Utwórz fakturę

KOVODRUŽSTVO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KOVODRUŽSTVO
PIN 00167444
TIN 2020327771
Numer VAT SK2020327771
Data utworzenia 27 February 1938
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba KOVODRUŽSTVO
Galvaniho 6
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 466 228 €
Zysk -311 361 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243335461, 0243422880, 0243426274, 0243636262, 0248214948, 0248214949, 0248214952, 0248214966, 0243
Telefon(y) kom. +421903224720
Nr(y) faksu 0243426274
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 673,474
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 89,764
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 89,764
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 15,541
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 74,223
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 583,693
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 103,064
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 56,518
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 31,664
3. Produkty (123) - /194/ 12,950
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,932
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 365,008
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 365,008
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 104,884
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 77,181
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 77,181
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 27,703
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,737
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,227
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,510
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 17
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 17
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 673,474
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -279,797
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 12,923
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 12,923
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 19,826
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 520,996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 520,996
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 9,620
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 9,620
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -531,801
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -531,801
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -311,361
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 951,849
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 481,910
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,185
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 480,725
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 382,185
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 196,751
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,751
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,522
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 35,901
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 127,411
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,600
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,554
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,554
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 81,200
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,422
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,422
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 518,571
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 466,228
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 363,319
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -52,525
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 229
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 110,158
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,047
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 639,621
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,211
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 168,410
D. Usług (účtová grupa 51) 74,985
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 178,509
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 127,221
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,119
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,169
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 26,388
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,175
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,175
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -67,016
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 242,959
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -173,393
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 65,417
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 45
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 137,055
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 135,641
2. Pozostałe koszty (562A) 135,641
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,412
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -137,008
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -310,401
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -311,361
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00167444 TIN: 2020327771 Numer VAT: SK2020327771
 • Zarejestrowana siedziba: KOVODRUŽSTVO, Galvaniho 6, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 February 1938
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zuzana Netušilová Medená 17 Bratislava 811 02 24.03.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.04.2014Nový štatutárny orgán:
   predseda
   Zuzana Netušilová Medená 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 24.03.2014
   07.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Oldřich Netušil Medená 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.12.2013
   31.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oldřich Netušil Medená 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.12.2013
   30.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gajar - podpredseda predstavenstva Spartakovská 19 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 12.12.2012
   Peter Rebro - člen predstavenstva Latorická 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2008 Skončenie funkcie: 01.03.2011
   Ing. Milan Repka - Predseda družstva Ostravská 14 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 22.09.2008
   Emil Sekot - člen predstavenstva Pri štadióne 946/3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 29.03.2011
   09.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gajar - podpredseda predstavenstva Spartakovská 19 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 12.12.2012
   08.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Zúbek - Podpredseda Puškinova 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   03.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Ligač - člen predstavenstva kpt. Rašu 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   František Pudiš - člen predstavenstva Hurbanova 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   11.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Peter Rebro - člen predstavenstva Latorická 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2008 Skončenie funkcie: 01.03.2011
   Emil Sekot - člen predstavenstva Pri štadióne 946/3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 29.03.2011
   10.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Rebro - člen predstavenstva Latorická 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2008
   31.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Peter Ligač - člen predstavenstva kpt. Rašu 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   František Pudiš - člen predstavenstva Hurbanova 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   Peter Rebro - člen predstavenstva Latorická 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2008
   Ing. Milan Repka - Predseda družstva Ostravská 14 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 22.09.2008
