Utwórz fakturę

Západoslovenské tehelne, štátny podnik - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Západoslovenské tehelne, štátny podnik
Stan W likwidacji
PIN 00015326
TIN 2020404848
Data utworzenia 01 styczeń 1989
Company category Štátny podnik
Zarejestrowana siedziba Západoslovenské tehelne, štátny podnik
Moyzesova 2
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 587 €
Zysk -246 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,981,506
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,968,762
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,968,762
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,968,762
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,744
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,744
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 229
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,515
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,981,506
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,289,606
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 567,588
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 567,588
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,722,264
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,964,337
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,242,073
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -246
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 691,900
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 166
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 166
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 79,665
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 264,727
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 97,615
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,615
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,035
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,578
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,350
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119,149
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 347,342
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 587
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 587
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 587
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 512
D. Usług (účtová grupa 51) 512
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 75
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 75
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 322
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 182
2. Pozostałe koszty (562A) 182
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 140
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -321
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -246
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -246
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4226812.tif
Date of updating data: 25.06.2015