) 25,383
XIII. Income from the revaluation of securities and income from derivative transactions (664, 667) 4,276
XIV. Other income from financial activities (668) 1,365
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 55,714
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 12,888
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 12,747
2. Other expense (562A) 141
O. Exchange rate losses (563) 37,535
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 5,291
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,615
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 224,510
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -60,922
R.1. Income tax expense current (591, 595) 318,423
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -379,345
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 285,432
Date of updating data: 08.09.2016
Date of updating data: 08.09.2016
 • PIN :36219274 TIN: 2020184628 VAT number: SK2020184628
 • Registered seat: Tetra Pak, Karadžičova 8/A, 82108, Bratislava
 • Date create: 21 March 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Pavel Němeček člen Jeséniova 1907/147 Praha 130 00 Česká republika 01.01.2013
  Kinga Sieradzon Os. Przyjazni 13/195 Poznaň 61-687 Poľská republika 01.08.2016
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.09.2016Nový štatutárny orgán:
   Kinga Sieradzon Os. Przyjazni 13/195 Poznaň 61-687 Poľská republika Vznik funkcie: 01.08.2016
   29.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Aleksandra Maria Jedrzejewska - člen predstavenstva ul. Pańska 96/13 Warszava 00-837 Poľská republika Vznik funkcie: 01.10.2014
   Helga Judit Németh - člen predstavenstva Zámoly utca 38 Székesfehérvár 8000 Maďarsko Vznik funkcie: 01.10.2014
   01.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Němeček - člen predstavenstva Jeséniova 1907/147 Praha 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2013
   27.01.2012Nové sidlo:
   Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
   18.06.2001Nové obchodné meno:
   Tetra Pak, a.s.
   24.07.2000Nové predmety činnosti:
   predaj baliacich materiálov Tetra Pak
   21.03.1997Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť so strojmi technologickými zariadeniami, náhradnými dielmi
   prenájom strojov a prístrojov
   výskum trhu pre potreby výroby a obchodu
   montáž a servis strojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo