Create Invoice

BOS-POR AGRO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BOS-POR AGRO
PIN 36321231
TIN 2020179040
VAT number SK2020179040
Date create 20 November 2001
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat BOS-POR AGRO
Húšky 602
90879
Borský Svätý Jur
Financial information
Sales and income 2 574 575 €
Profit 626 149 €
Capital 4 499 133 €
Own capital 3 981 925 €
Contact Information
Email bos-por@stonline.sk
Phone(s) 0346542156, 0346542157, 0346542158
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,017,204
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 1,720,573
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 2,593
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,593
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 1,717,980
A.II.1. Land (031) - /092A/ 482,069
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 623,859
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 453,251
5. Basic herd and draft animals (026) - /086, 092A/ 38,509
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 120,292
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,706,459
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 546,286
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22,295
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 103,229
3. Products (123) - /194/ 353,039
4. Animals (124) - /195/ 67,723
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 765,514
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 765,514
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 169,729
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 146,113
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 146,113
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,616
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,224,930
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,737
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,222,193
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 590,172
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,331
4. Accrued income short-term (385A) 586,841
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,017,204
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,580,227
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 338,578
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 338,578
A.III. Other capital funds (413) 228,184
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 33,857
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 33,857
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 3,353,459
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 3,403,052
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -49,593
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 626,149
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 295,857
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 27,246
9. Liabilities from social fund (472) 4,064
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 4,831
12. Deferred tax liability (481A) 18,351
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 229,304
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 45,037
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,037
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 17,807
7. Liabilities from social insurance (336) 10,492
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 95,926
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60,042
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 20,781
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 20,781
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,551
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 5,975
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 141,120
4. Deferred income short-term (384A) 141,120
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,574,575
II. Revenues from sales of own products (601) 702,657
III. Revenues from sale of services (602, 606) 35,289
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 150,364
V. Activation (účtová a group of 62) 26,161
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 13,116
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,646,988
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,750,217
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 421,822
D. Services (účtová group of 51) 365,638
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 409,746
E.1. Wages and salaries (521, 522) 294,130
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 97,247
4. Social expenses (527, 528) 18,369
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 86,189
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 426,686
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 426,686
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 2,326
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 10,226
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,584
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 824,358
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 127,011
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,065
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2,917
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 2,917
XIV. Other income from financial activities (668) 148
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,717
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 3,635
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 3,635
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,082
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,652
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 822,706
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 196,557
R.1. Income tax expense current (591, 595) 216,708
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -20,151
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 626,149
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36321231 TIN: 2020179040 VAT number: SK2020179040
 • Registered seat: BOS-POR AGRO, Húšky 602, 90879, Borský Svätý Jur
 • Date create: 20 November 2001
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.03.2015Nové sidlo:
   Húšky 602 Borský Svätý Jur 908 79
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.03.2015Zrušené sidlo:
   Nádražná 36 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Janák Hollého 746/30 Senica 905 01 Vznik funkcie: 15.05.2002
   20.01.2005Zrušeny spoločníci:
   LEGUSEM s.r.o. IČO: 34 143 351 Partizánska 401 Horná Streda 916 24
   02.12.2004Noví spoločníci:
   SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY a.s. IČO: 35 706 660 Kremnička 2 Banská Bystrica 974 05
   LEGUSEM s.r.o. IČO: 34 143 351 Partizánska 401 Horná Streda 916 24
   01.12.2004Zrušeny spoločníci:
   LEGUSEM s.r.o. IČO: 34 143 351 Partizánska 401 Horná Streda 916 24
   SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY a.s. IČO: 35 706 660 Nádražná 36 Ivánka pri Dunaji 900 28
   25.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Irša SNP 1677/16 Holíč Vznik funkcie: 31.03.2003
   Ing. Stanislav Janák Hollého 746/30 Senica 905 01 Vznik funkcie: 15.05.2002
   24.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Janák Hollého 746/30 Senica 905 01
   10.07.2002Nové obchodné meno:
   BOS-POR AGRO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nádražná 36 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Noví spoločníci:
   LEGUSEM s.r.o. IČO: 34 143 351 Partizánska 401 Horná Streda 916 24
   SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY a.s. IČO: 35 706 660 Nádražná 36 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Janák Hollého 746/30 Senica 905 01
   09.07.2002Zrušené obchodné meno:
   BOS - POR. Trenčín s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nad Tehelňou 2306/11 Trenčín 911 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Kobza Nad Tehelňou 2306/11 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta Kobzová Nad Tehelňou 2306/11 Trenčín
   20.11.2001Nové obchodné meno:
   BOS - POR. Trenčín s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nad Tehelňou 2306/11 Trenčín 911 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   reklamné činnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ohlasovacích živností
   výskum trhu
   prenájom nehnuteľností
   služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   prenájom hnuteľných vecí
   organizovanie školení v oblasti poľnohospodárstva
   poľnohospodárska a lesná výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Kobza Nad Tehelňou 2306/11 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta Kobzová Nad Tehelňou 2306/11 Trenčín