Create Invoice

OMNIA 2000 - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OMNIA 2000
PIN 36389757
TIN 2020129408
VAT number SK2020129408
Date create 14 January 2000
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat OMNIA 2000
Tomášikova 30
82101
Bratislava
Financial information
Sales and income 3 478 025 €
Profit 1 635 €
Capital 9 278 998 €
Own capital 6 668 786 €
Contact Information
Email rslimak@omnia2000.sk
Website http://www.omnia2000.sk
Phone(s) +421248240284
Mobile phone(s) +421905930430
Fax(es) 0243330137
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 10,019,557
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 8,477,651
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 5,923,656
A.II.1. Land (031) - /092A/ 1,392,329
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 2,656,834
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 20,020
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 1,854,473
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 2,553,995
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,553,995
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,530,709
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2,137
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 318
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,819
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,496,130
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 545,817
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 545,817
3. Other loans to affiliated entities (351A) - /391A/ 712,084
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 228,387
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,842
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 32,442
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,227
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 28,215
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 11,197
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 396
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 10,801
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 10,019,557
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,434,946
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 8,298,480
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 8,298,480
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 56,817
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 56,817
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -991,353
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -1,183,626
2. Valuation differences from capital participation (+/- 415) 192,273
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -930,633
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 166,535
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,097,168
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,635
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,284,139
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 715,289
3. Other liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 713,154
9. Liabilities from social fund (472) 1,440
12. Deferred tax liability (481A) 695
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 718,314
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,270,462
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 941,545
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 941,545
3. Other liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 300,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 11,334
7. Liabilities from social insurance (336) 7,297
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,939
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,347
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 16,112
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 16,112
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 563,962
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 300,472
3. Deferred revenue long-term (384A) 287,035
4. Deferred income short-term (384A) 13,437
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,371,085
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 3,478,025
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 29,301
III. Revenues from sale of services (602, 606) 3,341,783
V. Activation (účtová a group of 62) 102,150
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,791
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,408,633
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 24,900
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 177,598
D. Services (účtová group of 51) 2,413,465
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 274,478
E.1. Wages and salaries (521, 522) 176,593
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 22,390
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 66,238
4. Social expenses (527, 528) 9,257
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 44,457
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 430,578
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 430,578
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,157
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 69,392
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 857,271
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,913
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 0
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 29
2. Other interest income (662A) 29
XIV. Other income from financial activities (668) 14,884
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 78,081
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 46,009
2. Other expense (562A) 46,009
O. Exchange rate losses (563) 334
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 31,738
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -63,168
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,224
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 4,589
R.1. Income tax expense current (591, 595) 7,813
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -3,224
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,635
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36389757 TIN: 2020129408 VAT number: SK2020129408
 • Registered seat: OMNIA 2000, Tomášikova 30, 82101, Bratislava
 • Date create: 14 January 2000
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Gustáv Ret predseda Vansovej 2 Bratislava 811 02 14.01.2000
  Ing. Michal Mišo člen Hornádska 24 Bratislava 821 07 06.11.2000
  Ing. František Palič člen Krajinská cesta 24 Svätý Jur 900 21 01.01.2004
  Juraj Pažitka člen Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03 01.05.2012
  Mgr. Ing. Tomáš Majer člen Struková 18 Bratislava 821 05 01.05.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   14.02.2014Nové obchodné meno:
   OMNIA 2000 a.s.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava-Ružinov 821 01
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   13.02.2014Zrušené obchodné meno:
   OMNIA 2000 a.s.
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   22.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Juraj Pažitka - člen Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.05.2012
   Mgr. Ing. Tomáš Majer - člen Struková 18 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.05.2012
   03.06.2010Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá (parkovísk), ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   správa registratúry
   10.04.2009Nové predmety činnosti:
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej doumentárnej hodnoty
   13.02.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   04.05.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie a spracovávanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
   prenájom motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej žnnosti
   automatizované spracovanie dát
   prenájom hardware
   činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov
   administratívne práce
   služby verejných nosičov a poslov
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Gustáv Ret - predseda Vansovej 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.01.2000
   Ing. Michal Mišo - člen Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 06.11.2000
   Ing. František Palič - člen Krajinská cesta 24 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 01.01.2004
   03.05.2007Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti /okrem drahých kovov a výrobkov z nich/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Mišo - člen Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 06.11.2000
   Ing. František Palič - člen Krajinská cesta 24 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 01.01.2004
   JUDr. Gustáv Ret - predseda Vansovej 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.01.2000
   26.01.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   20.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Palič - člen Krajinská cesta 24 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 01.01.2004
   19.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kestler - člen Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.01.2000 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   15.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kestler - člen Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.01.2000 Skončenie funkcie: 31.12.2003
   Ing. Michal Mišo - člen Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 06.11.2000
   JUDr. Gustáv Ret - predseda Vansovej 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.01.2000
   14.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kestler - člen Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Michal Mišo - člen Hornádska 24 Bratislava
   JUDr. Gustáv Ret - predseda Vansovej 2 Bratislava
   22.03.2001Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Mišo - člen Hornádska 24 Bratislava
   21.03.2001Zrušené sidlo:
   Vavrečka 310 Námestovo 029 18
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Janoťák - člen 180 Zákamenné
   Ing. Edmund Kozel - člen Jakubíkova 12 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - člen Agátova 9 Trnava
   22.06.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu
   prenájom hnuteľného majetku v rámci voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľného majetku
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Gustáv Ret - predseda Vansovej 2 Bratislava
   21.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Gustáv Ret - člen Vansovej 2 Bratislava
   14.01.2000Nové obchodné meno:
   OMNIA 2000 a.s.
   Nové sidlo:
   Vavrečka 310 Námestovo 029 18
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti /okrem drahých kovov a výrobkov z nich/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Janoťák - člen 180 Zákamenné
   Ing. Vladimír Kestler - člen Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Edmund Kozel - člen Jakubíkova 12 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - člen Agátova 9 Trnava
   JUDr. Gustáv Ret - člen Vansovej 2 Bratislava