Create Invoice

PROTOS PRODUCTIONS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PROTOS PRODUCTIONS
PIN 36220418
TIN 2020196046
VAT number SK2020196046
Date create 25 April 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat PROTOS PRODUCTIONS
Hradné údolie 9/A
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 716 818 €
Profit 44 105 €
Capital 845 055 €
Own capital 217 119 €
Contact Information
Email protos@protosproductions.com
Website http://www.protos.sk
Phone(s) +421244462748, +421244462747, +421249102253
Fax(es) 0244462748
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 649,916
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 72,057
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 7,604
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 7,604
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 64,453
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 64,453
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 540,676
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,060
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 123
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 937
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 5,949
8. Deferred tax asset (481A) 5,949
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 278,033
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 258,753
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 258,753
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,344
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,936
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 255,634
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 254,540
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,094
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 37,183
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 37,183
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 649,916
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 167,224
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 34,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 34,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,400
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 3,400
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 85,719
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 127,182
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -41,463
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,105
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 453,571
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 12,764
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 12,238
9. Liabilities from social fund (472) 526
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 289,464
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 245,508
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 245,508
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,161
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,721
7. Liabilities from social insurance (336) 3,284
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,332
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,458
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,170
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,170
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 149,173
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 29,121
4. Deferred income short-term (384A) 29,121
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,716,818
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,746,800
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -35,457
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,475
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,659,133
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 58,463
D. Services (účtová group of 51) 2,376,212
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 155,239
E.1. Wages and salaries (521, 522) 113,217
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 38,746
4. Social expenses (527, 528) 3,276
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,301
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 52,567
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 52,567
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 3,562
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,789
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,685
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 276,668
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,010
XII. Foreign exchange gains (663) 1,010
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,565
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 6,646
2. Other expense (562A) 6,646
O. Exchange rate losses (563) 309
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,610
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,555
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 49,130
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 5,025
R.1. Income tax expense current (591, 595) 9,957
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -4,932
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,105
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36220418 TIN: 2020196046 VAT number: SK2020196046
 • Registered seat: PROTOS PRODUCTIONS, Hradné údolie 9/A, 81101, Bratislava
 • Date create: 25 April 1997
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Marian Varga Obchodná 41 Bratislava 811 06 25.04.1997
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Marian Varga 17 340 € (51%) Bratislava 811 06
  Mgr. Art. Barbara Kipsová 10 200 € (30%) Bratislava 811 07
  Mgr. Michal Hlavačka 6 460 € (19%) Bratislava 821 09
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.07.2009Nové sidlo:
   Hradné údolie 9/A Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   grafické práce na počítači podľa predlohy
   prenájom audiovizuálnej techniky
   kresličské práce
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Varga Obchodná 41 Bratislava 811 06
   Mgr. Art. Barbara Kipsová Krížna 40 Bratislava 811 07
   Mgr. Michal Hlavačka Miletičova 577/49 Bratislava 821 09
   09.07.2009Zrušené sidlo:
   Svätovojtešská 34 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Marian Varga Obchodná 41 Bratislava 811 06
   Barbara Kipsová Krížna 40 Bratislava 811 07
   16.03.2007Noví spoločníci:
   Marian Varga Obchodná 41 Bratislava 811 06
   Barbara Kipsová Krížna 40 Bratislava 811 07
   15.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Marian Varga Obchodná 41 Bratislava 811 06
   16.05.2003Noví spoločníci:
   Marian Varga Obchodná 41 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marian Varga Obchodná 41 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 25.04.1997
   15.05.2003Zrušeny spoločníci:
   CBK Group, s.r.o. IČO: 34 135 367 Partizánska 6 Bratislava
   Anton Popovič Haburská 33 Bratislava 821 01
   Marian Varga Obchodná 41 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Popovič Haburská 33 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 30.04.2003
   Marian Varga Obchodná 41 Bratislava 811 06
   13.08.2001Nové sidlo:
   Svätovojtešská 34 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   CBK Group, s.r.o. IČO: 34 135 367 Partizánska 6 Bratislava
   Anton Popovič Haburská 33 Bratislava 821 01
   Marian Varga Obchodná 41 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Popovič Haburská 33 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 30.04.2003
   Marian Varga Obchodná 41 Bratislava 811 06
   12.08.2001Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Tresco, s.r.o. Nám. Slobody 1202 Dunajská Streda 929 01
   Anton Popovič Haburská 33 Bratislava 821 01
   Marian Varga Radová 28 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Popovič Haburská 33 Bratislava 821 01
   Marian Varga Radová 28 Nitra 949 01
   25.04.1997Nové obchodné meno:
   PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   služby reklamnej agentúry
   tvorba a distribúcia filmov, audiozáznamov a videozáznamov
   prenájom a leasing profesionálneho rozhlasového, televízneho a komunikačného vybavenia
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod a zásielkový predaj/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť /v oblasti obchodu a služieb/
   Noví spoločníci:
   Tresco, s.r.o. Nám. Slobody 1202 Dunajská Streda 929 01
   Anton Popovič Haburská 33 Bratislava 821 01
   Marian Varga Radová 28 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Popovič Haburská 33 Bratislava 821 01
   Marian Varga Radová 28 Nitra 949 01