Utwórz fakturę

Slovenské závody technického skla, š.p. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Slovenské závody technického skla, š.p.
Stan Zniszczono
PIN 00012670
TIN 2020312173
Numer VAT SK2020312173
Data utworzenia 01 lipiec 1990
Company category Štátny podnik
Zarejestrowana siedziba Slovenské závody technického skla, š.p.
Agátova 22
84403
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 266 289 €
Zysk -1 388 453 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264369508, 0254435704
Telefon(y) kom. 0905414576, 0905910961
Nr(y) faksu 0264369001, 0264530931
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,049,026
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,800,082
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 889,456
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 758,969
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 91,080
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 39,407
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 910,626
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 190,736
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 719,890
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,247,906
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 773,770
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 726,972
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 726,972
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,239
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 21,559
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 445,000
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 445,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,136
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,850
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,286
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,038
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,038
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,049,026
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,819,056
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,563,813
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,563,813
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 192,862
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,420,811
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,420,811
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 16,652
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 16,652
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -53,801
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -53,801
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -8,932,828
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,932,828
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,388,453
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,229,970
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,227,413
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,170,423
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,170,423
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,458
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,332
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,547
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,030
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,623
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,557
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,557
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 251,937
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 266,289
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 36,171
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 4,891
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 210,875
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -296,318
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 171,517
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 139,153
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,332,800
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 28,026
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 85,460
D. Usług (účtová grupa 51) 315,900
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 53,210
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 38,553
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,434
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,223
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 49,897
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 596,385
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 596,385
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,478
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,650
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 181,794
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,066,511
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -473,767
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 393,804
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 345,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 48,804
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 48,804
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 712,866
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 704,050
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,844
2. Pozostałe koszty (562A) 6,844
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,972
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -319,062
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,385,573
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,388,453
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00012670 TIN: 2020312173 Numer VAT: SK2020312173
 • Zarejestrowana siedziba: Slovenské závody technického skla, š.p., Agátova 22, 84403, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 lipiec 1990
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.02.1991Zrušené obchodné meno:
   Slovenské závody technického skla, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Agátova 22 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba technického, laboratórneho a sanitného skla a výrobkov z nich
   výroba slnečných kolektorov, sklenených guličiek, izolačného materiálu na báze sklenených vlákien, úžitkových teplomerov, lisovaného skla a skla pre domácnosť a výrobkov z nich
   služby a práce v oblasti výpočtovej techniky, strojné spracovanie dát
   montáž skleneného potrubia, výroba sklenených vlákien a výrobkov z nich
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Stanislav Beňa - riaditeľ Hradištná 25 Bratislava
   01.07.1990Nové obchodné meno:
   Slovenské závody technického skla, š.p.
   Nové sidlo:
   Agátova 22 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výroba technického, laboratórneho a sanitného skla a výrobkov z nich
   výroba slnečných kolektorov, sklenených guličiek, izolačného materiálu na báze sklenených vlákien, úžitkových teplomerov, lisovaného skla a skla pre domácnosť a výrobkov z nich
   služby a práce v oblasti výpočtovej techniky, strojné spracovanie dát
   montáž skleneného potrubia, výroba sklenených vlákien a výrobkov z nich
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Stanislav Beňa - riaditeľ Hradištná 25 Bratislava