Utwórz fakturę

DRUNA, výrobné družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DRUNA, výrobné družstvo
PIN 00167525
TIN 2020373454
Numer VAT SK2020373454
Data utworzenia 12 grudzień 1950
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba DRUNA, výrobné družstvo
Galvaniho 16
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 363 875 €
Zysk 59 474 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903475226, 0243295774
Telefon(y) kom. 0903475226
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 610,465
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 171,998
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 171,668
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 10,587
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 157,561
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,520
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 330
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 330
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 432,817
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,757
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,662
3. Produkty (123) - /194/ 95
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 26,041
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,030
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,030
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 404,019
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 603
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 403,416
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,650
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,137
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,513
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 610,465
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 581,958
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 286,954
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 286,954
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 235,010
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 235,010
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 520
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 520
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 59,474
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,116
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,020
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,020
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,896
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,790
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,790
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,401
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,756
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,602
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,431
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 916
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 200
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,391
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 155
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,236
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 377,937
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 363,875
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,130
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 335,927
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 23,954
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,697
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 300,319
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,024
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,593
D. Usług (účtová grupa 51) 24,423
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 165,276
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 120,029
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39,666
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,581
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 37,319
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 27,755
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,755
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -6,227
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,156
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 63,556
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 299,971
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,062
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 14,062
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14,062
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,513
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,513
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 12,549
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 76,105
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,631
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,631
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 59,474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00167525 TIN: 2020373454 Numer VAT: SK2020373454
 • Zarejestrowana siedziba: DRUNA, výrobné družstvo, Galvaniho 16, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 grudzień 1950
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Kalma predseda Majerníkova 9 Bratislava 30.05.2003
  Igor Štern podpredseda Ožvoldíkova 3 Bratislava 30.05.2003
  Ondrej Sanislo člen Česká 5 Bratislava 30.05.2003
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.12.2014Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prevádzkovanie parkovísk alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   čistiace a upratovacie služby
   03.12.2014Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   zámočníctvo
   výstavnícka činnosť /technická realizácia výstav/
   projektová činnosť v oblasti zariadenia interiérov
   poskytovanie služieb v odboroch: stolárstvo, čalunníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác
   výroba v odbore: stlárstvo, čalúnníctvo, výstavníctvo, písmoliarstvo v odvetví drevospracujúcom
   maloobchodný predaj vlastných výrobkov a maloobchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami v odboroch: stolárstvo, ča- lúnníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác, písmomaliarstvo, projetková činnosť; oprávnenie sa vzťahuje na spracovanie dodávateľskej projekcie spojenej s dodávkou interiérov v úrovni jednotlivých kusov interiéru a dielenských výkresov interiérových komplexov.
   poskytovanie služieb v odboroch: vykonávanie opráv autočalúnenia
   10.11.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Kalma - predseda družstva Majerníkova 9 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   Igor Štern - podpredseda družstva Ožvoldíkova 3 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   Ondrej Sanislo - člen predstavenstva Česká 5 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   09.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kalma - predseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Ondrej Sanislo Česká 5 Bratislava
   Igor Štern - podpredseda Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Karol Úkropec Bezručova 26 Stupava Skončenie funkcie: 30.05.2003
   01.10.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami, obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   správa budov - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   30.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Závodná 24 Bratislava
   11.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   07.09.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Karol Úkropec Bezručova 26 Stupava Skončenie funkcie: 30.05.2003
   06.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Miroslav Zervan Mestská Bratislava
   29.05.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   15.01.1996Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Sanislo Česká 5 Bratislava
   Jozef Szabo Závodná 24 Bratislava
   Igor Štern - podpredseda Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Miroslav Zervan Mestská Bratislava
   14.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Aksamít 168 Chorvátsky Grob
   Katarína Bajiová A. Gwekovej 1 Bratislava
   Valéria Belajová Školská 36 Veľký Biel
   Františka Budaiová Nová cesta 711 Jelka
   Róbert Mullner Hollého 752 Senica nad Myjavou
   Samuel Šefčík - podpredseda družstva Veľkomoravská 2349/84 Malacky
   21.12.1993Nové obchodné meno:
   DRUNA, výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Galvaniho 16 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   čalúnnictvo vrátane autočalúnnictva
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   výstavnícka činnosť /technická realizácia výstav/
   projektová činnosť v oblasti zariadenia interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Aksamít 168 Chorvátsky Grob
   Katarína Bajiová A. Gwekovej 1 Bratislava
   Valéria Belajová Školská 36 Veľký Biel
   Ing. Ján Kalma - predseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Samuel Šefčík - podpredseda družstva Veľkomoravská 2349/84 Malacky
   20.12.1993Zrušené obchodné meno:
   "Druna, nábytkárske výrobné družstvo, Bratislava"
   Zrušené sidlo:
   Laurinská 4/III Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Durec - predseda Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Ján Kalma - podpredseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Igor Štern Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Karol Úkropec Jilemnického 1567 Stupava
   12.12.1950Nové obchodné meno:
   "Druna, nábytkárske výrobné družstvo, Bratislava"
   Nové sidlo:
   Laurinská 4/III Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v odboroch: stolárstvo, čalunníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác
   výroba v odbore: stlárstvo, čalúnníctvo, výstavníctvo, písmoliarstvo v odvetví drevospracujúcom
   maloobchodný predaj vlastných výrobkov a maloobchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami v odboroch: stolárstvo, ča- lúnníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác, písmomaliarstvo, projetková činnosť; oprávnenie sa vzťahuje na spracovanie dodávateľskej projekcie spojenej s dodávkou interiérov v úrovni jednotlivých kusov interiéru a dielenských výkresov interiérových komplexov.
   poskytovanie služieb v odboroch: vykonávanie opráv autočalúnenia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Františka Budaiová Nová cesta 711 Jelka
   Ing. Igor Durec - predseda Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Ján Kalma - podpredseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Róbert Mullner Hollého 752 Senica nad Myjavou
   Igor Štern Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Karol Úkropec Jilemnického 1567 Stupava