Create Invoice

ZT Slovakia trading - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ZT Slovakia trading
PIN 36529591
TIN 2020148009
VAT number SK2020148009
Date create 28 October 1998
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ZT Slovakia trading
Strmý Vŕšok 115/8111
84106
Bratislava
Financial information
Sales and income 43 000 €
Profit -155 395 €
Own capital 1 610 735 €
Contact Information
Phone(s) 0265456102, 0265456103, 0265456104
Mobile phone(s) 0918727010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 14 3,481,586
A. Non-current assets r. 03 + r. 04 + r. 09 3,481,586
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,434,132
A.III. Non-current financial assets total (r. 10-r. 13) 1,070,033
A.III.1. Equity securities (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 246,279
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,824
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 4,915,718
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,581,263
A.I. Capital r. 27 + r. 28 3,352,586
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 3,352,586
A.IV. The valuation differences (+/- 415, 416) -53,110
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) -1,562,818
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -155,395
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,334,455
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 77,998
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 974,657
B.IV.1. Short-term trade payables (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 886,200
2. Liabilities to employees and social insurance (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,106
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 80,406
4. Other short-term liabilities (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 945
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,189
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,280,611
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Income from the economic activity of the total sum (r. 02 to r. 07) 43,000
II. Revenues from sales of own products and services (601, 602, 606) 43,000
* The cost of economic activity total total (r. 09 to r. 17) 197,435
B. Consumption of material, energy and other inventory out of supply (501, 502, 503, (+/-) 505A) 104
C. Services (účtová group of 51) 642
E. Taxes and fees (účtová group of 53) 47
F. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (551, (+/-) 553) 196,642
** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 01 - r. 08) -154,435
* Added value (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,254
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -154,435
P. Income tax expense (591, 595) 960
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -155,395
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :36529591 TIN: 2020148009 VAT number: SK2020148009
 • Registered seat: ZT Slovakia trading, Strmý Vŕšok 115/8111, 84106, Bratislava
 • Date create: 28 October 1998
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jaroslav Danáč predseda Považská 1982/6 Nové Mesto n/Váhom 915 01 18.12.2012
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   21.12.2012Nové sidlo:
   Strmý Vŕšok 115/8111 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Danáč - predseda predstavenstva Považská 1982/6 Nové Mesto n/Váhom 915 01 Vznik funkcie: 18.12.2012
   20.12.2012Zrušené sidlo:
   Grösslingova 58 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Radvan - predseda predstavenstva Valentinská 56/11 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.08.2011
   06.09.2011Nové sidlo:
   Grösslingova 58 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Radvan - predseda predstavenstva Valentinská 56/11 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.08.2011
   05.09.2011Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Brlay - predseda predstavenstva Hálova 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.05.2006
   Branislav Naništa - člen Trenčianska 27 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 31.01.2003
   Magdaléna Vyletelová - člen 285 Košťany nad Turcom 038 41 Vznik funkcie: 05.12.2003
   22.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Peter Brlay - predseda predstavenstva Hálova 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.05.2006
   21.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Brlay Hálova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.05.2006
   30.05.2006Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Brlay Hálova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.05.2006
   29.05.2006Zrušené sidlo:
   Bratislavská 1/b Bratislava 843 56
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Simona Karwandgar - predseda nám. Biely Kríž 6 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 31.01.2003
   14.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Simona Karwandgar - predseda nám. Biely Kríž 6 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 31.01.2003
   13.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Simona Audyová - predseda nám. Biely Kríž 6 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 31.01.2003
   02.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Magdaléna Vyletelová - člen 285 Košťany nad Turcom 038 41 Vznik funkcie: 05.12.2003
   01.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Stretavský - člen Petrovce nad Laborcom 135 Michalovce 072 21 Vznik funkcie: 21.10.2002 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   03.06.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   Simona Audyová - predseda nám. Biely Kríž 6 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 31.01.2003
   Branislav Naništa - člen Trenčianska 27 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 31.01.2003
   02.06.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľných vecí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Hromkovič - predseda Veternicová 24 Bratislava Skončenie funkcie: 31.01.2003
   Lenka Šóošová - člen kpt. Rašu 15 Bratislava Skončenie funkcie: 31.01.2003
   12.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Radovan Stretavský - člen Petrovce nad Laborcom 135 Michalovce 072 21 Vznik funkcie: 21.10.2002 Skončenie funkcie: 04.12.2003
   11.11.2002Nové predmety činnosti:
   sekretárske a administratívne práce
   prieskum trhu a verejnej mienky
   upratovacie služby
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   automatizované spracovanie dát
   preklady a tlmočenie
   prenájom nehnuteľných vecí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viera Kudličková - člen Mamateyova 26 Bratislava Skončenie funkcie: 20.10.2002
   22.10.2001Nové predmety činnosti:
   vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   21.10.2001Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva jednoduchých stavieb
   19.07.2001Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vedenie účtovníctva jednoduchých stavieb
   25.01.2001Nové sidlo:
   Bratislavská 1/b Bratislava 843 56
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Hromkovič - predseda Veternicová 24 Bratislava Skončenie funkcie: 31.01.2003
   Viera Kudličková - člen Mamateyova 26 Bratislava Skončenie funkcie: 20.10.2002
   Lenka Šóošová - člen kpt. Rašu 15 Bratislava Skončenie funkcie: 31.01.2003
   24.01.2001Zrušené sidlo:
   Sv. Beňadika 7 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Daubnerová - člen Schneidera Trnavského 22 Bratislava
   Gabriela Pogányová - predseda Studenohorská 1 Bratislava
   Ing. Dušan Zůrek - člen Sv. Beňadika 7 Nitra
   15.05.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Andrea Daubnerová - člen Schneidera Trnavského 22 Bratislava
   Gabriela Pogányová - predseda Studenohorská 1 Bratislava
   Ing. Dušan Zůrek - člen Sv. Beňadika 7 Nitra
   14.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Branislav Borecký - člen Kpt. J. Rašu 37 Bratislava
   Ing. Miroslav Tóth - podpredseda Tehelná 55 Nitra
   Ing. Dušan Zůrek - predseda Sv. Beňadika 7 Nitra
   28.10.1998Nové obchodné meno:
   ZT Slovakia trading, a.s.
   Nové sidlo:
   Sv. Beňadika 7 Nitra 949 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živnosti)
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Branislav Borecký - člen Kpt. J. Rašu 37 Bratislava
   Ing. Miroslav Tóth - podpredseda Tehelná 55 Nitra
   Ing. Dušan Zůrek - predseda Sv. Beňadika 7 Nitra