Create Invoice

Zemiakarské odbytové družstvo, skrátene ZOD - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Zemiakarské odbytové družstvo, skrátene ZOD
PIN 36242390
TIN 2021568956
Date create 29 March 2001
Company category Družstvo
Registered seat Zemiakarské odbytové družstvo, skrátene ZOD
Slnečná 4
90301
Senec
Financial information
Profit -480 €
Capital 3 535 €
Own capital -400 474 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 3,535
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,535
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 3,535
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,535
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 3,535
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -400,954
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 19,920
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 19,920
A.III. Other capital funds (413) 1,992
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -422,386
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -422,386
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 404,489
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 277
9. Liabilities from social fund (472) 277
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 404,212
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 386,274
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 386,274
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,941
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,997
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4242690.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36242390 TIN: 2021568956
 • Registered seat: Zemiakarské odbytové družstvo, skrátene ZOD, Slnečná 4, 90301, Senec
 • Date create: 29 March 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ladislav Dulanský predseda Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36 25.06.2004
  Eva Komárová člen Chalupkova 51/320 Prešov - Solivar 080 05 25.06.2004
  Anna Szalayová člen Jesenského 2/2059 Senec 903 01 25.06.2004
  Andrea Katonová člen Slnečná 4/1819 Senec 903 01 25.06.2004
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský - predseda Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36 Vznik funkcie: 25.06.2004
   Eva Komárová - člen Chalupkova 51/320 Prešov - Solivar 080 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   Anna Szalayová - člen Jesenského 2/2059 Senec 903 01 Vznik funkcie: 25.06.2004
   Andrea Katonová - člen Slnečná 4/1819 Senec 903 01 Vznik funkcie: 25.06.2004
   13.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdenek Černay - člen Kollárova 3 Senec Vznik funkcie: 29.03.2001
   Ing. Pavel Dömötör - podpredseda 15 Vlky Vznik funkcie: 29.03.2001
   Ing. Roman Gímeš - člen Záhumnie 438 Brezová pod Bradlom Vznik funkcie: 25.11.2002
   Ing. Vladimír Chovan - predseda Martina Benku 5669/30 Trnava Vznik funkcie: 29.03.2001
   Ján Komár - člen Horné Pršany 103 Banská Bystrica Vznik funkcie: 25.11.2002
   Michal Szalay - člen Jesenského 2 Senec Vznik funkcie: 29.03.2001
   Ing. Štefan Vrabec - člen J. Kráľa 4 Nové Zámky Vznik funkcie: 25.11.2002
   12.09.2003Nové sidlo:
   Slnečná 4 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zdenek Černay - člen Kollárova 3 Senec Vznik funkcie: 29.03.2001
   Ing. Pavel Dömötör - podpredseda 15 Vlky Vznik funkcie: 29.03.2001
   Ing. Roman Gímeš - člen Záhumnie 438 Brezová pod Bradlom Vznik funkcie: 25.11.2002
   Ing. Vladimír Chovan - predseda Martina Benku 5669/30 Trnava Vznik funkcie: 29.03.2001
   Ján Komár - člen Horné Pršany 103 Banská Bystrica Vznik funkcie: 25.11.2002
   Michal Szalay - člen Jesenského 2 Senec Vznik funkcie: 29.03.2001
   Ing. Štefan Vrabec - člen J. Kráľa 4 Nové Zámky Vznik funkcie: 25.11.2002
   11.09.2003Zrušené sidlo:
   154 Studienka 908 75
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdenek Černay - člen Kollárova 3 Senec
   Ing. Pavel Dömötör - podpredseda 15 Vlky
   Ing. Vladimír Chovan - predseda Športová 12 Trnava
   Ing. Ján Janíček - člen 181 Smrečany Vznik funkcie: 25.11.2002
   Ing. Pavel Karšai - člen Púpavová 674 Bratislava Vznik funkcie: 25.11.2002
   Ing. Alexander Pastorek - člen 561 Imeľ Vznik funkcie: 25.11.2002
   Michal Szalay - člen Jesenského 2 Senec
   01.02.2002Nové sidlo:
   154 Studienka 908 75
   31.01.2002Zrušené sidlo:
   131 Plavecký Peter 906 34
   29.03.2001Nové obchodné meno:
   Zemiakarské odbytové družstvo, skrátene ZOD
   Nové sidlo:
   131 Plavecký Peter 906 34
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenstvo v obore pestovania a ochrany rastlín
   skladovanie, úprava a spracovanie zemiakov, zeleniny a ovocia
   sprostredkovateľská činnosť
   verejné stravovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zdenek Černay - člen Kollárova 3 Senec
   Ing. Pavel Dömötör - podpredseda 15 Vlky
   Ing. Vladimír Chovan - predseda Športová 12 Trnava
   Ing. Ján Janíček - člen 181 Smrečany Vznik funkcie: 25.11.2002
   Ing. Pavel Karšai - člen Púpavová 674 Bratislava Vznik funkcie: 25.11.2002
   Ing. Alexander Pastorek - člen 561 Imeľ Vznik funkcie: 25.11.2002
   Michal Szalay - člen Jesenského 2 Senec