Create Invoice

RAILTRANS LOGISTICS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RAILTRANS LOGISTICS
PIN 36254622
TIN 2020195661
VAT number SK2020195661
Date create 26 May 2003
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat RAILTRANS LOGISTICS
Pribinova 25
81109
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 193 403 €
Profit 147 008 €
Capital 421 456 €
Own capital 107 285 €
Contact Information
Email railtrans.logistics@gmail.com
Phone(s) 0233554616
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 450,081
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 16,439
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 16,439
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 16,439
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 431,860
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,812
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,812
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 376,646
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 318,296
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 318,296
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 58,350
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 53,402
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 622
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 52,780
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,782
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,782
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 450,081
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 254,292
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 67,444
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 67,444
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,008
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 189,339
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 12,795
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 766
9. Liabilities from social fund (472) 12,029
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 161,458
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 17,731
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,731
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 38,802
7. Liabilities from social insurance (336) 25,429
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 60,729
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,767
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 15,086
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,086
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 6,450
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 6,450
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,171,194
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,193,403
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,171,194
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,209
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,004,592
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 63,687
D. Services (účtová group of 51) 70,717
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 822,022
E.1. Wages and salaries (521, 522) 595,852
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 202,726
4. Social expenses (527, 528) 23,444
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,118
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 25,467
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 25,467
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,581
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 188,811
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,036,790
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 18
2. Other interest income (662A) 18
XII. Foreign exchange gains (663) 3
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,130
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 576
2. Other expense (562A) 576
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 554
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,109
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 187,702
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 40,694
R.1. Income tax expense current (591, 595) 43,246
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -2,552
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 147,008
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36254622 TIN: 2020195661 VAT number: SK2020195661
 • Registered seat: RAILTRANS LOGISTICS, Pribinova 25, 81109, Bratislava
 • Date create: 26 May 2003
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  PaedDr. Tibor Végh predseda Októbrová 1511/48 Dunajská Streda 929 01 18.12.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.12.2012Nové obchodné meno:
   RAILTRANS LOGISTICS, a.s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Tibor Végh - predseda Októbrová 1511/48 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 18.12.2012
   20.12.2012Zrušené obchodné meno:
   EXPRESS RAILTRANS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Plynárenská 7/B Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kortiš - člen Záhonok 1959/35 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 17.09.2009
   Ing. Alexej Beljajev - predseda predstavenstva Ľubovnianska 4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.05.2003
   PaedDr. Tibor Végh - podpredseda predstavenstva ul. Sándora Petöfiho 4653/21 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 26.05.2003
   31.07.2012Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   13.01.2010Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie dopravy na dráhe na železničnej vlečke - vrátane obsluhy v prípojovej stanici
   30.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kortiš - člen Záhonok 1959/35 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 17.09.2009
   29.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bednárik - člen Mládežnícka 11 Starý Tekov 935 26 Vznik funkcie: 26.05.2008
   14.07.2009Nové obchodné meno:
   EXPRESS RAILTRANS, a.s.
   13.07.2009Zrušené obchodné meno:
   EXPRESS AGROTRADE, a.s.
   05.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Ivan Bednárik - člen Mládežnícka 11 Starý Tekov 935 26 Vznik funkcie: 26.05.2008
   04.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Viola Kosáková - člen predstavenstva Korytnická 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.05.2003
   17.06.2004Nové sidlo:
   Plynárenská 7/B Bratislava 821 09
   16.06.2004Zrušené sidlo:
   Ventúrska 1 Bratislava 811 01
   29.07.2003Nové sidlo:
   Ventúrska 1 Bratislava 811 01
   28.07.2003Zrušené sidlo:
   Gazdovský rad 1588 Šamorín 931 01
   26.05.2003Nové obchodné meno:
   EXPRESS AGROTRADE, a.s.
   Nové sidlo:
   Gazdovský rad 1588 Šamorín 931 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   prenájom nehnuteľností
   propagačná a reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
   špedičná činnosť
   nájom a prenájom železničných vagónov a kontajnerov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Viola Kosáková - člen predstavenstva Korytnická 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.05.2003
   Ing. Alexej Beljajev - predseda predstavenstva Ľubovnianska 4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.05.2003
   PaedDr. Tibor Végh - podpredseda predstavenstva ul. Sándora Petöfiho 4653/21 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 26.05.2003