Create Invoice

ZGH - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ZGH
PIN 36312517
TIN 2020189446
VAT number SK2020189446
Date create 19 April 2000
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ZGH
Nevädzova č. 5
82101
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 605 527 €
Profit 101 738 €
Capital 1 213 759 €
Own capital 319 734 €
Contact Information
Phone(s) 0346540821, 0907709577
Fax(es) 0346540822
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,058,239
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 166,156
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 166,156
A.II.1. Land (031) - /092A/ 9,569
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 91,127
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 63,525
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1,935
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 891,454
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 161,635
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 29,141
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 59,364
3. Products (123) - /194/ 57,804
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,362
6. Advance payments for inventory (314A) - /391A/ 8,964
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 656,321
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 620,198
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 620,198
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 36,123
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 73,498
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 7,380
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 66,118
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 629
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 69
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 560
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,058,239
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 421,471
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,566
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,566
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 311,528
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 311,528
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 101,738
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 630,453
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 4,304
9. Liabilities from social fund (472) 1,569
12. Deferred tax liability (481A) 2,735
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 235
2. Other provisions (459A, 45X) 235
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 577,391
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 259,806
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 259,806
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 22,303
7. Liabilities from social insurance (336) 14,493
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,654
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 217,135
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 48,523
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 26,881
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 21,642
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 6,315
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 6,566
3. Deferred revenue long-term (384A) -251
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,489,836
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,605,527
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 307,529
II. Revenues from sales of own products (601) 2,164,173
III. Revenues from sale of services (602, 606) 18,134
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 68,311
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47,380
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,473,644
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 307,423
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,200,325
D. Services (účtová group of 51) 362,067
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 497,060
E.1. Wages and salaries (521, 522) 347,512
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 127,136
4. Social expenses (527, 528) 22,412
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 18,121
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 64,995
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 64,995
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,653
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 131,883
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 688,332
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 17
2. Other interest income (662A) 17
XII. Foreign exchange gains (663) 5
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 841
O. Exchange rate losses (563) 507
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 334
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -819
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 131,064
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 29,326
R.1. Income tax expense current (591, 595) 29,552
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -226
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 101,738
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36312517 TIN: 2020189446 VAT number: SK2020189446
 • Registered seat: ZGH, Nevädzova č. 5, 82101, Bratislava
 • Date create: 19 April 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Valášek Partizánska 285/3 Myjava 28.12.2001
  Ing. Stanislav Filan Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01 28.12.2001
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Peter Valášek 3 319 € (50%) Partizánska 285/3 Myjava
  Ing. Stanislav Filan 3 319 € (50%) Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Valášek Partizánska 285/3 Myjava 907 01
   Ing. Stanislav Filan Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01
   26.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Filan Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Valášek Partizánska 285/3 Myjava
   Ing. Jiří Hofírek Ondřeje Veselého 3a Brno 627 00 Česká republika
   Ing. Miroslav Jucha Hybešova č. 887 Šlapanice 664 51 Česká republika
   28.12.2001Nové sidlo:
   Nevädzova č. 5 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Filan Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Valášek Partizánska 285/3 Myjava
   Ing. Jiří Hofírek Ondřeje Veselého 3a Brno 627 00 Česká republika
   Ing. Miroslav Jucha Hybešova č. 887 Šlapanice 664 51 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Valášek Partizánska 285/3 Myjava
   Ing. Stanislav Filan Mlynská 5139/10 Piešťany 921 01
   27.12.2001Zrušené sidlo:
   Hurbanova 1 Myjava 907 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Gálik Hurbanova 1 Myjava 907 01
   Ing. Ján Hanák , CSc. Hurbanova 21 Myjava 907 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Gálik Hurbanova 1 Myjava 907 01
   Ing. Ján Hanák , CSc. Hurbanova 21 Myjava 907 01
   19.04.2000Nové obchodné meno:
   ZGH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hurbanova 1 Myjava 907 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   prenájom nehnuteľností spojený s upratovacícmi službami
   prenájom strojov a prístrojov bez obslužného personálu
   sprostredkovateľská činnosť
   mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
   kováčstvo
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   odlievanie kovov ( zlievárenstvo)
   odlievanie ľahkých kovov
   odlievanie ostatných neušľachtilých neželezných kovov
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Gálik Hurbanova 1 Myjava 907 01
   Ing. Ján Hanák , CSc. Hurbanova 21 Myjava 907 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Gálik Hurbanova 1 Myjava 907 01
   Ing. Ján Hanák , CSc. Hurbanova 21 Myjava 907 01