Create Invoice

A Level - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A Level
Status Destroyed
PIN 36224758
TIN 2021382946
Date create 21 November 1997
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat A Level
Balkánska cesta
85009
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36224758 TIN: 2021382946
 • Registered seat: A Level, Balkánska cesta, 85009, Bratislava
 • Date create: 21 November 1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.07.2012Zrušené obchodné meno:
   A Level, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Balkánska cesta Bratislava - mestská časť Rusovce 850 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických a účtovných poradcov
   agentúrna činnosť
   prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností
   leasing všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   faktoring a forfaiting
   reklamná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   výroba zvukových a zvukovo obrazových záznamov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť z a do jazyka anglického a nemeckého (prekladateľské a tlmočnícke úkony písané a ústne nemôžu byť podkladom pre právny úkon, resp. konanie pred štátnymi orgánmi)
   vedenie účtovníctva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Mašek - predseda Jungmannová 1 Bratislava
   Jana Sližková - člen Znievska 23 Bratislava
   Emil Dujnič - člen Znievska 30 Bratislava
   11.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Mašek - predseda Jungmannová 1 Bratislava
   Jana Sližková - člen Znievska 23 Bratislava
   Emil Dujnič - člen Znievska 30 Bratislava
   10.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Nuhlíček - člen predstavenstva Ružová dolina 13 Bratislava
   Ing. Juraj Papšo , CSc. - člen predstavenstva Kuklovská 58 Bratislava
   Ing. Martin Petrík - predseda predstavenstva Riazanska 77 Bratislava
   01.03.2001Nové sidlo:
   Balkánska cesta Bratislava - mestská časť Rusovce 850 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   28.02.2001Zrušené sidlo:
   Hlavná 9 Trnava 917 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   14.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Nuhlíček - člen predstavenstva Ružová dolina 13 Bratislava
   Ing. Juraj Papšo , CSc. - člen predstavenstva Kuklovská 58 Bratislava
   13.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pikna - podpredseda predstavenstva Žižkova 42 Bratislava
   Ing. Zuzana Zajíčková - člen predstavenstva 32 Pernek
   21.11.1997Nové obchodné meno:
   A Level, a.s.
   Nové sidlo:
   Hlavná 9 Trnava 917 00
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických a účtovných poradcov
   agentúrna činnosť
   prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností
   leasing všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   faktoring a forfaiting
   reklamná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   výroba zvukových a zvukovo obrazových záznamov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť z a do jazyka anglického a nemeckého (prekladateľské a tlmočnícke úkony písané a ústne nemôžu byť podkladom pre právny úkon, resp. konanie pred štátnymi orgánmi)
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Petrík - predseda predstavenstva Riazanska 77 Bratislava
   Ing. Marian Pikna - podpredseda predstavenstva Žižkova 42 Bratislava
   Ing. Zuzana Zajíčková - člen predstavenstva 32 Pernek