Create Invoice

D.AMAX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name D.AMAX
PIN 36378348
TIN 2021404693
Date create 26 January 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat D.AMAX
Radlinského 34
02354
Bratislava
Financial information
Profit -480 €
Capital 11 585 €
Own capital 9 039 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 11,585
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,585
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 11,585
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 11,585
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 11,585
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,558
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 2,399
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,399
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,027
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 121
9. Liabilities from social fund (472) 121
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,906
7. Liabilities from social insurance (336) 2,252
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 654
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Income tax expense current (591, 595) 480
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4220657.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36378348 TIN: 2021404693
 • Registered seat: D.AMAX, Radlinského 34, 02354, Bratislava
 • Date create: 26 January 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.05.2003Nové sidlo:
   373 Turzovka Stred 023 54
   Noví spoločníci:
   Peter Blažiček 373 Turzovka Stred 023 54
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Blažiček 373 Turzovka Stred 023 54 Vznik funkcie: 17.09.2002
   04.05.2003Zrušené sidlo:
   Radlinského 34 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Zlatica Kmetonyová Radlinského 34 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zlatica Kmetonyová Radlinského 34 Bratislava
   31.01.2002Nové obchodné meno:
   D.AMAX s r. o.
   30.01.2002Zrušené obchodné meno:
   Agro - Stranik, s.r.o.
   05.12.2001Nové sidlo:
   Radlinského 34 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Zlatica Kmetonyová Radlinského 34 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Zlatica Kmetonyová Radlinského 34 Bratislava
   04.12.2001Zrušené sidlo:
   Geromettu 1 Žilina 010 01
   Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Galko Svätoplukova 1466/28 Púchov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zoltán Galko Svätoplukova 1466/28 Púchov
   01.10.2001Nové sidlo:
   Geromettu 1 Žilina 010 01
   Noví spoločníci:
   Zoltán Galko Svätoplukova 1466/28 Púchov
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Galko Svätoplukova 1466/28 Púchov
   30.09.2001Zrušené sidlo:
   Kollárova 15 Žilina 010 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Čička Hornorosianska 24 Žilina
   Mária Kilianová Kollárova 15 Žilina
   Ing. Ondrej Moravčík Jaseňová 32 Žilina
   MUDr. Ján Nociar Vajanského 2 Žilina
   Roman Rosina Studeno-hradská 22 Bratislava
   Ing. Oľga Slámková Lúčna 1009/23 Bytča
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Čička Hornorosianska 24 Žilina
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   Agro - Stranik, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 15 Žilina 010 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
   veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   maloobchod v rozsahu voľných živností
   prenájom strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Čička Hornorosianska 24 Žilina
   Mária Kilianová Kollárova 15 Žilina
   Ing. Ondrej Moravčík Jaseňová 32 Žilina
   MUDr. Ján Nociar Vajanského 2 Žilina
   Roman Rosina Studeno-hradská 22 Bratislava
   Ing. Oľga Slámková Lúčna 1009/23 Bytča
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Čička Hornorosianska 24 Žilina