Utwórz fakturę

ZDROJ Potraviny - Tabak, Bratislava š.p. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZDROJ Potraviny - Tabak, Bratislava š.p.
Stan W likwidacji
PIN 00046337
TIN 2020844969
Data utworzenia 01 lipiec 1990
Company category Štátny podnik
Zarejestrowana siedziba ZDROJ Potraviny - Tabak, Bratislava š.p.
Dohnányho 16
82005
Bratislava
Financial information
Zysk -471 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 698,343
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 698,343
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 697,909
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 697,633
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 263
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 434
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 434
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 698,343
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 648,603
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,723,230
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,723,230
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,074,156
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,074,156
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -471
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,740
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 13,112
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,112
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,340
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,692
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,692
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,196
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 444
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,740
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,740
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 17,548
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
D. Usług (účtová grupa 51) 400
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -400
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -400
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 71
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 71
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -71
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -471
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -471
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4309948.tif
Date of updating data: 25.06.2015