Utwórz fakturę

Kábelovňa Bratisllava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Kábelovňa Bratisllava
Stan Zniszczono
PIN 00008486
TIN 2020301316
Data utworzenia 29 grudzień 1990
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Kábelovňa Bratisllava
Továrenská 11
81261
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,484,863
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,484,863
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 266
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 266
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,485,129
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,485,129
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 0
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 0
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 0
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 0
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 0
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 0
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4251023.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00008486 TIN: 2020301316
 • Zarejestrowana siedziba: Kábelovňa Bratisllava, Továrenská 11, 81261, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 grudzień 1990
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   30.09.1999Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   29.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   09.12.1998Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   08.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   31.08.1992Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   30.08.1992Zrušeny predmety činnosti:
   výskum, vývoj, konštrukcia, technológia výroby, výroba, opravy a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárenských výrobkov a chemických výrobkov. Predaj týchto výrobkov a zariadení a nakupovanie výrobkov a zariadení včetne výsledkov výskumu a vývoja a programového vybavenia a prevádzania obchodno-technických a poradenských služieb, spojených s týmto predajom v tuzemsku
   vykonávanie verejnej cestnej dopravy v tuzemsku aj v zahraničí
   vykonávanie a sprostredkovanie zahranično-obchodnej činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Bojnický Sadmalijská 5 Bratislava
   Ing. Peter Dobias Hornádska 10 Bratislava
   Ing. Jozef Ferenčík Jančákova 3 Bratislava
   Ing. Emil Klement Žukovova 25 Bratislava
   Ing. Marian Králik Jakubovského 93 Bratislava
   Ing. Ondrej Pazdernatý Farského 16 Bratislava
   Ing. Ján Špiak ČA 294/3-1 Považská Bystrica
   23.12.1991Nové predmety činnosti:
   vykonávanie verejnej cestnej dopravy v tuzemsku aj v zahraničí
   vykonávanie a sprostredkovanie zahranično-obchodnej činnosti
   29.12.1990Nové obchodné meno:
   Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj, konštrukcia, technológia výroby, výroba, opravy a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárenských výrobkov a chemických výrobkov. Predaj týchto výrobkov a zariadení a nakupovanie výrobkov a zariadení včetne výsledkov výskumu a vývoja a programového vybavenia a prevádzania obchodno-technických a poradenských služieb, spojených s týmto predajom v tuzemsku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Bojnický Sadmalijská 5 Bratislava
   Ing. Peter Dobias Hornádska 10 Bratislava
   Ing. Jozef Ferenčík Jančákova 3 Bratislava
   Ing. Emil Klement Žukovova 25 Bratislava
   Ing. Marian Králik Jakubovského 93 Bratislava
   Ing. Ondrej Pazdernatý Farského 16 Bratislava
   Ing. Ján Špiak ČA 294/3-1 Považská Bystrica