Utwórz fakturę

Ústav lekárskej kozmetiky, š.p. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Ústav lekárskej kozmetiky, š.p.
Stan Zniszczono
PIN 00165344
Data utworzenia 01 styczeń 1989
Company category Štátny podnik
Zarejestrowana siedziba Ústav lekárskej kozmetiky, š.p.
Kozia 17
81317
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00165344
 • Zarejestrowana siedziba: Ústav lekárskej kozmetiky, š.p., Kozia 17, 81317, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1989
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.03.1996Zrušené obchodné meno:
   Ústav lekárskej kozmetiky, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Kozia 17 Bratislava 813 17
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb, ktoré nie sú nevyhnutné, občanom ČSSR, ak sa tým dosiahne z lepšenie alebo udržanie estetického vzhľadu, prípadne sa tým predíde jeho zhoršeniu, za úhradu v devízach možno tieto služby poskytovať aj cudzincom;
   vyrábať a za úhradu poskytovať kozmetické výrobky
   vykonávať aplikovaný výskum súvisiaci s poskytovanými zdravotníckymi službami. Štátny podnik Ústav lekárskej kozmetiky vykonáva iné činnosti priamo súvisiace so zaistením základného predmetu činnosti alebo ho podmieňujúce. 1. Poskytovanie služieb zahraničným fyzickým osobám za devízové prostriedky na území ČSSR v určených prevádzkárňach organizácie formou: a/ zdravotníckych služieb, ktorými sa dosiahne zlepšenie alebo udržanie estetického vzhľadu, prípadne sa nimi predíde jeho zhoršeniu b/ zasielania do zahraničia liečebnú kozmetiku zn. Cosmed, Biomed a Biodent z vlastnej produkcie organizácie, ktorú zahraničná fyzická osoba zakúpi alebo objedná u organizácie. 2. Predaj liečebnej kozmetiky zn. Cosmed, Biomed a Biodent zahraničným fyzickým osobám na území ČSSR v určených prevádzkárňach organizácie za účelom prevádzania zahranično-obchodnej činnosti uvedenej v bode 1/ rozsahu povolenia. 3. Dovoz surovín uvedených v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť povolenia Federálneho ministerstva zahraničného obhodu Praha zo dňa 23.11.1989 č.j. 822/6/89 Por. č.: 706
   vyrábať a za úhradu poskytovať farmaceutické prípravky prostredníctvom lekární
   overovať po stránke fyzikálno-chemickej a mikrobiologickej za úhradu akosť dovážaných i tuzemských prípravkov liečebnej kozmetiky a prípravkov slúžiacich k zlepšeniu alebo udržaniu estetického vzhľadu, pokiaľ nejde o registráciu lieku.
   vykonávať odborné kurzy, školenia a rekvalifikačné kurzy pre komunálne kozmetičky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   MUDr. Ján Haid - riaditeľ Duklianska 8 Dunajská Streda
   Ing. Eugen Mladosievič - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa Palkovičova 13 Bratislava
   31.03.1992Nové sidlo:
   Kozia 17 Bratislava 813 17
   Nové predmety činnosti:
   vykonávať odborné kurzy, školenia a rekvalifikačné kurzy pre komunálne kozmetičky
   30.03.1992Zrušené sidlo:
   Šmeralova 17 Bratislava
   01.01.1989Nové obchodné meno:
   Ústav lekárskej kozmetiky, š.p.
   Nové sidlo:
   Šmeralova 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckych služieb, ktoré nie sú nevyhnutné, občanom ČSSR, ak sa tým dosiahne z lepšenie alebo udržanie estetického vzhľadu, prípadne sa tým predíde jeho zhoršeniu, za úhradu v devízach možno tieto služby poskytovať aj cudzincom;
   vyrábať a za úhradu poskytovať kozmetické výrobky
   vykonávať aplikovaný výskum súvisiaci s poskytovanými zdravotníckymi službami. Štátny podnik Ústav lekárskej kozmetiky vykonáva iné činnosti priamo súvisiace so zaistením základného predmetu činnosti alebo ho podmieňujúce. 1. Poskytovanie služieb zahraničným fyzickým osobám za devízové prostriedky na území ČSSR v určených prevádzkárňach organizácie formou: a/ zdravotníckych služieb, ktorými sa dosiahne zlepšenie alebo udržanie estetického vzhľadu, prípadne sa nimi predíde jeho zhoršeniu b/ zasielania do zahraničia liečebnú kozmetiku zn. Cosmed, Biomed a Biodent z vlastnej produkcie organizácie, ktorú zahraničná fyzická osoba zakúpi alebo objedná u organizácie. 2. Predaj liečebnej kozmetiky zn. Cosmed, Biomed a Biodent zahraničným fyzickým osobám na území ČSSR v určených prevádzkárňach organizácie za účelom prevádzania zahranično-obchodnej činnosti uvedenej v bode 1/ rozsahu povolenia. 3. Dovoz surovín uvedených v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť povolenia Federálneho ministerstva zahraničného obhodu Praha zo dňa 23.11.1989 č.j. 822/6/89 Por. č.: 706
   vyrábať a za úhradu poskytovať farmaceutické prípravky prostredníctvom lekární
   overovať po stránke fyzikálno-chemickej a mikrobiologickej za úhradu akosť dovážaných i tuzemských prípravkov liečebnej kozmetiky a prípravkov slúžiacich k zlepšeniu alebo udržaniu estetického vzhľadu, pokiaľ nejde o registráciu lieku.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   MUDr. Ján Haid - riaditeľ Duklianska 8 Dunajská Streda
   Ing. Eugen Mladosievič - ekonomický námestník, zástupca riaditeľa Palkovičova 13 Bratislava