Utwórz fakturę

Roľnícke družstvo podielníkov - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Roľnícke družstvo podielníkov
PIN 00190586
TIN 2020362784
Numer VAT SK2020362784
Data utworzenia 09 lipiec 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Roľnícke družstvo podielníkov
90046
Most pri Bratislave
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 988 360 €
Zysk 98 752 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.rdpmost.sk
Telefon(y) +421245951232, +421245951233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,216,026
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,290,628
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,332
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,332
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,289,296
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,146,460
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,384,746
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 387,241
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 317,344
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 28,255
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 25,250
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,912,121
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,073,949
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 80,802
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 303,837
3. Produkty (123) - /194/ 298,286
4. Zwierzęta (124) - /195/ 256,763
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 134,211
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 50
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 156,556
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 154,615
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 154,615
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 991
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 950
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 681,616
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 917
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 680,699
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,277
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,277
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,216,026
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,552,492
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 319,208
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 319,208
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,566,511
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 41,005
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 41,005
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 346,097
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 328,119
2. Inne fundusze (427, 42X) 17,978
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,180,919
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,180,919
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98,752
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 434,789
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 234,244
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 127,574
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 106,670
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 164,583
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 64,518
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,518
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 19,902
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,647
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,921
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,686
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,909
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 35,962
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 35,962
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 228,745
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 228,745
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,292,843
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,988,360
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 495,501
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,504,319
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 216,415
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -21,704
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 236,444
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100,108
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 457,277
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,807,276
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 195,578
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,075,953
D. Usług (účtová grupa 51) 358,797
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 657,649
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 464,064
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 168,306
4. Koszty społeczne (527, 528) 25,279
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 54,436
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 377,995
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 377,995
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 81,496
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,372
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 181,084
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 800,647
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,589
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 972
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 972
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 6,614
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 47,002
O. Walutowe straty (563) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 46,984
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -39,413
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 141,671
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 42,919
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 37,657
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 5,262
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 98,752
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :00190586 TIN: 2020362784 Numer VAT: SK2020362784
 • Zarejestrowana siedziba: Roľnícke družstvo podielníkov, 90046, Most pri Bratislave
 • Data utworzenia: 09 lipiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Rudolf Horváth predseda Fedákova 6 Bratislava 841 02 01.03.2013
  Ing. Viera Glasnáková člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 01.03.2013
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.06.2013Nové predmety činnosti:
   údržba, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov a melioračných zariadení
   04.05.2013Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Horváth - predseda predstavenstva Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.03.2013
   Ing. Viera Glasnáková - člen predstavenstva Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.03.2013
   03.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ambróz Bažány Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Zoltán Benovics Hydinárska 601 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ing. Viera Glasnáková Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ing. Rudolf Horváth - predseda družstva Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.02.2008
   20.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Horváth - predseda družstva Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.02.2008
   19.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Horváth Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.02.2008
   03.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ambróz Bažány Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Zoltán Benovics Hydinárska 601 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ing. Viera Glasnáková Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ing. Rudolf Horváth Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.02.2008
   02.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ambróz Bažány - podpredseda Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Jozef Ryba - člen Budovateľská 205 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Michal Želonka - člen Športová 530 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   01.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ambróz Bažány - podpredseda Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Jozef Ryba - člen Budovateľská 205 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Michal Želonka - člen Športová 530 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   31.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ambróz Bažány - podpredseda Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Jozef Ryba - člen Budovateľská 205 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Michal Želonka - člen Športová 530 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   04.08.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ambróz Bažány - podpredseda Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Jozef Ryba - člen Budovateľská 205 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Michal Želonka - člen Športová 530 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   03.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo
   Miroslav Čuchor - člen Bratislavská 85 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Sputnikova 21 Bratislava
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava
   Stanislav Hrkel - podpredseda Športová 450 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46
   Jozef Kopp - člen Budovateľská 173 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave
   10.07.2002Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   05.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46
   04.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Vadóczová - člen Mlynská 36 Tomášov
   22.08.2000Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kopp - člen Budovateľská 173 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   21.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Oliver Hollý - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   30.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo
   Miroslav Čuchor - člen Bratislavská 85 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Sputnikova 21 Bratislava
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave
   Oliver Hollý - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava
   Stanislav Hrkel - podpredseda Športová 450 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave
   Mária Vadóczová - člen Mlynská 36 Tomášov
   29.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ambróz Bažány - člen Ivánska cesta 49 Bratislava
   Miroslav Čuchor - člen Bratislavská 85 Most pri Bratislave
   Ing. Karol Ďuriga - podpredseda Krásnohorská 3 Bratislava
   Milan Furička - člen Športová 444 Most pri Bratislave
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave
   Oliver Hollý - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská Most pri Bratislave
   Miroslav Miťko - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   12.10.1994Nové obchodné meno:
   Roľnícke družstvo podielníkov
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   zámočnícke práce a opravárenstvo
   autodoprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ambróz Bažány - člen Ivánska cesta 49 Bratislava
   Miroslav Čuchor - člen Bratislavská 85 Most pri Bratislave
   Ing. Karol Ďuriga - podpredseda Krásnohorská 3 Bratislava
   Milan Furička - člen Športová 444 Most pri Bratislave
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave
   Oliver Hollý - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská Most pri Bratislave
   Miroslav Miťko - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   11.10.1994Zrušené obchodné meno:
   Roľnícke družstvo Most pri Bratislave
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničná obchodná činnosť
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   živočíšna výroba
   rastlinná výroba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ambróz Bežány - podpredseda Ivanská cesta 49 Bratislava
   11.01.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava
   10.01.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bartošovič - predseda Spútnikova 39 Bratislava
   09.07.1991Nové obchodné meno:
   Roľnícke družstvo Most pri Bratislave
   Nové sidlo:
   Most pri Bratislave 900 46
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   ťažba štrku
   spracovanie stavebnej sute
   zahraničná obchodná činnosť
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   živočíšna výroba
   rastlinná výroba
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bartošovič - predseda Spútnikova 39 Bratislava
   Ambróz Bežány - podpredseda Ivanská cesta 49 Bratislava