Utwórz fakturę

Poľnohospodárske družstvo Lozorno - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Poľnohospodárske družstvo Lozorno
PIN 00190527
TIN 2020479692
Numer VAT SK2020479692
Data utworzenia 02 styczeń 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Poľnohospodárske družstvo Lozorno
90055
Lozorno
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 283 436 €
Zysk 51 544 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421265968112, +421265968212, +421265968413, +421264282242
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,909,691
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,078,316
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,075,295
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 53,902
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 739,496
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 120,521
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 161,376
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,021
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 3,021
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 830,341
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 454,595
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 22,160
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 48,817
3. Produkty (123) - /194/ 209,685
4. Zwierzęta (124) - /195/ 173,723
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 210
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 369,816
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 107,649
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 107,649
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 262,103
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 64
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,930
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,238
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,692
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,034
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,034
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,909,691
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,227,671
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 385,507
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 385,507
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 556,899
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 104,736
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 104,736
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 20,628
2. Inne fundusze (427, 42X) 20,628
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 108,357
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 108,357
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,544
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 597,252
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,795
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,795
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 35,942
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 536,501
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 481,320
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 481,320
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 9,514
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,629
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,864
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,913
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 261
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 20,014
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 20,014
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 84,768
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 84,768
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 773,306
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,283,436
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 596,590
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 149,315
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 76,255
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 76,115
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 74,661
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,225,792
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 444,197
D. Usług (účtová grupa 51) 178,846
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 353,497
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 259,611
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 86,437
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,449
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,337
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 161,478
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 161,478
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 48,632
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,805
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 57,644
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 275,232
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,221
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,834
2. Pozostałe koszty (562A) 1,834
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,387
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,220
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 54,424
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 51,544
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00190527 TIN: 2020479692 Numer VAT: SK2020479692
 • Zarejestrowana siedziba: Poľnohospodárske družstvo Lozorno, 90055, Lozorno
 • Data utworzenia: 02 styczeń 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Branislav Hrica predseda Dlhá 824/15 Lozorno 900 55 06.06.2014
  Ing. Jaroslava Bojkovská podpredseda Športové námestie 655/20 Lozorno 900 55 15.05.2009
  Rudolf Lazar člen Družstevná 843/3 Lozorno 900 55 06.06.2014
  Ing. Ivan Hrica člen Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 06.06.2014
  Jaroslava Dvoranová člen Kozinská 533/43 Lozorno 900 55 06.06.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.07.2014Nové sidlo:
   80 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - predseda Dlhá 824/15 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.06.2014
   Ing. Jaroslava Bojkovská - podpredseda Športové námestie 655/20 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Rudolf Lazar - člen Družstevná 843/3 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.06.2014
   Ing. Ivan Hrica - člen Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.06.2014
   Jaroslava Dvoranová - člen Kozinská 533/43 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.06.2014
   07.07.2014Zrušené sidlo:
   Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Bojkovská - podpredseda Športové námestie 655/20 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Jaroslava Dvoranová - člen Kozinská 533/43 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   10.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Jančár - člen družstva poverený členskou schôdzou Novomeského 50/2747 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.06.2004 Skončenie funkcie: 04.12.2012
   29.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Jančár - člen družstva poverený členskou schôdzou Novomeského 50/2747 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.06.2004 Skončenie funkcie: 04.12.2012
   28.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Jančár - člen družstva poverený členskou schôdzou Novomeského 50/2747 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.06.2004
   10.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Bojkovská - podpredseda Športové námestie 655/20 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Jaroslava Dvoranová - člen Kozinská 533/43 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   09.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Antónia Malovcová - podpredseda 153 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Anna Matúšková - člen 507 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Anna Minarovičová - člen 321 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Ing. Antónia Štefániková - člen 825 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   30.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Antónia Malovcová - podpredseda 153 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Anna Matúšková - člen 507 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Anna Minarovičová - člen 321 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Ing. Antónia Štefániková - člen 825 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   29.06.2005Zrušeny predmety činnosti:
   klampiarstvo
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba strojov pre poľnohospodárstvo
   stavebné inštalácie
   predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   murárstvo
   stolárstvo
   zámočníctvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2004
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2004
   Antónia Malovcová - podpredseda 153 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 02.06.2004
   Anna Matúšková - člen 507 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 11.08.1999
   Anna Minarovičová - člen 321 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   Ing. Antónia Štefániková - člen 825 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   14.10.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2004
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   Ing. Štefan Jančár - člen družstva poverený členskou schôdzou Novomeského 50/2747 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.06.2004
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2004
   Antónia Malovcová - podpredseda 153 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 02.06.2004
   Anna Matúšková - člen 507 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 11.08.1999
   Anna Minarovičová - člen 321 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   Ing. Antónia Štefániková - člen 825 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   13.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jarmila Gebauerová - predseda Robotnícka 441/7 Vysoká pri Morave
   Branislav Hrica - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 702 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za duržstvo 822 Lozorno
   Antónia Malovcová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 153 Lozorno
   Anna Matúšková - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 507 Lozorno
   Anna Minarovičová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 321 Lozorno
   Ing. Antónia Štefániková - v čase neprístomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 825 Lozorno
   20.09.2004Nové predmety činnosti:
   výroba kŕmnych zmesí pre vlastný chov z doplnkových kŕmnych zmesí.
