Utwórz fakturę

TATRA ESTATE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.07.2016
Basic information
Nazwa firmy TATRA ESTATE
PIN 00168653
TIN 2020313119
Numer VAT SK2020313119
Data utworzenia 14 grudzień 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TATRA ESTATE
Mickiewiczova 2
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 317 154 €
Zysk 319 090 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0337725305, 0905472956, 0252932811
Nr(y) faksu 0337724592
Date of updating data: 20.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,416,391
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,219,148
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,421,560
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 115,406
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,253,055
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 36,099
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 17,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,797,588
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 3,797,588
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,196,085
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 34
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 34
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 741,376
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 659,177
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 659,177
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,199
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 70,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 454,675
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,075
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 449,600
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,158
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,158
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,416,391
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,372,163
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,060,060
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,060,060
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 226,927
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 226,927
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 3,125,548
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 3,125,548
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 640,538
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 640,538
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 319,090
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,594
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 20
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 33,281
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,338
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,338
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 556
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 343
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,044
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 293
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 293
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,634
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 10,634
Date of updating data: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 306,483
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 317,154
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 306,483
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,671
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 274,713
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 114,665
D. Usług (účtová grupa 51) 76,273
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,063
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,472
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,982
4. Koszty społeczne (527, 528) 609
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,637
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 49,437
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 49,437
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 720
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,918
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 42,441
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 115,545
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 287,657
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 286,720
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 286,720
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 937
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 937
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 856
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 856
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 286,801
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 329,242
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,152
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,152
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 319,090
Date of updating data: 20.07.2016
Date of updating data: 20.07.2016
 • PIN :00168653 TIN: 2020313119 Numer VAT: SK2020313119
 • Zarejestrowana siedziba: TATRA ESTATE, Mickiewiczova 2, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Juraj Pivovárči člen Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 23.06.2016
  JUDr. Daniela Vargová predseda Komenského 6490/38 Piešťany 921 01 23.06.2016
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.07.2016Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Vargová - predseda predstavenstva Komenského 6490/38 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 23.06.2016
   JUDr. Juraj Pivovárči - člen predstavenstva Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.06.2016
   29.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Csaba Géza Varga - podpredseda predstavenstva Komenského 38 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 15.03.2015
   03.04.2015Nové obchodné meno:
   TATRA ESTATE a.s.
   16.07.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   25.07.2001Nové sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
   02.02.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   18.11.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   14.12.1992Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby
   reprografické práce
   reklamná a propagačná činnosť