Create Invoice

Checkpoint Systems - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Checkpoint Systems
Status Destroyed
PIN 36460541
Date create 13 April 1999
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Checkpoint Systems
Kapitulská 18/A
81101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36460541
 • Registered seat: Checkpoint Systems, Kapitulská 18/A, 81101, Bratislava
 • Date create: 13 April 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   19.08.2009Zrušené obchodné meno:
   Checkpoint Systems (SK), s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Kapitulská 18/A Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
   sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
   prenájom hnuteľného majetku
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov na el. zariadeniach do 1000 V a bleskozvodoch v objektoch tr. A
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu -- vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny spoločníci:
   CHECKPOINT SYSTEMS EUROPE GMBH Westerwaldstrasse 3-13 Heppenheim 646 46 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Nicolas Brouchon José Miguel Guridi 107 Madrid 280 43 Španielsko Vznik funkcie: 24.05.2007
   Ulrich Schäfer - konateľ Franzenburg 50 Wetzlar 355 78 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 04.05.2006
   29.09.2007Nové sidlo:
   Kapitulská 18/A Bratislava 811 01
   28.09.2007Zrušené sidlo:
   Panenská 8 Bratislava 811 03
   25.09.2007Nové obchodné meno:
   Checkpoint Systems (SK), s.r.o. v likvidácii
   24.09.2007Zrušené obchodné meno:
   Checkpoint Systems (SK), s.r.o.
   01.06.2007Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Nicolas Brouchon José Miguel Guridi 107 Madrid 280 43 Španielsko Vznik funkcie: 24.05.2007
   31.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Petrus de Bree Bouvenmonde 25 Nieuwegein 3434GS Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 11.08.2005
   04.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Nicolas Brouchon - konateľ José Miguel Guridi 107 Madrid E - 28043 Španielsko Vznik funkcie: 04.05.2006
   Richel Kleiweg - konateľ De Jongstraat 23 HT Linschoten 3461 Holandsko Vznik funkcie: 04.05.2006
   27.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Nicolas Brouchon - konateľ José Miguel Guridi 107 Madrid E - 28043 Španielsko Vznik funkcie: 04.05.2006
   Richel Kleiweg - konateľ De Jongstraat 23 HT Linschoten 3461 Holandsko Vznik funkcie: 04.05.2006
   Ulrich Schäfer - konateľ Franzenburg 50 Wetzlar 355 78 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 04.05.2006
   31.01.2006Noví spoločníci:
   CHECKPOINT SYSTEMS EUROPE GMBH Westerwaldstrasse 3-13 Heppenheim 646 46 Spolková republika Nemecko
   30.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Go East Limited 3 Bell Lane Gibraltar Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   02.11.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   13.09.2005Nové sidlo:
   Panenská 8 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Petrus de Bree Bouvenmonde 25 Nieuwegein 3434GS Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 11.08.2005
   12.09.2005Zrušené sidlo:
   Bojnícka 3 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomasz Skrzypczak Miastkowska 78 Poznan 60 184 Poľská republika Vznik funkcie: 31.03.2005
   19.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Tomasz Skrzypczak Miastkowska 78 Poznan 60 184 Poľská republika Vznik funkcie: 31.03.2005
   18.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Schuster Bartákova 1110/36 Praha 4 140 00 Česká republika
   13.11.2001Nový štatutárny orgán:
   Peter Schuster Bartákova 1110/36 Praha 4 140 00 Česká republika
   12.11.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Schuster Zimná 3234/6 Poprad
   19.04.2001Nové obchodné meno:
   Checkpoint Systems (SK), s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnícka 3 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   Noví spoločníci:
   Go East Limited 3 Bell Lane Gibraltar Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   18.04.2001Zrušené obchodné meno:
   Checkpoint Systems /SK/, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štefánikova 14 Poprad 058 01
   Zrušeny spoločníci:
   WHIRLGRAM LIMITED Mespil House, Sussex Road Dublin 4 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   13.04.1999Nové obchodné meno:
   Checkpoint Systems /SK/, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 14 Poprad 058 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
   sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
   prenájom hnuteľného majetku
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov na el. zariadeniach do 1000 V a bleskozvodoch v objektoch tr. A
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu -- vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   Noví spoločníci:
   WHIRLGRAM LIMITED Mespil House, Sussex Road Dublin 4 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Schuster Zimná 3234/6 Poprad