Utwórz fakturę

TEXTILANKA výrobné družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TEXTILANKA výrobné družstvo
PIN 00167592
TIN 2020356745
Numer VAT SK2020356745
Data utworzenia 16 1992
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba TEXTILANKA výrobné družstvo
Továrenská 38
90061
Gajary
Financial information
Sprzedaż i dochody 175 643 €
Zysk 11 569 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421347797214
Nr(y) faksu 0347797214
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,809
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,809
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 81,982
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 26,311
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55,654
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 83,791
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 65,095
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 2,523
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 2,523
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 46,164
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 4,839
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,569
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,696
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,954
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 11,861
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,478
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,028
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,355
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,881
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 175,643
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 175,631
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 159,175
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 79,179
C. Usług (účtová grupa 51) 19,046
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 58,002
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,270
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,561
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 117
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 16,468
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 77,406
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,589
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,589
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,585
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 14,883
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,314
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 11,569
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00167592 TIN: 2020356745 Numer VAT: SK2020356745
 • Zarejestrowana siedziba: TEXTILANKA výrobné družstvo, Továrenská 38, 90061, Gajary
 • Data utworzenia: 16 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Michal Húšek predseda Stupavská 1374/32 Malacky 901 01 25.03.2011
  Milan Adamovič člen Záhorácka 5/54 Malacky 901 01 15.06.2005
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Húšek - predseda družstva Stupavská 1374/32 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 25.03.2011
   07.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Prelec - predseda Velehradská 31 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.06.2005
   26.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Prelec - predseda Velehradská 31 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.06.2005
   25.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Prelec - predseda Tekovská 9 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.06.2005
   13.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Milan Adamovič - člen Záhorácka 5/54 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 15.06.2005
   Ing. Ján Prelec - predseda Tekovská 9 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.06.2005
   12.08.2005Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   výroba textilná a odevná
   farbenie látok a priadze
   výroba papierenská a polygrafická - sieťotlač
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Augustín Jurkáček - predseda 4 Kostolište
   Ing. Dušan Krajčír - člen predstavenstva 904 Závod
   14.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Prelec - podpredseda Tekovská 9 Bratislava
   15.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Augustín Jurkáček - predseda 4 Kostolište
   Ing. Dušan Krajčír - člen predstavenstva 904 Závod
   Ing. Ján Prelec - podpredseda Tekovská 9 Bratislava
   14.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Húšek Stupavská 1374/32 Malacky
   Augustín Jurkáček 4 Kostolište
   Ing. Dušan Krajčír 904 Závod
   03.06.1999Nové obchodné meno:
   TEXTILANKA výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Továrenská 38 Gajary 900 61
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   zabezpečenie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností
   automatizované spracovanie dát
   vedenie účtovníctva
   výroba textilná a odevná
   farbenie látok a priadze
   výroba papierenská a polygrafická - sieťotlač
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.06.1999Zrušené obchodné meno:
   "TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary"
   Zrušené sidlo:
   Gajary
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť
   maloobchod vlastných a nakupovaných výrobkov
   veľkoobchod vlastných a nakupovaných výrobkov
   sieťotlač
   priemyselná výroba textilných výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Ježík Planet 3 Bratislava
   Ing. Tomáš Kramer Nobelovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Ján Prelec Tekovská 9 Bratislava
   Ladislav Temer Hlavná 344 Gajary
   22.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Húšek Stupavská 1374/32 Malacky
   Ing. Ján Ježík Planet 3 Bratislava
   Augustín Jurkáček 4 Kostolište
   Ing. Dušan Krajčír 904 Závod
   Ing. Tomáš Kramer Nobelovo nám. 7 Bratislava
   Ing. Ján Prelec Tekovská 9 Bratislava
   Ladislav Temer Hlavná 344 Gajary
   21.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ernst Alojz - člen 605 Gajary
   Ing Michal Húšek - predseda Malacky
   Augustín Jurkáček - podpredseda 4 Kostolište
   Ing. Dušan Krajčír - člen 904 Závod
   Ing. Tomáš Kramer - člen K. Marxa Bratislava
   Ing. Ján Prelec - člen Tekovská 9 Bratislava
   Ladislav Temer - člen 344 Gajary
   20.12.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kramer - člen K. Marxa Bratislava
   Ing. Ján Prelec - člen Tekovská 9 Bratislava
   19.12.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Hurbanová Gajary
   Karola Jurkáčková - členka 418 Gajary
   Peter Kolečkář - člen 533 Gajary
   Anna Žalcová Gajary
   09.04.1993Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť
   maloobchod vlastných a nakupovaných výrobkov
   veľkoobchod vlastných a nakupovaných výrobkov
   sieťotlač
   priemyselná výroba textilných výrobkov
   08.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   iná činnosť v odbore 735 (diplomy, stavebná činnosť)
   maloobchodný predaj vlastných a nakupovaných výrobkov, doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami a ďalej maloobchodná činnosť v odboroch 654, 664, 702, 708, 746 (výrobky tkáčovne, obrusy, prestieranie, podbradníky, strapce, ozdobnícke výrobky, kalendáre, detské osušky
   poskytovanie služieb v odboroch 703, 715, 717, 733, 969 (zákazkové šitie odevov, požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby, reprografická činnosť, vývoz fekálií, opracovanie reziva, potlač tričiek, manglovanie prádla, maliarske a natieračské práce, doprava, zasklievanie okien a drobné murárske práce)
   výroba v odboroch 654, 664, 708, 709, 746 (tkáčska výroba, pletiarska výroba, sieťotlač, šitie štátnych zástav, trepetálok, obrusov, prestrieraní)
   16.03.1992Nové obchodné meno:
   "TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary"
   Nové sidlo:
   Gajary
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   iná činnosť v odbore 735 (diplomy, stavebná činnosť)
   maloobchodný predaj vlastných a nakupovaných výrobkov, doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami a ďalej maloobchodná činnosť v odboroch 654, 664, 702, 708, 746 (výrobky tkáčovne, obrusy, prestieranie, podbradníky, strapce, ozdobnícke výrobky, kalendáre, detské osušky
   poskytovanie služieb v odboroch 703, 715, 717, 733, 969 (zákazkové šitie odevov, požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby, reprografická činnosť, vývoz fekálií, opracovanie reziva, potlač tričiek, manglovanie prádla, maliarske a natieračské práce, doprava, zasklievanie okien a drobné murárske práce)
   výroba v odboroch 654, 664, 708, 709, 746 (tkáčska výroba, pletiarska výroba, sieťotlač, šitie štátnych zástav, trepetálok, obrusov, prestrieraní)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ernst Alojz - člen 605 Gajary
   Mária Hurbanová Gajary
   Ing Michal Húšek - predseda Malacky
   Augustín Jurkáček - podpredseda 4 Kostolište
   Karola Jurkáčková - členka 418 Gajary
   Peter Kolečkář - člen 533 Gajary
   Ing. Dušan Krajčír - člen 904 Závod
   Ladislav Temer - člen 344 Gajary
   Anna Žalcová Gajary