Create Invoice

SSS - LAMEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name SSS - LAMEX
PIN 36532584
TIN 2021480670
VAT number SK2021480670
Date create 08 July 1999
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SSS - LAMEX
Vígľašská 8
85107
Bratislava
Financial information
Sales and income 16 478 104 €
Profit -6 734 582 €
Capital 21 862 397 €
Own capital -18 858 574 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,247,731
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 858,960
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 858,960
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
6. Other loans (067A) - /096A/ 858,960
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 388,771
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 388,345
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 28,987
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,987
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 555
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 358,803
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 426
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 104
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 322
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,247,731
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,487,543
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 2,327,320
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 2,327,320
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 581,643
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 581,643
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -16,661,924
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 87,038
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -16,748,962
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,734,582
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,735,274
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 21,735,274
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 73,322
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,322
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 21,655,910
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,731
7. Liabilities from social insurance (336) 1,025
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,286
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 16,515,973
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 16,478,104
III. Revenues from sale of services (602, 606) 30
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 16,476,991
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,083
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,530,652
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 357
D. Services (účtová group of 51) 8,779
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 3,161
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 2,400
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 761
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,198
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 3,029,985
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 3,029,985
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 18,472,704
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 8,318
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,150
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,052,548
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -9,106
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38,952
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 38,952
2. Other interest income (662A) 38,952
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,718,106
M. Impairment losses on financial assets (+/-) (565) 1,710
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,715,959
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 1,610,371
2. Other expense (562A) 105,588
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 437
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,679,154
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,731,702
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,734,582
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :36532584 TIN: 2021480670 VAT number: SK2021480670
 • Registered seat: SSS - LAMEX, Vígľašská 8, 85107, Bratislava
 • Date create: 08 July 1999
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Rastislava Botlová - člen a predseda predstavenstva Na Riviére 40/16 Bratislava-Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 14.12.2011
   27.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Bc. Paula Mularčíková - člen a predseda predstavenstva Nová Lesná 526 Nová Lesná 059 86 Vznik funkcie: 20.07.2010
   29.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Bc. Paula Mularčíková - člen a predseda predstavenstva Nová Lesná 526 Nová Lesná 059 86 Vznik funkcie: 20.07.2010
   28.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Hrivnáková - predseda predstavenstva Starhradská 6 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.01.2006
   16.06.2010Nové obchodné meno:
   Nová éra Tatier, a. s.
   15.06.2010Zrušené obchodné meno:
   Lamex Invest, a.s.
   13.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Hrivnáková - predseda predstavenstva Starhradská 6 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.01.2006
   12.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ryba - predseda predstavenstva Hodálová 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.12.2003
   08.06.2005Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 04
   07.06.2005Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   12.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ryba - predseda predstavenstva Hodálová 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.12.2003
   11.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ryba - predseda predstavenstva Hodálová 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.12.2003
   04.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ryba - predseda predstavenstva Hodálová 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.12.2003
   03.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ryba - predseda predstavenstva Hodálová 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.12.2003
   09.02.2004Nové obchodné meno:
   Lamex Invest, a.s.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Ryba - predseda predstavenstva Hodálová 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 17.12.2003
   08.02.2004Zrušené obchodné meno:
   SSS - LAMEX, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Vígľašská 8 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Vladimír Malý - člen Pribišova 33 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 17.12.2003
   Michal Staroň Vígľašská 8 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 17.12.2003
   Ing. Jozef Staroň Vígľašská 8 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 17.12.2003
   17.01.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   výskum trhu
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vladimír Malý - člen Pribišova 33 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 17.12.2003
   16.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Jurinová Kudlákova 1834/1 Bratislava 841 01
   29.09.2000Nové sidlo:
   Vígľašská 8 Bratislava 851 07
   28.09.2000Zrušené sidlo:
   51 Lehota 951 36
   08.07.1999Nové obchodné meno:
   SSS - LAMEX, a.s.
   Nové sidlo:
   51 Lehota 951 36
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností (bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Eva Jurinová Kudlákova 1834/1 Bratislava 841 01
   Michal Staroň Vígľašská 8 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 17.12.2003
   Ing. Jozef Staroň Vígľašská 8 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 17.12.2003