Create Invoice

SCIF - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SCIF
PIN 36402681
TIN 2020106913
Date create 12 December 2001
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SCIF
Nobelova 34
83102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36402681 TIN: 2020106913
 • Registered seat: SCIF, Nobelova 34, 83102, Bratislava
 • Date create: 12 December 2001
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Milan Adamík podpredseda Fedinova 6 Bratislava 5 851 01 20.09.2004
  Ján Maniš člen Slnečná 162/19 Námestovo 029 01 20.09.2004
  Nikita Vinogradov predseda Furdekova 19 Bratislava 5 851 04 20.09.2004
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Milan Adamík - Podpredseda predstavenstva Fedinova 6 Bratislava 5 851 01 Vznik funkcie: 20.09.2004
   Ján Maniš - Člen predstavenstva Slnečná 162/19 Námestovo 029 01 Vznik funkcie: 20.09.2004
   Nikita Vinogradov - Predseda predstavenstva Furdekova 19 Bratislava 5 851 04 Vznik funkcie: 20.09.2004
   04.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Rybár - podpredseda predstavenstva Mamateyova 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.09.2003
   Ing. Peter Škrovina - člen predstavenstva Tylova 14 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 10.09.2003
   Ing. Viliam Višacký , CSc. - predseda predstavenstva Krásnohorská 5 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 10.09.2003
   23.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Rybár - podpredseda predstavenstva Mamateyova 3 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 10.09.2003
   Ing. Peter Škrovina - člen predstavenstva Tylova 14 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 10.09.2003
   Ing. Viliam Višacký , CSc. - predseda predstavenstva Krásnohorská 5 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 10.09.2003
   22.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Maniš - predseda Gaštanová 32 Žilina
   Ing. Viliam Višacký , CSc. - člen Krásnohorská 5 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.08.2002
   Oleg Darashkevitsch - podpredseda Pulichova ulica 41/33 Minsk Bieloruská republika Vznik funkcie: 28.03.2002
   04.02.2003Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Višacký , CSc. - člen Krásnohorská 5 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 01.08.2002
   03.02.2003Zrušené sidlo:
   Matúša Kavca 3 Žilina 010 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Norbert Herian - člen A. Rudnaya 47 Žilina Skončenie funkcie: 31.07.2002
   09.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Oleg Darashkevitsch - podpredseda Pulichova ulica 41/33 Minsk Bieloruská republika Vznik funkcie: 28.03.2002
   08.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Viera Manišová - podpredseda Gaštanová 32 Žilina
   12.12.2001Nové obchodné meno:
   SCIF, a.s.
   Nové sidlo:
   Matúša Kavca 3 Žilina 010 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
   prenájom nebytových priestorov
   výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických a humanitných vied
   poradenstvo v predmete podnikania
   reklamné a propagačné činnosti
   konzultačná a prednášková činnosť
   vydavateľská činnosť
   poskytovanie internetových služieb
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   prevádzkovanie športových zariadení vrátane športových klubov
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   finančný leasing
   prenájom a leasing motorových vozidiel
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   výroba základných chemických látok
   výroba základných anorganických a organických látok
   výroba chemických výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Norbert Herian - člen A. Rudnaya 47 Žilina Skončenie funkcie: 31.07.2002
   Ing. Jozef Maniš - predseda Gaštanová 32 Žilina
   RNDr. Viera Manišová - podpredseda Gaštanová 32 Žilina