   04.01.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Hrica - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za duržstvo 822 Lozorno
   Anna Minarovičová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 321 Lozorno
   Ing. Antónia Štefániková - v čase neprístomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 825 Lozorno
   03.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Sonja Foltýnová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 638 Lozorno
   Ján Hofer - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 480 Lozorno
   Ladislav Šurina - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 89 Lozorno
   Ing. Ján Šurina - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 545 Lozorno
   Anton Švejda - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo Pribinova 10/30 Malacky
   11.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 702 Lozorno
   Anna Matúšková - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 507 Lozorno
   10.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Bašťovanský 60 Lozorno
   Ing. Alexander Baxa 656 Lozorno
   19.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Štefan Bašťovanský 60 Lozorno
   Ing. Alexander Baxa 656 Lozorno
   Sonja Foltýnová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 638 Lozorno
   Ing. Jarmila Gebauerová - predseda Robotnícka 441/7 Vysoká pri Morave
   Ján Hofer - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 480 Lozorno
   Antónia Malovcová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 153 Lozorno
   Ladislav Šurina - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 89 Lozorno
   Ing. Ján Šurina - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 545 Lozorno
   Anton Švejda - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo Pribinova 10/30 Malacky
   18.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Bašťovanská - člen 60 Lozorno
   Ing. Alexander Baxa - člen 656 Lozorno
   Soňa Foltýnová - člen 638 Lozorno
   Ján Hofer - člen 480 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   Antónia Malovcová - člen 153 Lozorno
   Ladislav Šurina - člen 89 Lozorno
   Ing. Ján Šurina - člen 545 Lozorno
   Anton Švejda - člen Pribinova 10/30 Malacky
   16.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Mária Bašťovanská - člen 60 Lozorno
   Ing. Alexander Baxa - člen 656 Lozorno
   Soňa Foltýnová - člen 638 Lozorno
   Ján Hofer - člen 480 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   Antónia Malovcová - člen 153 Lozorno
   Ladislav Šurina - člen 89 Lozorno
   Ing. Ján Šurina - člen 545 Lozorno
   Anton Švejda - člen Pribinova 10/30 Malacky
   15.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Foltýnová 638 Lozorno
   Viera Foltýnová 723 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   Jozef Marek 674 Lozorno
   Svorad Svitnič 386 Lozorno
   Rudolf Šablica 56 Lozorno
   Miloš Šťasný 459 Lozorno
   Ladislav Šurina 89 Lozorno
   Aneška Želipská 166 Lozorno
   21.10.1993Nové predmety činnosti:
   výroba poľnohospodárskych výrobkov
   predaj poľnohospodárskych výrobkov
   prenájom priestorov
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami
   iný veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu s obchodným a neobchodným tovarom so zahraničím okrem tovaru, na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
   sprostredkovanie obchodu
   nákup, predaj, dovoz a vývoz obchodného a neobchodného tovaru do zahraničia okrem tovaru, na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi prevádzkovanie skladky inertného odpadu
   klampiarstvo
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba strojov pre poľnohospodárstvo
   stavebné inštalácie
   predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   murárstvo
   stolárstvo
   zámočníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Soňa Foltýnová 638 Lozorno
   Viera Foltýnová 723 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   Jozef Marek 674 Lozorno
   Svorad Svitnič 386 Lozorno
   Rudolf Šablica 56 Lozorno
   Miloš Šťasný 459 Lozorno
   Ladislav Šurina 89 Lozorno
   Aneška Želipská 166 Lozorno
   20.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, dovoz a vývoz obchodného a neobchodného tovaru do zahraničia okrem tovaru na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s obchodným a neobchodným tovarom so zahraničím, okrem tovaru na ktorý sa vsťahujú osobitné predpisy
   iný veľkoobchod
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami
   prenájom priestorov
   predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   stavebné inštalácie
   výroba strojov pre poľnohospodárstvo
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba nádrží, zásobníkov a kantajnerov
   výroba kovových konštrukcií
   klampiarstvo
   murárstvo
   stolárstvo
   zámočníctvo
   poskytovanie prác a techniky pre občanov a iné subjekty
   prevádzanie skládky inertného odpadu
   kovočinnosť a predaj výrobkov z kovu z vlastnej a cudzej výroby
   predaj ovocia, hrozna a zeleniny
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárského charakteru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   12.11.1992Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, dovoz a vývoz obchodného a neobchodného tovaru do zahraničia okrem tovaru na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s obchodným a neobchodným tovarom so zahraničím, okrem tovaru na ktorý sa vsťahujú osobitné predpisy
   iný veľkoobchod
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami
   prenájom priestorov
   predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   stavebné inštalácie
   výroba strojov pre poľnohospodárstvo
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba nádrží, zásobníkov a kantajnerov
   výroba kovových konštrukcií
   klampiarstvo
   murárstvo
   stolárstvo
   zámočníctvo
   02.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Lozorno
   Nové sidlo:
   Lozorno
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie prác a techniky pre občanov a iné subjekty
   prevádzanie skládky inertného odpadu
   kovočinnosť a predaj výrobkov z kovu z vlastnej a cudzej výroby
   predaj ovocia, hrozna a zeleniny
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárského charakteru
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno