Utwórz fakturę

Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
PIN 00190578
TIN 2020358967
Numer VAT SK2020358967
Data utworzenia 01 kwiecień 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
Dolná 142
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 102 926 €
Zysk -212 806 €
Dane kontaktowe
E-mail vapdmodra@nextra.sk
Telefon(y) +421336409170, +421336472458, +421336472459, +421336472461, +421336473632, +421336473636, +421336473637, +421336473660, +421336473661
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,479,942
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 900,148
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 900,148
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 60,865
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 589,451
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 247,442
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,390
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 570,508
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 421,826
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 46,009
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 104,944
3. Produkty (123) - /194/ 188,235
4. Zwierzęta (124) - /195/ 79,764
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 71
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 2,803
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 147,758
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 125,778
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,778
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,935
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 45
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 924
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 920
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,286
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,770
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 6,516
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,479,942
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 408,757
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 36,160
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 36,160
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,870,735
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,317,944
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,317,944
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 25,015
2. Inne fundusze (427, 42X) 25,015
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,628,291
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,628,291
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -212,806
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,005,690
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,882
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 5,438
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,444
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 787,895
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 766,315
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 766,315
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,443
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,448
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,306
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,406
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 977
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,566
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,566
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 199,347
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 65,495
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 20,397
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 45,098
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 778,505
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,102,926
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,146
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 701,970
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 74,388
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -65,243
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 19,142
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 370,523
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,303,279
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,477
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 542,196
D. Usług (účtová grupa 51) 232,281
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 229,737
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 162,573
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 57,029
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,135
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,921
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 133,941
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 133,941
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,662
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 840
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 125,224
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -200,353
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -62,693
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,574
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,643
2. Pozostałe koszty (562A) 7,643
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,931
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,573
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -209,926
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -212,806
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00190578 TIN: 2020358967 Numer VAT: SK2020358967
 • Zarejestrowana siedziba: Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra, Dolná 142, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 01 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Sodoma predseda Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika 24.11.2006
  PhDr. Elena Sodomová podpredseda Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika 24.11.2006
  Tomáš Sodoma člen Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika 24.11.2006
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.03.2015Nové sidlo:
   Dolná 142 Modra 900 01
   26.03.2015Zrušené sidlo:
   Modra 900 01
   17.02.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   reklamné a marketingové služby
   05.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Sodoma - predseda Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika Vznik funkcie: 24.11.2006
   PhDr. Elena Sodomová - podpredseda Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika Vznik funkcie: 24.11.2006
   Tomáš Sodoma - člen Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika Vznik funkcie: 24.11.2006
   04.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Bača - člen Komenského 14 Modra
   Juraj Hutár - člen Zápotok 76 Šenkvice
   Ing. Borislav Jakabovič - predseda Kellenbergerova 13 Modra
   Stanislav Jurikovič - člen Partizánska 71 Modra
   Danka Klúčiková - člen Komenského 10 Modra
   Jozef Macháček - podpredseda Dolná 50 Modra
   Ing. Vladimír Pilek - člen Pezinská 17 Vinosady
   Darina Riganová - členka Štúrova 42 Modra
   Jozef Tirinda - člen Hlavná 54 Dubová
   04.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Albertovičová - člen Družstevná 28 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Ladislav Horváth - člen Školská 51 Vinosady
   Ing. Pavol Konečný - člen 97 Píla
   Juraj Ondrejkovič - člen Komenského 3 Modra
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   11.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Jana Albertovičová - člen Družstevná 28 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Juraj Hutár - člen Zápotok 76 Šenkvice
   Ing. Pavol Konečný - člen 97 Píla
   Jozef Macháček - podpredseda Dolná 50 Modra
   Juraj Ondrejkovič - člen Komenského 3 Modra
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   10.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hurtoň - člen Zochova 14 Modra
   Ing. Pavol Konečný - podpredseda 97 Píla
   Ing. Milan Lančarič - člen Družstevná 3 Modra
   Jozef Macháček - člen Komenského 4 Modra
   Dagmar Pešková - člen Dukelská 39 Modra
   Pavol Urland - člen Družstevná 3 Modra
   Pavol Záleský - člen SNP 18 Modra
   27.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Borislav Jakabovič - predseda Kellenbergerova 13 Modra
   26.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Jakabovič - predseda Kellenbergerova 13 Modra
   12.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Anton Bača - člen Komenského 14 Modra
   Ladislav Horváth - člen Školská 51 Vinosady
   Ing. Marián Hurtoň - člen Zochova 14 Modra
   Danka Klúčiková - člen Komenského 10 Modra
   Dagmar Pešková - člen Dukelská 39 Modra
   Ing. Vladimír Pilek - člen Pezinská 17 Vinosady
   Pavol Záleský - člen SNP 18 Modra
   11.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Darulová - člen Modranská 138 Vinosady
   Stanislav Gavorník st. - člen Družstevná 12 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Pavol Kintler - člen Partizánska 100 Modra
   Ján Kolárik - člen Hviezdoslavova 13 Modra
   Stanislav Pinter - člen Školská 57 Vinosady
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   05.06.1996Nové obchodné meno:
   Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
   Nový štatutárny orgán:
   Terézia Darulová - člen Modranská 138 Vinosady
   Stanislav Gavorník st. - člen Družstevná 12 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Ing. Boris Jakabovič - predseda Kellenbergerova 13 Modra
   Stanislav Jurikovič - člen Partizánska 71 Modra
   Pavol Kintler - člen Partizánska 100 Modra
   Ján Kolárik - člen Hviezdoslavova 13 Modra
   Ing. Pavol Konečný - podpredseda 97 Píla
   Ing. Milan Lančarič - člen Družstevná 3 Modra
   Jozef Macháček - člen Komenského 4 Modra
   Stanislav Pinter - člen Školská 57 Vinosady
   Darina Riganová - členka Štúrova 42 Modra
   Jozef Tirinda - člen Hlavná 54 Dubová
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   Pavol Urland - člen Družstevná 3 Modra
   04.06.1996Zrušené obchodné meno:
   Modra Vinohradnícke a poľnohospodárske, družstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Darulová - členka Modranská 138 Vinosady
   Stanislav Gavorník st. - člen Družstevná 12 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Ing. Boris Jakabovič - predseda PD Kellenbergerova 13 Modra
   Stanislav Jurikovič - člen Partizánska 71 Modra
   Pavol Kintler - člen Partizánska 100 Modra
   Ing. Pavol Konečný - podpredseda PD Podhorská 97 Píla
   Ing. Milan Lančarič - člen Družstevná 3 Modra
   Jozef Macháček - člen Komenského 4 Modra
   Stanislav Pinter - člen Školská 57 Vinosady
   Darina Riganová - členka Štúrova 42 Modra
   Jozef Ružek - člen Pod vinicami 29 Modra
   Jozef Tirinda - člen Hlavná 54 Dubová
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   Pavol Urland - člen Družstevná 3 Modra
   13.09.1995Nové predmety činnosti:
   poľovnícka činnosť
   07.03.1994Nové obchodné meno:
   Modra Vinohradnícke a poľnohospodárske, družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   potravinárska výroba - výroba vína
   potravinárska výroba - výroba mliečnych výrobkov
   výroba, prevádzanie opráv a predaj poľnohospodárskych strojov
   práce ťažkými mechanizmami
   poradenské a vzdelávacie služby v oblasti poľnohospdárskej výroby a ochrany poľnohospodárskych plodov
   nepravidelná verejná cestná hromadná doprava osôb
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Terézia Darulová - členka Modranská 138 Vinosady
   Stanislav Gavorník st. - člen Družstevná 12 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Ing. Boris Jakabovič - predseda PD Kellenbergerova 13 Modra
   Stanislav Jurikovič - člen Partizánska 71 Modra
   Pavol Kintler - člen Partizánska 100 Modra
   Ing. Pavol Konečný - podpredseda PD Podhorská 97 Píla
   Ing. Milan Lančarič - člen Družstevná 3 Modra
   Jozef Macháček - člen Komenského 4 Modra
   Stanislav Pinter - člen Školská 57 Vinosady
   Darina Riganová - členka Štúrova 42 Modra
   Jozef Ružek - člen Pod vinicami 29 Modra
   Jozef Tirinda - člen Hlavná 54 Dubová
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   Pavol Urland - člen Družstevná 3 Modra
   06.03.1994Zrušené obchodné meno:
   Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
   Zrušeny predmety činnosti:
   predaj štepov a množiteľského materiálu
   stavebné práce - opravy a údržba
   výroba a predaj poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
   preprava nákladnými motorovými vozidlami a autobusom
   poradenské a vzdelávacie služby
   práce a služby poľnohospodárskou technikou s ťažkými mechanizmami
   reštauračná činnosť
   obchodná činnosť, do ktorej patrí:
   výroba, kúpa a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefánia Kanková - druhý podpredseda Pezinská 14 Vinosady
   Ing. Helena Pešková - predseda Bratislavská 3 Modra
   Jozef Ružek - prvý podpredseda Pod vinicami 29 Modra
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
   Nové sidlo:
   Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   predaj štepov a množiteľského materiálu
   stavebné práce - opravy a údržba
   výroba a predaj poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
   preprava nákladnými motorovými vozidlami a autobusom
   poradenské a vzdelávacie služby
   práce a služby poľnohospodárskou technikou s ťažkými mechanizmami
   reštauračná činnosť
   obchodná činnosť, do ktorej patrí:
   výroba, kúpa a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefánia Kanková - druhý podpredseda Pezinská 14 Vinosady
   Ing. Helena Pešková - predseda Bratislavská 3 Modra
   Jozef Ružek - prvý podpredseda Pod vinicami 29 Modra