Utwórz fakturę

Štátny plemenársky podnik, štátny podnik - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Štátny plemenársky podnik, štátny podnik
Stan Zniszczono
PIN 00156116
Data utworzenia 01 styczeń 1989
Company category Štátny podnik
Zarejestrowana siedziba Štátny plemenársky podnik, štátny podnik
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00156116
 • Zarejestrowana siedziba: Štátny plemenársky podnik, štátny podnik, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1989
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.11.1992Zrušené obchodné meno:
   Štátny plemenársky podnik, štátny podnik - v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie - štátne staroslivosti o rozvoj plemenárstva v SSR v súlade so zákonomčíslo 110/1972 Zb. - realizácie plemenárskych programov v chove všetkých druhov hospodárskych zvierat - výroby všetkých druhov hospodárskych zvierat a predaja spermy a embryí a ďalšieho vývoja oblasti plemenárstva vykonávanie - kontroly úžitkovosti a určovania plemennej, chovnej a úžitkovej hodnoty hospodárskych zvierat, predovšetkým plemenníkov - testácie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat - kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hospodárskych zvierat - hodnotenia a výberu hospodárskych zvierat navrhovanie na uznávanie šľachtiteľskych a rozmnožovacích chovov na základe výsledkov úžitkovosti všetkých druhov hospodárskych zvierat - určovať a zabezpečovať metódy plemenitby u všetkých druhov hospodárskych zvierat a to: - insemináciu a v súvislosti s tým, vykonáva školenie a vydáva osvedčenie pracovníkom o spôsobilosti k výkonu inseminácie resp.ďalších biotechnických metód. Spracúva so socialistickými organizáciami a chovateľmi priparovacie plány - prirodzenú plemenitbu vrátane vydávania osvedčení pre plemenníkov o spôsobilosti na použitie k plemenitbe - sprostredkovanie nákupu a predaja plemenných, chovných, úžitkových a zástavových zvierat, a organizovanie činnosti na tomto úseku - poskytovať pre chovateľov osvedčené biotechnické metódy (embryotransfér, včasnú diagnostiku gravidity, určovanie optimálnej doby pripúšťania atď). - organizovať a riadiť testáciu a dostihovú činnosť koní - riadiť chov kožušinových zvierat, starať sa o ich rozmnožovanie a nákup a odbyt kožiek - vykonávať obchodnú činnosť v rámci osobitného povolenia príslušného odboru NV - spracúvať výsledky kontroly úžitkovosti, dedičnosti a reprodukcie výpočtovou technikou - vykonávať polygrafickú činnosť pr
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Štátny plemenársky podnik, štátny podnik - v likvidácii
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie - štátne staroslivosti o rozvoj plemenárstva v SSR v súlade so zákonomčíslo 110/1972 Zb. - realizácie plemenárskych programov v chove všetkých druhov hospodárskych zvierat - výroby všetkých druhov hospodárskych zvierat a predaja spermy a embryí a ďalšieho vývoja oblasti plemenárstva vykonávanie - kontroly úžitkovosti a určovania plemennej, chovnej a úžitkovej hodnoty hospodárskych zvierat, predovšetkým plemenníkov - testácie úžitkových vlastností hospodárskych zvierat - kontroly dedičnosti úžitkových vlastností hospodárskych zvierat - hodnotenia a výberu hospodárskych zvierat navrhovanie na uznávanie šľachtiteľskych a rozmnožovacích chovov na základe výsledkov úžitkovosti všetkých druhov hospodárskych zvierat - určovať a zabezpečovať metódy plemenitby u všetkých druhov hospodárskych zvierat a to: - insemináciu a v súvislosti s tým, vykonáva školenie a vydáva osvedčenie pracovníkom o spôsobilosti k výkonu inseminácie resp.ďalších biotechnických metód. Spracúva so socialistickými organizáciami a chovateľmi priparovacie plány - prirodzenú plemenitbu vrátane vydávania osvedčení pre plemenníkov o spôsobilosti na použitie k plemenitbe - sprostredkovanie nákupu a predaja plemenných, chovných, úžitkových a zástavových zvierat, a organizovanie činnosti na tomto úseku - poskytovať pre chovateľov osvedčené biotechnické metódy (embryotransfér, včasnú diagnostiku gravidity, určovanie optimálnej doby pripúšťania atď). - organizovať a riadiť testáciu a dostihovú činnosť koní - riadiť chov kožušinových zvierat, starať sa o ich rozmnožovanie a nákup a odbyt kožiek - vykonávať obchodnú činnosť v rámci osobitného povolenia príslušného odboru NV - spracúvať výsledky kontroly úžitkovosti, dedičnosti a reprodukcie výpočtovou technikou - vykonávať polygrafickú činnosť pr
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