Create Invoice

ImmoNova - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ImmoNova
PIN 36234435
TIN 2021484762
Date create 16 November 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ImmoNova
Štefana Králika 5/B
84108
Bratislava
Financial information
Sales and income 261 236 €
Profit -735 €
Contact Information
Phone(s) 0264537693
Mobile phone(s) +421903259225, 0903259225
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 398,998
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 430
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 430
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 430
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 135,836
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,782
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,235
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,235
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 547
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 134,054
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,804
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 132,250
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 262,732
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 189
4. Accrued income short-term (385A) 262,543
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 398,998
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,671
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -12,573
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -12,573
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -737
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 402,645
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 46
9. Liabilities from social fund (472) 46
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 91,808
2. Other provisions (459A, 45X) 91,808
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 310,761
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 306,739
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 306,739
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,380
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 490
7. Liabilities from social insurance (336) 590
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 562
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 30
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 3,024
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 3,024
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 261,236
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 261,236
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 122
III. Revenues from sale of services (602, 606) 261,114
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 253,266
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 152,777
D. Services (účtová group of 51) 89,937
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 10,220
E.1. Wages and salaries (521, 522) 7,949
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 2,223
4. Social expenses (527, 528) 48
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 303
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,970
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,522
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 9
2. Other interest income (662A) 9
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,234
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 8,234
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,225
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -255
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -735
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4240610.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36234435 TIN: 2021484762
 • Registered seat: ImmoNova, Štefana Králika 5/B, 84108, Bratislava
 • Date create: 16 November 1999
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Pittner Pieskovcová 15 Bratislava 841 08 27.05.2002
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Peter Pittner 2 324 € (35%) Pieskovcová 15 Bratislava 841 08
  INVESTBAU, spol. s r.o. 4 316 € (65%) Bratislava 841 07
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.12.2007Noví spoločníci:
   INVESTBAU, spol. s r.o. Štefana Králika 5/B Bratislava 841 07
   21.12.2007Zrušeny spoločníci:
   IMMONOVA Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH Dürener Str. 220-222 Köln Spolková
   Dominik Recke Roonstr. 59 Köln 516 74 Spolková
   17.12.2003Nové sidlo:
   Štefana Králika 5/B Bratislava 841 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Pittner Pieskovcová 15 Bratislava 841 08
   Dominik Recke Roonstr. 59 Köln 516 74 Spolková
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pittner Pieskovcová 15 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 27.05.2002
   16.12.2003Zrušené sidlo:
   Stromová 6 Piešťany 921 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Juraj Tomášek Sklenárova 12 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Tomášek Sklenárova 12 Bratislava 821 09
   16.11.1999Nové obchodné meno:
   ImmoNova, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 6 Piešťany 921 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so zabezpečením riadnej prevádzky bytov a domov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   IMMONOVA Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH Dürener Str. 220-222 Köln Spolková
   JUDr. Juraj Tomášek Sklenárova 12 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Juraj Tomášek Sklenárova 12 Bratislava 821 09