Create Invoice

Person Ing. Juraj Petrík in Slovakia

# Business name Date Function Share Company status
Person: Ing. Juraj Petrík, Registered seat: Šándorova 9 Bratislava 821 03
1 BAPEX výrobné stroje a zariadenia 06.03.2014 Director, podpredseda Active
Person: Ing. Juraj Petrík, Registered seat: Šándorova 9 Bratislava 831 01
2 KIHEMOST 20.06.2007 Director, podpredseda Active