   Peter Zúbek - Podpredseda Puškinova 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   30.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lídia Havráneková - člen predstavenstva Jiskrova 7/4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.09.2003
   Peter Kalivoda Na pasekách 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.05.2001
   Gabriela Sabová - podpredseda predstavenstva Potočná 346 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 01.07.2006
   Peter Zúbek Puškinova 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.09.1996
   18.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Senko - predseda predstavenstva Modranská 326/94 Vinosady 902 01 Vznik funkcie: 01.07.2006
   22.08.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lídia Havráneková - člen predstavenstva Jiskrova 7/4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.09.2003
   Gabriela Sabová - podpredseda predstavenstva Potočná 346 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 01.07.2006
   Miroslav Senko - predseda predstavenstva Modranská 326/94 Vinosady 902 01 Vznik funkcie: 01.07.2006
   21.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Havráneková Jiskrova 7/4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.09.2003
   Ing. Pavol Kvasnica - predseda Smolenická 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 27.09.1996
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01 Vznik funkcie: 27.09.1996
   07.12.2004Nové sidlo:
   Galvaniho 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Havráneková Jiskrova 7/4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.09.2003
   Peter Kalivoda Na pasekách 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.05.2001
   Ing. Pavol Kvasnica - predseda Smolenická 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 27.09.1996
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01 Vznik funkcie: 27.09.1996
   Peter Zúbek Puškinova 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.09.1996
   06.12.2004Zrušené sidlo:
   Galvaniho 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Janikovičová Ambroseho 17 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 26.09.2003
   Peter Kalivoda Na pasekách 8 Bratislava 831 06
   Ing. Pavol Kvasnica - predseda Smolenická 3 Bratislava 851 05
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01
   Peter Zúbek Puškinova 8 Pezinok 902 01
   29.11.2001Nový štatutárny orgán:
   Peter Kalivoda Na pasekách 8 Bratislava 831 06
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01
   28.11.2001Zrušeny predmety činnosti:
   technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
   elektroinštalácie
   plynoinštalácie
   projektová činnosť v odboroch
   revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
   rytectvo a gravírovanie
   klúčova služba
   montáže odberných el. zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Čajkovičová Chorvátska 84 Šenkvice 900 81
   Pavol Gál Nálepkova 17 Bratislava 851 02
   Tibor Melichár Športová 627 Viničné 900 23
   František Pudiš Hurbanova 8 Pezinok 900 22
   Peter Rebro Latorická 37 Bratislava 821 07
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01
   19.01.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a predaj rehabilitačných pomôcok pre zdravotníctvo v tuzemsku a zahraničí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Čajkovičová Chorvátska 84 Šenkvice 900 81
   Pavol Gál Nálepkova 17 Bratislava 851 02
   Anna Janikovičová Ambroseho 17 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 26.09.2003
   Ing. Pavol Kvasnica - predseda Smolenická 3 Bratislava 851 05
   Tibor Melichár Športová 627 Viničné 900 23
   František Pudiš Hurbanova 8 Pezinok 900 22
   Peter Rebro Latorická 37 Bratislava 821 07
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01
   Peter Zúbek Puškinova 8 Pezinok 902 01
   18.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Haršány SNP 47 Báhoň
   Ing. Pavol Kvasnica - podpredseda Smolenická 3 Bratislava
   Matej Melichár 548 Viničné
   Ján Mihalovič Hronská 14 Bratislava
   Ing. Michal Pilka - predseda Záhradnícka 73 Bratislava
   Miroslav Senko Modranská 94 Vinosady
   Valter Schwarz Toryská 18 Bratislava
   23.11.1992Nové obchodné meno:
   KOVODRUŽSTVO
   Nové predmety činnosti:
   výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby
   zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
   klampiarstvo, spracovanie plechu
   výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
   poskytovanie služieb v odboroch
   opravy priemyselných výrobkov
   stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
   obchodná a maloobchodná činnosť
   predaj vlastných výrobkov
   predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
   technicko poradenská činnosť
   vlastných výrobkov
   výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
   technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
   elektroinštalácie
   plynoinštalácie
   projektová činnosť v odboroch
   revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
   rytectvo a gravírovanie
   klúčova služba
   montáže odberných el. zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Haršány SNP 47 Báhoň
   Ing. Pavol Kvasnica - podpredseda Smolenická 3 Bratislava
   Matej Melichár 548 Viničné
   Ján Mihalovič Hronská 14 Bratislava
   Ing. Michal Pilka - predseda Záhradnícka 73 Bratislava
   Miroslav Senko Modranská 94 Vinosady
   Valter Schwarz Toryská 18 Bratislava
   22.11.1992Zrušené obchodné meno:
   "KOVODRUŽSTVO, výrobné družstvo, Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   rytectvo a gravírovanie revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
   klúčova služba
   stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
   opravy priemyselných výrobkov
   b/ poskytovanie služieb v odboroch
   výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
   montáže odberných el. zariadení
   klampiarstvo, spracovanie plechu
   zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
   výrčoba elektrorozvádzačov
   a/ výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby:
   c/ projektová činnosť v odboroch
   plynoinštalácie
   elektroinštalácie
   d/ obchodná a maloobchodná činnosť
   predaj vlastných výrobkov
   predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
   e/ technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
   technicko poradeská činnosť
   vlastných výrobkov
   výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Marčok Nové Záhrady 8 Bratislava
   Peter Minárik - podpredseda Lomonosova 4 Trnava
   Miroslav Novák Mierová 6 Pezinok
   Ing. Michal Pilka - predseda Záhradnícka 73 Bratislava
   Helmut Schultz Drábikova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Štrbák Chemická 3 Bratislava
   Ľudmila Tokošová Cverglov Rad 59 Bernolákovo
   27.02.1938Nové obchodné meno:
   "KOVODRUŽSTVO, výrobné družstvo, Bratislava
   Nové sidlo:
   Galvaniho 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   rytectvo a gravírovanie revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
   klúčova služba
   stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
   opravy priemyselných výrobkov
   b/ poskytovanie služieb v odboroch
   výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
   montáže odberných el. zariadení
   klampiarstvo, spracovanie plechu
   zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
   výrčoba elektrorozvádzačov
   a/ výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby:
   c/ projektová činnosť v odboroch
   plynoinštalácie
   elektroinštalácie
   d/ obchodná a maloobchodná činnosť
   predaj vlastných výrobkov
   predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
   e/ technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
   technicko poradeská činnosť
   vlastných výrobkov
   výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Marčok Nové Záhrady 8 Bratislava
   Peter Minárik - podpredseda Lomonosova 4 Trnava
   Miroslav Novák Mierová 6 Pezinok
   Ing. Michal Pilka - predseda Záhradnícka 73 Bratislava
   Helmut Schultz Drábikova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Štrbák Chemická 3 Bratislava
   Ľudmila Tokošová Cverglov Rad 59 Bernolákovo