Create Invoice

OPEN PUBLIC PROFILE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name OPEN PUBLIC PROFILE
PIN 36406171
TIN 2021695346
VAT number SK2021695346
Date create 19 June 2002
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat OPEN PUBLIC PROFILE
Majerníkova 1/B
84105
Bratislava
Financial information
Sales and income 14 029 €
Profit 3 071 €
Contact Information
Email opp@opp.sk
Phone(s) 0903774008, 0911898901
Mobile phone(s) +421911898901
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 16,118
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,118
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 139
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 139
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 15,979
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 14,620
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,359
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 16,118
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,885
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 259
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 259
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 4,916
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 4,916
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,071
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,233
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 5
9. Liabilities from social fund (472) 5
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,228
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 191
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 191
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,037
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 14,029
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 14,029
III. Revenues from sale of services (602, 606) 14,029
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,902
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 551
D. Services (účtová group of 51) 8,824
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 300
E.1. Wages and salaries (521, 522) 222
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 78
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 227
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,127
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,654
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 96
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 96
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -96
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,031
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,071
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36406171 TIN: 2021695346 VAT number: SK2021695346
 • Registered seat: OPEN PUBLIC PROFILE, Majerníkova 1/B, 84105, Bratislava
 • Date create: 19 June 2002
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Ľubomír Gregorovič Ľubľanská 1 Bratislava - Nové Mesto 831 02 30.03.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mgr. Ľubomír Gregorovič 6 639 € (100%) Ľubľanská 1 Bratislava - Nové Mesto 831 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.04.2015Noví spoločníci:
   Mgr. Ľubomír Gregorovič Ľubľanská 1 Bratislava - Nové Mesto 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomír Gregorovič Ľubľanská 1 Bratislava - Nové Mesto 831 02 Vznik funkcie: 30.03.2015
   16.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jana Gregorovičová Majerníkova 1/B Bratislava 841 05
   Ing. Kvetoslava Zelená 451 Horná Potôň 930 36
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Gregorovičová Majerníkova 1/B Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.10.2006
   Ing. Kvetoslava Zelená 451 Horná Potôň 930 36 Vznik funkcie: 15.01.2009
   03.03.2011Nové sidlo:
   Majerníkova 1/B Bratislava 841 05
   02.03.2011Zrušené sidlo:
   Červeňákova 4 Bratislava 841 01
   04.02.2009Nové sidlo:
   Červeňákova 4 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   zhotovovanie webstránok
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jana Gregorovičová Majerníkova 1/B Bratislava 841 05
   Ing. Kvetoslava Zelená 451 Horná Potôň 930 36
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Kvetoslava Zelená 451 Horná Potôň 930 36 Vznik funkcie: 15.01.2009
   03.02.2009Zrušené sidlo:
   Kremnická 26 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jana Petránová Ambroseho 17 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   21.12.2007Nové sidlo:
   Kremnická 26 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Gregorovičová Majerníkova 1/B Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.10.2006
   20.12.2007Zrušené sidlo:
   Kremnická 26 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Petránová Ambroseho 17 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 06.10.2006
   24.10.2006Nové sidlo:
   Kremnická 26 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jana Petránová Ambroseho 17 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Petránová Ambroseho 17 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 06.10.2006
   23.10.2006Zrušené sidlo:
   Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Šimko Klincová 325/ 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kvetoslava Zelená Horná Potôň 451 Horná Potôň 930 36 Vznik funkcie: 29.09.2005
   19.10.2005Nové obchodné meno:
   OPEN PUBLIC PROFILE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   public relations- vzťahy, práca s verejnosťou
   organizovanie kurzov, školení, výstav, veľtrhov a spoločenských podujatí
   technická a grafická úprava tlače podľa predlohy
   prekladateľská činnosť a tlmočníctvo
   školiaca a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   verejné obstarávanie
   prieskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   poskytovanie software- predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Andrej Šimko Klincová 325/ 1 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kvetoslava Zelená Horná Potôň 451 Horná Potôň 930 36 Vznik funkcie: 29.09.2005
   18.10.2005Zrušené obchodné meno:
   MILIGRUND s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Alstrova 209 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Ivičič Alstrova 6101/209 Bratislava - mestská časť Rača
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Ivičič Alstrova 6101/209 Bratislava - mestská časť Rača Vznik funkcie: 22.11.2002
   05.12.2002Nové obchodné meno:
   MILIGRUND s.r.o.
   Nové sidlo:
   Alstrova 209 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Noví spoločníci:
   Peter Ivičič Alstrova 6101/209 Bratislava - mestská časť Rača
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Ivičič Alstrova 6101/209 Bratislava - mestská časť Rača Vznik funkcie: 22.11.2002
   04.12.2002Zrušené obchodné meno:
   BREMA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jána Milca 11 Žilina 010 01
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Šimko Remeselnícka 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Šimko Remeselnícka 2 Bratislava Vznik funkcie: 19.06.2002 Skončenie funkcie: 22.11.2002
   19.06.2002Nové obchodné meno:
   BREMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jána Milca 11 Žilina 010 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Andrej Šimko Remeselnícka 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Šimko Remeselnícka 2 Bratislava Vznik funkcie: 19.06.2002 Skončenie funkcie: 22.11.2002